Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bøvågen Øl Og Vinstue AS
Juridisk navn:  Bøvågen Øl Og Vinstue AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46281059
Rossnesvegen 71 Bøvågen 1 Fax:
5937 Bøvågen 5937 Bøvågen
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 994548948
Aksjekapital: 513.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/20/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mv Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
163.55%
Resultat  
  
121.59%
Egenkapital  
  
141.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 282.000 107.000 282.000 1.033.000 1.440.000
Resultat: 38.000 -176.000 -11.000 -177.000 -95.000
Egenkapital: 7.000 -17.000 118.000 132.000 269.000
Regnskap for  Bøvågen Øl Og Vinstue AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 282.000 107.000 282.000 1.033.000 1.440.000
Driftskostnader -177.000 -259.000 -233.000 -1.129.000 -1.420.000
Driftsresultat 105.000 -151.000 49.000 -95.000 21.000
Finansinntekter 2.000 35.000 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -69.000 -60.000 -61.000 -83.000 -120.000
Finans -67.000 -25.000 -60.000 -82.000 -116.000
Resultat før skatt 38.000 -176.000 -11.000 -177.000 -95.000
Skattekostnad -14.000 41.000 -2.000 39.000 17.000
Årsresultat 24.000 -135.000 -14.000 -137.000 -78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.678.000 1.797.000 1.870.000 2.023.000 2.135.000
Sum omløpsmidler 281.000 142.000 184.000 125.000 394.000
Sum eiendeler 1.959.000 1.939.000 2.054.000 2.148.000 2.529.000
Sum opptjent egenkapital -508.000 -532.000 -397.000 -383.000 -246.000
Sum egenkapital 7.000 -17.000 118.000 132.000 269.000
Sum langsiktig gjeld 1.685.000 1.782.000 1.848.000 1.958.000 2.056.000
Sum kortsiktig gjeld 267.000 174.000 87.000 58.000 204.000
Sum gjeld og egenkapital 1.959.000 1.939.000 2.053.000 2.148.000 2.529.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 941.000 1.435.000
Andre inntekter 282.000 107.000 282.000 92.000 5.000
Driftsinntekter 282.000 107.000 282.000 1.033.000 1.440.000
Varekostnad 0 0 0 -488.000 -670.000
Lønninger 0 0 0 -267.000 -338.000
Avskrivning -105.000 -114.000 -151.000 -159.000 -147.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -72.000 -145.000 -82.000 -215.000 -265.000
Driftskostnader -177.000 -259.000 -233.000 -1.129.000 -1.420.000
Driftsresultat 105.000 -151.000 49.000 -95.000 21.000
Finansinntekter 2.000 35.000 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -69.000 -60.000 -61.000 -83.000 -120.000
Finans -67.000 -25.000 -60.000 -82.000 -116.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 -135.000 -14.000 -137.000 -78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 145.000 159.000 118.000 121.000 82.000
Fast eiendom 1.269.000 1.332.000 1.394.000 1.456.000 1.511.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 263.000 306.000 358.000 446.000 543.000
Sum varige driftsmidler 1.533.000 1.638.000 1.752.000 1.902.000 2.054.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.678.000 1.797.000 1.870.000 2.023.000 2.135.000
Varebeholdning 0 0 0 0 43.000
Kundefordringer 59.000 0 118.000 48.000 2.000
Andre fordringer 1.000 1.000 1.000 0 14.000
Sum investeringer 0 0 5.000 5.000 5.000
Kasse, bank 221.000 141.000 61.000 72.000 329.000
Sum omløpsmidler 281.000 142.000 184.000 125.000 394.000
Sum eiendeler 1.959.000 1.939.000 2.054.000 2.148.000 2.529.000
Sum opptjent egenkapital -508.000 -532.000 -397.000 -383.000 -246.000
Sum egenkapital 7.000 -17.000 118.000 132.000 269.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.685.000 1.782.000 1.848.000 1.958.000 2.056.000
Leverandørgjeld 0 1.000 29.000 9.000 56.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 0 57.000 23.000 76.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 196.000 172.000 2.000 27.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 267.000 174.000 87.000 58.000 204.000
Sum gjeld og egenkapital 1.959.000 1.939.000 2.053.000 2.148.000 2.529.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000 -32.000 97.000 67.000 190.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.8 2.1 2.2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 2.1 2.2 1.8
Soliditet 0.4 -0.9 5.7 6.1 10.6
Resultatgrad 37.2 -141.1 17.4 -9.2 1.5
Rentedekningsgrad 1.5 -2.5 0.8 -1.1 0.2
Gjeldsgrad 278.9 -115.1 16.4 15.3 8.4
Total kapitalrentabilitet 5.5 - 2.4 -4.4 1.0
Signatur
17.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex