Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bøvågen Service As
Juridisk navn:  Bøvågen Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56370045
Bøtjørnvegen 16 Fax: 56372225
5937 Bøvågen 5937 Bøvågen
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 976754662
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 43
Etableringsdato: 8/23/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
50.06%
Resultat  
  
-135.09%
Egenkapital  
  
-43.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.601.000 7.731.000 558.000 0 0
Resultat: -186.000 530.000 -131.000 -12.000 -12.000
Egenkapital: 213.000 374.000 -75.000 56.000 67.000
Regnskap for  Bøvågen Service As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.601.000 7.731.000 558.000 0 0
Driftskostnader -11.748.000 -7.193.000 -679.000 -2.000 -11.000
Driftsresultat -147.000 538.000 -122.000 -2.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 7.000
Finanskostnader -39.000 -8.000 -9.000 -10.000 -8.000
Finans -39.000 -8.000 -9.000 -10.000 -1.000
Resultat før skatt -186.000 530.000 -131.000 -12.000 -12.000
Skattekostnad 25.000 -81.000 0 0 0
Årsresultat -161.000 449.000 -131.000 -12.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.300.000 214.000 0 140.000 150.000
Sum omløpsmidler 2.973.000 2.906.000 92.000 265.000 265.000
Sum eiendeler 5.273.000 3.120.000 92.000 405.000 415.000
Sum opptjent egenkapital 93.000 254.000 -195.000 -64.000 -53.000
Sum egenkapital 213.000 374.000 -75.000 56.000 67.000
Sum langsiktig gjeld 0 6.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.060.000 2.741.000 167.000 349.000 348.000
Sum gjeld og egenkapital 5.273.000 3.121.000 92.000 405.000 415.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.601.000 7.731.000 558.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.601.000 7.731.000 558.000 0 0
Varekostnad -3.491.000 -3.692.000 -553.000 0 0
Lønninger -6.336.000 -2.682.000 0 0 0
Avskrivning -59.000 -12.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.862.000 -807.000 -126.000 -2.000 -11.000
Driftskostnader -11.748.000 -7.193.000 -679.000 -2.000 -11.000
Driftsresultat -147.000 538.000 -122.000 -2.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 7.000
Finanskostnader -39.000 -8.000 -9.000 -10.000 -8.000
Finans -39.000 -8.000 -9.000 -10.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -161.000 449.000 -131.000 -12.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.540.000 177.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.540.000 177.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 741.000 37.000 0 140.000 150.000
Sum anleggsmidler 2.300.000 214.000 0 140.000 150.000
Varebeholdning 0 0 0 263.000 263.000
Kundefordringer 2.135.000 2.394.000 66.000 0 0
Andre fordringer 571.000 53.000 25.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 267.000 459.000 2.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 2.973.000 2.906.000 92.000 265.000 265.000
Sum eiendeler 5.273.000 3.120.000 92.000 405.000 415.000
Sum opptjent egenkapital 93.000 254.000 -195.000 -64.000 -53.000
Sum egenkapital 213.000 374.000 -75.000 56.000 67.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 6.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 484.000 19.000 157.000 349.000 338.000
Sum langsiktig gjeld 0 6.000 0 0 0
Leverandørgjeld 2.556.000 393.000 10.000 0 9.000
Betalbar skatt 0 75.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 893.000 565.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.127.000 1.688.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.060.000 2.741.000 167.000 349.000 348.000
Sum gjeld og egenkapital 5.273.000 3.121.000 92.000 405.000 415.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.087.000 165.000 -75.000 -84.000 -83.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.1 0.6 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.6 1.1 0.6 0.1 0.1
Soliditet 4 1 -81.5 13.8 16.1
Resultatgrad -1.3 7 -21.9
Rentedekningsgrad -3.8 67.3 -13.6 -0.2 -0.5
Gjeldsgrad 23.8 7.3 -2.2 6.2 5.2
Total kapitalrentabilitet -2.8 17.2 -132.6 -0.5 -1.0
Signatur
20.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
20.12.2016
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex