Bømlo Folkehøgskule
Juridisk navn:  Bømlo Folkehøgskule
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53425650
Olavsplasset 11 Olavsplasset 11 Fax: 53425651
5437 Finnås 5437 Finnås
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 966261218
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 44
Etableringsdato: 1/1/1983 1
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.73%
Resultat  
  
63.21%
Egenkapital  
  
31.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.405.000 20.947.000 20.336.000 19.726.000 18.020.000
Resultat: 1.211.000 742.000 -12.000 510.000 13.000
Egenkapital: 5.059.000 3.847.000 3.105.000 3.117.000 2.607.000
Regnskap for  Bømlo Folkehøgskule
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.405.000 20.947.000 20.336.000 19.726.000 18.020.000
Driftskostnader -21.738.000 -19.808.000 -19.917.000 -18.901.000 -17.570.000
Driftsresultat 1.667.000 1.139.000 419.000 824.000 450.000
Finansinntekter 38.000 4.000 7.000 2.000 2.000
Finanskostnader -494.000 -401.000 -437.000 -316.000 -440.000
Finans -456.000 -397.000 -430.000 -314.000 -438.000
Resultat før skatt 1.211.000 742.000 -12.000 510.000 13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.211.000 742.000 -12.000 510.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.590.000 16.969.000 15.285.000 10.831.000 10.409.000
Sum omløpsmidler 3.110.000 2.252.000 1.251.000 1.855.000 1.940.000
Sum eiendeler 21.700.000 19.221.000 16.536.000 12.686.000 12.349.000
Sum opptjent egenkapital 3.559.000 2.347.000 1.605.000 1.617.000 1.107.000
Sum egenkapital 5.059.000 3.847.000 3.105.000 3.117.000 2.607.000
Sum langsiktig gjeld 13.916.000 12.779.000 10.772.000 6.415.000 6.818.000
Sum kortsiktig gjeld 2.724.000 2.595.000 2.659.000 3.155.000 2.924.000
Sum gjeld og egenkapital 21.699.000 19.221.000 16.536.000 12.687.000 12.349.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.084.000 6.904.000 6.927.000 6.664.000 6.045.000
Andre inntekter 16.321.000 14.043.000 13.410.000 13.062.000 11.975.000
Driftsinntekter 23.405.000 20.947.000 20.336.000 19.726.000 18.020.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -13.433.000 -12.694.000 -12.751.000 -12.101.000 -10.811.000
Avskrivning -1.073.000 -854.000 -602.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.232.000 -6.260.000 -6.564.000 -6.800.000 -6.759.000
Driftskostnader -21.738.000 -19.808.000 -19.917.000 -18.901.000 -17.570.000
Driftsresultat 1.667.000 1.139.000 419.000 824.000 450.000
Finansinntekter 38.000 4.000 7.000 2.000 2.000
Finanskostnader -494.000 -401.000 -437.000 -316.000 -440.000
Finans -456.000 -397.000 -430.000 -314.000 -438.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.211.000 742.000 -12.000 510.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 16.792.000 15.212.000 13.548.000 9.776.000 9.619.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.788.000 1.732.000 1.646.000 927.000 789.000
Sum varige driftsmidler 18.580.000 16.945.000 15.194.000 10.703.000 10.408.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 24.000 90.000 128.000 0
Sum anleggsmidler 18.590.000 16.969.000 15.285.000 10.831.000 10.409.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 365.000 204.000 198.000 274.000 278.000
Andre fordringer 652.000 680.000 596.000 507.000 460.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.092.000 1.367.000 458.000 1.075.000 1.202.000
Sum omløpsmidler 3.110.000 2.252.000 1.251.000 1.855.000 1.940.000
Sum eiendeler 21.700.000 19.221.000 16.536.000 12.686.000 12.349.000
Sum opptjent egenkapital 3.559.000 2.347.000 1.605.000 1.617.000 1.107.000
Sum egenkapital 5.059.000 3.847.000 3.105.000 3.117.000 2.607.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.916.000 12.779.000 10.772.000 6.415.000 6.818.000
Leverandørgjeld 1.009.000 842.000 741.000 892.000 702.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 579.000 545.000 601.000 525.000 619.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.136.000 1.208.000 1.317.000 1.737.000 1.603.000
Sum kortsiktig gjeld 2.724.000 2.595.000 2.659.000 3.155.000 2.924.000
Sum gjeld og egenkapital 21.699.000 19.221.000 16.536.000 12.687.000 12.349.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 386.000 -343.000 -1.408.000 -1.300.000 -984.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 0.5 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 0.5 0.6 0.7
Soliditet 23.3 2 18.8 24.6 21.1
Resultatgrad 7.1 5.4 2.1 4.2 2.5
Rentedekningsgrad 3.4 2.8 1 2.6 1.0
Gjeldsgrad 3.3 4 4.3 3.1 3.7
Total kapitalrentabilitet 7.9 5.9 2.6 6.5 3.7
Signatur
09.12.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex