Børresen Bygg As
Juridisk navn:  Børresen Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91311975
Ekregaten 16 Ekregaten 16 Fax:
5036 Bergen 5036 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 998083370
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Themaa Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
27.16%
Egenkapital  
  
115.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 211.000 0 0
Resultat: -59.000 -81.000 178.000 -9.000 -5.000
Egenkapital: 149.000 69.000 149.000 8.000 17.000
Regnskap for  Børresen Bygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 211.000 0 0
Driftskostnader -10.000 -15.000 -9.000 -7.000 -5.000
Driftsresultat -10.000 -15.000 202.000 -7.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -49.000 -66.000 -24.000 -1.000 0
Finans -49.000 -66.000 -24.000 -1.000 0
Resultat før skatt -59.000 -81.000 178.000 -9.000 -5.000
Skattekostnad 32.000 0 -37.000 0 0
Årsresultat -27.000 -81.000 141.000 -9.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.032.000 1.032.000 1.032.000 57.000 0
Sum omløpsmidler 140.000 11.000 202.000 2.000 17.000
Sum eiendeler 1.172.000 1.043.000 1.234.000 59.000 17.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 39.000 119.000 -22.000 -13.000
Sum egenkapital 149.000 69.000 149.000 8.000 17.000
Sum langsiktig gjeld 1.023.000 974.000 1.046.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 39.000 51.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.172.000 1.043.000 1.234.000 59.000 17.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 211.000 0 0
Driftsinntekter 0 0 211.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -15.000 -9.000 -7.000 -5.000
Driftskostnader -10.000 -15.000 -9.000 -7.000 -5.000
Driftsresultat -10.000 -15.000 202.000 -7.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -49.000 -66.000 -24.000 -1.000 0
Finans -49.000 -66.000 -24.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 -81.000 141.000 -9.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.032.000 1.032.000 1.032.000 57.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.032.000 1.032.000 1.032.000 57.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.032.000 1.032.000 1.032.000 57.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 139.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 11.000 202.000 2.000 17.000
Sum omløpsmidler 140.000 11.000 202.000 2.000 17.000
Sum eiendeler 1.172.000 1.043.000 1.234.000 59.000 17.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 39.000 119.000 -22.000 -13.000
Sum egenkapital 149.000 69.000 149.000 8.000 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.023.000 974.000 1.046.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 3.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 37.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 51.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 39.000 51.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.172.000 1.043.000 1.234.000 59.000 17.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 140.000 11.000 163.000 -49.000 17.000
Likviditetsgrad 1 5.2 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 5.2 0.1 0.0
Soliditet 12.7 6.6 12.1 13.6 100.0
Resultatgrad 95.7
Rentedekningsgrad -0.2 -0.2 8.4 -7.0
Gjeldsgrad 6.9 14.1 7.3 6.4 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.9 -1.4 16.4 -11.9 -29.4
Signatur
27.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
TROND STEINAR BØRRESEN
Prokurister
27.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
TROND STEINAR BØRRESEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex