Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bøvågen Mat AS
Juridisk navn:  Bøvågen Mat AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56370090
Fax: 56370203
5937 Bøvågen 5937 Bøvågen
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 985297908
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 1/7/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: I K Lykke Drift As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.35%
Resultat  
  
-47.1%
Egenkapital  
  
-1.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 25.168.000 25.079.000 25.602.000 24.952.000 25.353.000
Resultat: 164.000 310.000 330.000 895.000 758.000
Egenkapital: 2.332.000 2.370.000 2.137.000 1.898.000 1.756.000
Regnskap for  Bøvågen Mat AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 25.168.000 25.079.000 25.602.000 24.952.000 25.353.000
Driftskostnader -24.984.000 -24.746.000 -25.249.000 -24.038.000 -24.566.000
Driftsresultat 185.000 332.000 352.000 915.000 786.000
Finansinntekter 1.000 3.000 6.000 12.000 7.000
Finanskostnader -22.000 -25.000 -28.000 -32.000 -34.000
Finans -21.000 -22.000 -22.000 -20.000 -27.000
Resultat før skatt 164.000 310.000 330.000 895.000 758.000
Skattekostnad -41.000 -78.000 -91.000 -252.000 -207.000
Årsresultat 123.000 233.000 239.000 643.000 552.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 219.000 290.000 399.000 349.000 484.000
Sum omløpsmidler 3.864.000 4.051.000 3.773.000 4.057.000 3.904.000
Sum eiendeler 4.083.000 4.341.000 4.172.000 4.406.000 4.388.000
Sum opptjent egenkapital 2.232.000 2.270.000 2.037.000 1.798.000 1.656.000
Sum egenkapital 2.332.000 2.370.000 2.137.000 1.898.000 1.756.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.751.000 1.972.000 2.035.000 2.508.000 2.633.000
Sum gjeld og egenkapital 4.083.000 4.342.000 4.172.000 4.406.000 4.389.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.917.000 24.793.000 25.306.000 24.622.000 25.071.000
Andre inntekter 252.000 286.000 296.000 331.000 282.000
Driftsinntekter 25.168.000 25.079.000 25.602.000 24.952.000 25.353.000
Varekostnad -19.855.000 -19.665.000 -19.864.000 -19.322.000 -19.803.000
Lønninger -3.106.000 -3.014.000 -3.406.000 -2.865.000 -2.795.000
Avskrivning -83.000 -104.000 -161.000 -155.000 -246.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.940.000 -1.963.000 -1.818.000 -1.696.000 -1.722.000
Driftskostnader -24.984.000 -24.746.000 -25.249.000 -24.038.000 -24.566.000
Driftsresultat 185.000 332.000 352.000 915.000 786.000
Finansinntekter 1.000 3.000 6.000 12.000 7.000
Finanskostnader -22.000 -25.000 -28.000 -32.000 -34.000
Finans -21.000 -22.000 -22.000 -20.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -160.000 0 0 -500.000 -500.000
Årsresultat 123.000 233.000 239.000 643.000 552.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 47.000 52.000 58.000 59.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 160.000 243.000 347.000 291.000 425.000
Sum varige driftsmidler 160.000 243.000 347.000 291.000 425.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 219.000 290.000 399.000 349.000 484.000
Varebeholdning 1.723.000 1.866.000 1.856.000 1.787.000 1.568.000
Kundefordringer 305.000 269.000 310.000 298.000 319.000
Andre fordringer 808.000 743.000 367.000 372.000 465.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.028.000 1.173.000 1.239.000 1.600.000 1.552.000
Sum omløpsmidler 3.864.000 4.051.000 3.773.000 4.057.000 3.904.000
Sum eiendeler 4.083.000 4.341.000 4.172.000 4.406.000 4.388.000
Sum opptjent egenkapital 2.232.000 2.270.000 2.037.000 1.798.000 1.656.000
Sum egenkapital 2.332.000 2.370.000 2.137.000 1.898.000 1.756.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 846.000 1.163.000 1.190.000 1.076.000 1.264.000
Betalbar skatt 37.000 72.000 86.000 251.000 226.000
Skyldig offentlige avgifter 281.000 285.000 304.000 276.000 239.000
Utbytte -160.000 0 0 -500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 428.000 451.000 455.000 405.000 403.000
Sum kortsiktig gjeld 1.751.000 1.972.000 2.035.000 2.508.000 2.633.000
Sum gjeld og egenkapital 4.083.000 4.342.000 4.172.000 4.406.000 4.389.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.113.000 2.079.000 1.738.000 1.549.000 1.271.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.1 1.9 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 0.9 1.0 0.9
Soliditet 57.1 54.6 51.2 43.1 40.0
Resultatgrad 0.7 1.3 1.4 3.7 3.1
Rentedekningsgrad 8.4 13.3 12.6 29.0 23.3
Gjeldsgrad 0.8 0.8 1 1.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 4.6 7.7 8.6 21.0 18.1
Signatur
26.08.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.08.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex