Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bøvågen Eiendom AS
Juridisk navn:  Bøvågen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rossnesvegen 71 Fax:
5937 Bøvågen 5937 Bøvågen
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 992707593
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/4/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mv Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.72%
Resultat  
  
55.22%
Egenkapital  
  
42.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 642.000 625.000 627.000 614.000 564.000
Resultat: 312.000 201.000 325.000 429.000 -147.000
Egenkapital: 821.000 577.000 423.000 415.000 93.000
Regnskap for  Bøvågen Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 642.000 625.000 627.000 614.000 564.000
Driftskostnader -137.000 -215.000 -163.000 -114.000 -196.000
Driftsresultat 505.000 410.000 465.000 500.000 368.000
Finansinntekter 16.000 14.000 18.000 117.000 18.000
Finanskostnader -209.000 -224.000 -158.000 -187.000 -533.000
Finans -193.000 -210.000 -140.000 -70.000 -515.000
Resultat før skatt 312.000 201.000 325.000 429.000 -147.000
Skattekostnad -69.000 -46.000 -3.000 -108.000 -1.000
Årsresultat 244.000 154.000 322.000 322.000 -148.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.422.000 6.422.000 6.422.000 6.422.000 6.423.000
Sum omløpsmidler 569.000 573.000 522.000 654.000 802.000
Sum eiendeler 6.991.000 6.995.000 6.944.000 7.076.000 7.225.000
Sum opptjent egenkapital 721.000 477.000 323.000 315.000 -7.000
Sum egenkapital 821.000 577.000 423.000 415.000 93.000
Sum langsiktig gjeld 6.031.000 6.297.000 6.461.000 6.443.000 6.973.000
Sum kortsiktig gjeld 139.000 121.000 60.000 218.000 159.000
Sum gjeld og egenkapital 6.991.000 6.995.000 6.944.000 7.076.000 7.225.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 642.000 625.000 627.000 614.000 564.000
Driftsinntekter 642.000 625.000 627.000 614.000 564.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -137.000 -215.000 -163.000 -114.000 -196.000
Driftskostnader -137.000 -215.000 -163.000 -114.000 -196.000
Driftsresultat 505.000 410.000 465.000 500.000 368.000
Finansinntekter 16.000 14.000 18.000 117.000 18.000
Finanskostnader -209.000 -224.000 -158.000 -187.000 -533.000
Finans -193.000 -210.000 -140.000 -70.000 -515.000
Konsernbidrag 0 0 -314.000 0 147.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 244.000 154.000 322.000 322.000 -148.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 6.000 7.000 7.000 7.000
Fast eiendom 6.415.000 6.415.000 6.415.000 6.415.000 6.415.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.415.000 6.415.000 6.415.000 6.415.000 6.415.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.422.000 6.422.000 6.422.000 6.422.000 6.423.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 22.000 22.000 15.000 21.000 169.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 547.000 551.000 507.000 633.000 633.000
Sum omløpsmidler 569.000 573.000 522.000 654.000 802.000
Sum eiendeler 6.991.000 6.995.000 6.944.000 7.076.000 7.225.000
Sum opptjent egenkapital 721.000 477.000 323.000 315.000 -7.000
Sum egenkapital 821.000 577.000 423.000 415.000 93.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.031.000 6.297.000 6.461.000 6.443.000 6.973.000
Leverandørgjeld 0 3.000 0 9.000 56.000
Betalbar skatt 69.000 46.000 3.000 107.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 70.000 72.000 57.000 102.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 139.000 121.000 60.000 218.000 159.000
Sum gjeld og egenkapital 6.991.000 6.995.000 6.944.000 7.076.000 7.225.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 430.000 452.000 462.000 436.000 643.000
Likviditetsgrad 1 4.1 4.7 8.7 3 5.0
Likviditetsgrad 2 4.1 4.7 8.7 3 5.1
Soliditet 11.7 8.2 6.1 5.9 1.3
Resultatgrad 78.7 65.6 74.2 81.4 65.2
Rentedekningsgrad 2.4 1.8 2.9 2.7 0.7
Gjeldsgrad 7.5 11.1 15.4 16.1 76.7
Total kapitalrentabilitet 7.5 6.1 7 8.7 5.3
Signatur
10.03.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
10.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex