Børresen Cooltech AS
Juridisk navn:  Børresen Cooltech AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23169400
Postboks 63 Håndverksveien 13C Fax: 23169401
1403 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 918890025
Aksjekapital: 2.551.500 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 2/5/1968 1
Foretakstype: AS
Revisor: Smaalenene Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
40.96%
Resultat  
  
48.89%
Egenkapital  
  
-22.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 109.196.000 77.466.000 74.519.000 69.097.000 55.534.000
Resultat: 12.096.000 8.124.000 5.254.000 8.159.000 -11.875.000
Egenkapital: 19.153.000 24.593.000 24.147.000 22.223.000 10.146.000
Regnskap for  Børresen Cooltech AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 109.196.000 77.466.000 74.519.000 69.097.000 55.534.000
Driftskostnader -97.002.000 -69.274.000 -68.937.000 -60.932.000 -66.273.000
Driftsresultat 12.194.000 8.193.000 5.583.000 8.164.000 -10.739.000
Finansinntekter 7.000 8.000 11.000 923.000 278.000
Finanskostnader -105.000 -77.000 -339.000 -929.000 -1.414.000
Finans -98.000 -69.000 -328.000 -6.000 -1.136.000
Resultat før skatt 12.096.000 8.124.000 5.254.000 8.159.000 -11.875.000
Skattekostnad -2.794.000 -1.978.000 -1.329.000 -2.283.000 7.908.000
Årsresultat 9.302.000 6.146.000 3.925.000 5.876.000 -3.967.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.591.000 1.446.000 1.275.000 1.439.000 5.524.000
Sum omløpsmidler 55.946.000 52.302.000 68.134.000 60.122.000 36.949.000
Sum eiendeler 60.537.000 53.748.000 69.409.000 61.561.000 42.473.000
Sum opptjent egenkapital 2.806.000 8.246.000 7.801.000 5.876.000 0
Sum egenkapital 19.153.000 24.593.000 24.147.000 22.223.000 10.146.000
Sum langsiktig gjeld 0 677.000 1.617.000 4.042.000 9.449.000
Sum kortsiktig gjeld 41.384.000 28.478.000 43.644.000 35.297.000 22.877.000
Sum gjeld og egenkapital 60.537.000 53.748.000 69.409.000 61.562.000 42.472.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 109.196.000 77.466.000 74.519.000 69.097.000 55.534.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 109.196.000 77.466.000 74.519.000 69.097.000 55.534.000
Varekostnad -70.934.000 -44.036.000 -43.520.000 -43.177.000 -37.674.000
Lønninger -16.222.000 -15.982.000 -17.557.000 -14.834.000 -14.190.000
Avskrivning -515.000 -415.000 -406.000 -296.000 -342.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.331.000 -8.841.000 -7.454.000 -2.625.000 -14.067.000
Driftskostnader -97.002.000 -69.274.000 -68.937.000 -60.932.000 -66.273.000
Driftsresultat 12.194.000 8.193.000 5.583.000 8.164.000 -10.739.000
Finansinntekter 7.000 8.000 11.000 923.000 278.000
Finanskostnader -105.000 -77.000 -339.000 -929.000 -1.414.000
Finans -98.000 -69.000 -328.000 -6.000 -1.136.000
Konsernbidrag -742.000 0 0 0 0
Utbytte -14.000.000 -5.700.000 -2.000.000 0 0
Årsresultat 9.302.000 6.146.000 3.925.000 5.876.000 -3.967.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 32.000 185.000 76.000 717.000 5.294.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.559.000 1.261.000 1.199.000 722.000 230.000
Sum varige driftsmidler 4.559.000 1.261.000 1.199.000 722.000 230.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.591.000 1.446.000 1.275.000 1.439.000 5.524.000
Varebeholdning 141.000 16.126.000 17.495.000 15.725.000 14.709.000
Kundefordringer 38.292.000 18.924.000 31.956.000 29.157.000 9.904.000
Andre fordringer 790.000 968.000 1.150.000 8.559.000 9.850.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.722.000 16.284.000 17.532.000 6.681.000 2.486.000
Sum omløpsmidler 55.946.000 52.302.000 68.134.000 60.122.000 36.949.000
Sum eiendeler 60.537.000 53.748.000 69.409.000 61.561.000 42.473.000
Sum opptjent egenkapital 2.806.000 8.246.000 7.801.000 5.876.000 0
Sum egenkapital 19.153.000 24.593.000 24.147.000 22.223.000 10.146.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.500.000 5.258.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 2.111.000
Sum langsiktig gjeld 0 677.000 1.617.000 4.042.000 9.449.000
Leverandørgjeld 11.529.000 10.014.000 23.388.000 19.364.000 10.367.000
Betalbar skatt 2.419.000 2.087.000 689.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.886.000 5.227.000 6.691.000 5.502.000 2.046.000
Utbytte -14.000.000 -5.700.000 -2.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.551.000 11.150.000 12.877.000 10.431.000 8.353.000
Sum kortsiktig gjeld 41.384.000 28.478.000 43.644.000 35.297.000 22.877.000
Sum gjeld og egenkapital 60.537.000 53.748.000 69.409.000 61.562.000 42.472.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.562.000 23.824.000 24.490.000 24.825.000 14.072.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.8 1.6 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.0
Soliditet 31.6 45.8 34.8 36.1 23.9
Resultatgrad 11.2 10.6 7.5 11.8 -19.3
Rentedekningsgrad 116.1 106.4 16.5 9.8 -7.4
Gjeldsgrad 2.2 1.2 1.9 1.8 3.2
Total kapitalrentabilitet 20.2 15.3 8.1 14.8 -24.6
Signatur
27.03.2018
SIGNATUR I FELLESSKAP
GRYTNES RUNE
SIGNATUR I FELLESSKAP
SCHAU LARS BRUNO
Prokurister
12.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex