Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bøvågen Fiskeoppdrett AS
Juridisk navn:  Bøvågen Fiskeoppdrett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56370230
Fax: 56370490
5937 Bøvågen 5937 Bøvågen
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 932222787
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/31/1981
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ole Moen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
91.01%
Egenkapital  
  
-102.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -41.000 -456.000 -45.000 -39.000 -42.000
Egenkapital: -79.000 -39.000 417.000 462.000 500.000
Regnskap for  Bøvågen Fiskeoppdrett AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -39.000 -44.000 -45.000 -38.000 -42.000
Driftsresultat -39.000 -44.000 -45.000 -38.000 -42.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -411.000 0 -1.000 0
Finans -2.000 -411.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt -41.000 -456.000 -45.000 -39.000 -42.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -41.000 -456.000 -45.000 -39.000 -42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000 51.000 462.000 504.000 504.000
Sum omløpsmidler 9.000 7.000 8.000 10.000 11.000
Sum eiendeler 60.000 58.000 470.000 514.000 515.000
Sum opptjent egenkapital -179.000 -139.000 317.000 362.000 400.000
Sum egenkapital -79.000 -39.000 417.000 462.000 500.000
Sum langsiktig gjeld 0 87.000 21.000 44.000 0
Sum kortsiktig gjeld 140.000 9.000 32.000 9.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 61.000 57.000 470.000 515.000 514.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -39.000 -44.000 -45.000 -38.000 -42.000
Driftskostnader -39.000 -44.000 -45.000 -38.000 -42.000
Driftsresultat -39.000 -44.000 -45.000 -38.000 -42.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -411.000 0 -1.000 0
Finans -2.000 -411.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -41.000 -456.000 -45.000 -39.000 -42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 30.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 60.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.000 21.000 432.000 474.000 474.000
Sum anleggsmidler 51.000 51.000 462.000 504.000 504.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 7.000 8.000 10.000 11.000
Sum omløpsmidler 9.000 7.000 8.000 10.000 11.000
Sum eiendeler 60.000 58.000 470.000 514.000 515.000
Sum opptjent egenkapital -179.000 -139.000 317.000 362.000 400.000
Sum egenkapital -79.000 -39.000 417.000 462.000 500.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 87.000 21.000 44.000 0
Leverandørgjeld 14.000 9.000 32.000 3.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 125.000 0 0 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 140.000 9.000 32.000 9.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 61.000 57.000 470.000 515.000 514.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -131.000 -2.000 -24.000 1.000 -3.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.8 0.3 1.1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0.8 0.3 1.2 0.8
Soliditet -129.5 -68.4 88.7 89.7 97.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -19.5 -0.1 -38.0
Gjeldsgrad -1.8 -2.5 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -63.9 -77.2 -9.6 -7.4 -8.2
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex