Børøy Vann Og Avløp AS
Juridisk navn:  Børøy Vann Og Avløp AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Azets Insight As Welhavens Vei 9 C/O Azets Insight As Welhavens Vei 9 Fax:
4319 Sandnes 4319 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 994871803
Aksjekapital: 3.610.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.08%
Resultat  
  
-29.37%
Egenkapital  
  
-10.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 153.000 147.000 159.000 139.000 87.000
Resultat: -599.000 -463.000 -482.000 -354.000 -437.000
Egenkapital: 4.885.000 5.483.000 5.946.000 6.428.000 6.787.000
Regnskap for  Børøy Vann Og Avløp AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 153.000 147.000 159.000 139.000 87.000
Driftskostnader -752.000 -611.000 -643.000 -495.000 -529.000
Driftsresultat -600.000 -464.000 -484.000 -356.000 -442.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 2.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 2.000 2.000 3.000 1.000 5.000
Resultat før skatt -599.000 -463.000 -482.000 -354.000 -437.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -599.000 -463.000 -482.000 -354.000 -437.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.703.000 5.143.000 5.583.000 6.023.000 6.463.000
Sum omløpsmidler 216.000 532.000 527.000 587.000 489.000
Sum eiendeler 4.919.000 5.675.000 6.110.000 6.610.000 6.952.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 4.885.000 5.483.000 5.946.000 6.428.000 6.787.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35.000 192.000 164.000 182.000 166.000
Sum gjeld og egenkapital 4.920.000 5.675.000 6.110.000 6.610.000 6.953.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 153.000 153.000 167.000 139.000 87.000
Andre inntekter 0 -6.000 -8.000 0 0
Driftsinntekter 153.000 147.000 159.000 139.000 87.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -440.000 -440.000 -440.000 -440.000 -440.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -312.000 -171.000 -203.000 -55.000 -89.000
Driftskostnader -752.000 -611.000 -643.000 -495.000 -529.000
Driftsresultat -600.000 -464.000 -484.000 -356.000 -442.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 2.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 2.000 2.000 3.000 1.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -599.000 -463.000 -482.000 -354.000 -437.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.703.000 5.143.000 5.583.000 6.023.000 6.463.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.703.000 5.143.000 5.583.000 6.023.000 6.463.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.703.000 5.143.000 5.583.000 6.023.000 6.463.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 87.000 165.000 133.000 21.000
Andre fordringer 76.000 4.000 11.000 37.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 138.000 441.000 352.000 417.000 464.000
Sum omløpsmidler 216.000 532.000 527.000 587.000 489.000
Sum eiendeler 4.919.000 5.675.000 6.110.000 6.610.000 6.952.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 4.885.000 5.483.000 5.946.000 6.428.000 6.787.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 32.000 40.000 17.000 13.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 20.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 153.000 147.000 149.000 157.000
Sum kortsiktig gjeld 35.000 192.000 164.000 182.000 166.000
Sum gjeld og egenkapital 4.920.000 5.675.000 6.110.000 6.610.000 6.953.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 181.000 340.000 363.000 405.000 323.000
Likviditetsgrad 1 6.2 2.8 3.2 3.2 2.9
Likviditetsgrad 2 6.2 2.8 3.2 3.2 3.0
Soliditet 99.3 96.6 97.3 97.2 97.6
Resultatgrad -392.2 -315.6 -304.4 -256.1 -508.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -12.2 -8.1 -7.9 -5.4 -6.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex