Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Børresen Junior As
Juridisk navn:  Børresen Junior As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91166698
Vestersand 14 Vestersand 14 Fax:
8360 Bøstad 8360 Bøstad
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 916708610
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Osean Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
376.07%
Resultat  
  
584.44%
Egenkapital  
  
2571.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 776.000 163.000 93.000
Resultat: 218.000 -45.000 11.000
Egenkapital: 173.000 -7.000 38.000
Regnskap for  Børresen Junior As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 776.000 163.000 93.000
Driftskostnader -434.000 -204.000 -83.000
Driftsresultat 342.000 -41.000 10.000
Finansinntekter 3.000 2.000 3.000
Finanskostnader -127.000 -6.000 -3.000
Finans -124.000 -4.000 0
Resultat før skatt 218.000 -45.000 11.000
Skattekostnad -39.000 0 -3.000
Årsresultat 179.000 -45.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.239.000 250.000 14.000
Sum omløpsmidler 363.000 938.000 656.000
Sum eiendeler 3.602.000 1.188.000 670.000
Sum opptjent egenkapital 143.000 -37.000 8.000
Sum egenkapital 173.000 -7.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 2.637.000 1.023.000 0
Sum kortsiktig gjeld 793.000 172.000 631.000
Sum gjeld og egenkapital 3.603.000 1.188.000 669.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 776.000 163.000 93.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 776.000 163.000 93.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -45.000 -10.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -389.000 -194.000 -81.000
Driftskostnader -434.000 -204.000 -83.000
Driftsresultat 342.000 -41.000 10.000
Finansinntekter 3.000 2.000 3.000
Finanskostnader -127.000 -6.000 -3.000
Finans -124.000 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 179.000 -45.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.300.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 113.000 54.000 14.000
Sum varige driftsmidler 939.000 250.000 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.239.000 250.000 14.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 90.000 507.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 274.000 431.000 645.000
Sum omløpsmidler 363.000 938.000 656.000
Sum eiendeler 3.602.000 1.188.000 670.000
Sum opptjent egenkapital 143.000 -37.000 8.000
Sum egenkapital 173.000 -7.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 28.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.637.000 1.023.000 0
Leverandørgjeld 1.000 154.000 6.000
Betalbar skatt 11.000 0 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 781.000 17.000 622.000
Sum kortsiktig gjeld 793.000 172.000 631.000
Sum gjeld og egenkapital 3.603.000 1.188.000 669.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -430.000 766.000 25.000
Likviditetsgrad 1 0.5 5.5 1
Likviditetsgrad 2 0.5 5.5 1
Soliditet 4.8 -0.6 5.7
Resultatgrad 44.1 -25.2 10.8
Rentedekningsgrad 2.7 -6.8 3.3
Gjeldsgrad 19.8 -170.7 16.6
Total kapitalrentabilitet 9.6 -3.3 1.9
Signatur
01.03.2017
Prokurister
01.03.2017
STYRET KAN MEDDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex