Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
B M Larsen AS
Juridisk navn:  B M Larsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22658480
Postboks 6109 Etterstad Brynsv 2-4 Etterstad Fax: 22656369
0602 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913760956
Aksjekapital: 715.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/1981 1
Foretakstype: AS
Revisor: En Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-50.27%
Resultat  
  
-57.72%
Egenkapital  
  
-60.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 34.690.000 69.754.000 76.414.000 75.917.000 44.101.000
Resultat: 178.000 421.000 2.352.000 607.000 673.000
Egenkapital: 2.507.000 6.386.000 6.076.000 4.737.000 4.332.000
Regnskap for  B M Larsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 34.690.000 69.754.000 76.414.000 75.917.000 44.101.000
Driftskostnader -34.478.000 -69.300.000 -73.977.000 -75.204.000 -43.317.000
Driftsresultat 212.000 454.000 2.437.000 713.000 784.000
Finansinntekter 96.000 210.000 110.000 172.000 19.000
Finanskostnader -130.000 -243.000 -195.000 -277.000 -130.000
Finans -34.000 -33.000 -85.000 -105.000 -111.000
Resultat før skatt 178.000 421.000 2.352.000 607.000 673.000
Skattekostnad -72.000 -112.000 -613.000 -202.000 -195.000
Årsresultat 107.000 309.000 1.739.000 405.000 478.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.014.000 2.437.000 2.635.000 4.110.000 3.251.000
Sum omløpsmidler 1.988.000 17.359.000 26.363.000 20.448.000 13.206.000
Sum eiendeler 4.002.000 19.796.000 28.998.000 24.558.000 16.457.000
Sum opptjent egenkapital 1.792.000 5.086.000 4.776.000 3.437.000 3.032.000
Sum egenkapital 2.507.000 6.386.000 6.076.000 4.737.000 4.332.000
Sum langsiktig gjeld 0 98.000 455.000 311.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.495.000 13.312.000 22.466.000 19.509.000 12.124.000
Sum gjeld og egenkapital 4.002.000 19.796.000 28.997.000 24.557.000 16.456.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.632.000 69.698.000 76.284.000 75.847.000 44.061.000
Andre inntekter 58.000 56.000 130.000 70.000 40.000
Driftsinntekter 34.690.000 69.754.000 76.414.000 75.917.000 44.101.000
Varekostnad -32.858.000 -65.194.000 -70.086.000 -71.579.000 -40.831.000
Lønninger -1.370.000 -2.285.000 -1.420.000 -1.288.000 -1.238.000
Avskrivning -112.000 -224.000 -224.000 -58.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -138.000 -1.597.000 -2.247.000 -2.279.000 -1.248.000
Driftskostnader -34.478.000 -69.300.000 -73.977.000 -75.204.000 -43.317.000
Driftsresultat 212.000 454.000 2.437.000 713.000 784.000
Finansinntekter 96.000 210.000 110.000 172.000 19.000
Finanskostnader -130.000 -243.000 -195.000 -277.000 -130.000
Finans -34.000 -33.000 -85.000 -105.000 -111.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 107.000 309.000 1.739.000 405.000 478.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 26.000 26.000 0 161.000 363.000
Fast eiendom 1.677.000 1.677.000 1.677.000 2.767.000 2.767.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 311.000 613.000 837.000 1.061.000 0
Sum varige driftsmidler 1.988.000 2.291.000 2.514.000 3.828.000 2.767.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 121.000 121.000 121.000 121.000
Sum anleggsmidler 2.014.000 2.437.000 2.635.000 4.110.000 3.251.000
Varebeholdning 0 1.619.000 1.365.000 1.436.000 0
Kundefordringer 0 11.423.000 13.411.000 12.758.000 7.092.000
Andre fordringer 917.000 1.653.000 4.875.000 4.911.000 4.267.000
Sum investeringer 0 0 0 80.000 80.000
Kasse, bank 1.071.000 2.664.000 6.712.000 1.262.000 1.766.000
Sum omløpsmidler 1.988.000 17.359.000 26.363.000 20.448.000 13.206.000
Sum eiendeler 4.002.000 19.796.000 28.998.000 24.558.000 16.457.000
Sum opptjent egenkapital 1.792.000 5.086.000 4.776.000 3.437.000 3.032.000
Sum egenkapital 2.507.000 6.386.000 6.076.000 4.737.000 4.332.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 243.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.367.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 98.000 455.000 311.000 0
Leverandørgjeld 29.000 11.950.000 21.671.000 18.935.000 11.429.000
Betalbar skatt 72.000 381.000 208.000 0 175.000
Skyldig offentlige avgifter 0 385.000 98.000 296.000 264.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 596.000 489.000 278.000 256.000
Sum kortsiktig gjeld 1.495.000 13.312.000 22.466.000 19.509.000 12.124.000
Sum gjeld og egenkapital 4.002.000 19.796.000 28.997.000 24.557.000 16.456.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 493.000 4.047.000 3.897.000 939.000 1.082.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.2 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 1.0 1.1
Soliditet 62.6 32.3 2 19.3 26.3
Resultatgrad 0.6 0.7 3.2 0.9 1.8
Rentedekningsgrad 1.6 1.9 12.5 3.2 6.2
Gjeldsgrad 0.6 2.1 3.8 4.2 2.8
Total kapitalrentabilitet 7.7 3.4 8.8 3.6 4.9
Signatur
25.02.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex