Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bøhn Regnskap AS
Juridisk navn:  Bøhn Regnskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52844444
Postboks 94 Rådhusvegen 11 - 13 Fax: 52844455
4296 Åkrehamn 4270 Åkrehamn
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 910909177
Aksjekapital: 670.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 10/3/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Reidar Sund Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.82%
Resultat  
  
5.31%
Egenkapital  
  
57.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.996.000 15.710.000 14.919.000 15.010.000 15.082.000
Resultat: 2.180.000 2.070.000 1.075.000 1.402.000 1.768.000
Egenkapital: 4.573.000 2.899.000 2.529.000 2.425.000 2.307.000
Regnskap for  Bøhn Regnskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.996.000 15.710.000 14.919.000 15.010.000 15.082.000
Driftskostnader -13.922.000 -13.740.000 -13.920.000 -13.745.000 -13.430.000
Driftsresultat 2.075.000 1.969.000 1.000.000 1.265.000 1.653.000
Finansinntekter 111.000 106.000 82.000 143.000 121.000
Finanskostnader -6.000 -5.000 -7.000 -6.000 -5.000
Finans 105.000 101.000 75.000 137.000 116.000
Resultat før skatt 2.180.000 2.070.000 1.075.000 1.402.000 1.768.000
Skattekostnad -506.000 -500.000 -272.000 -384.000 -481.000
Årsresultat 1.674.000 1.570.000 804.000 1.018.000 1.287.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.360.000 1.096.000 1.750.000 822.000 787.000
Sum omløpsmidler 6.026.000 5.822.000 4.020.000 5.171.000 5.052.000
Sum eiendeler 7.386.000 6.918.000 5.770.000 5.993.000 5.839.000
Sum opptjent egenkapital 3.903.000 2.229.000 1.859.000 1.755.000 1.637.000
Sum egenkapital 4.573.000 2.899.000 2.529.000 2.425.000 2.307.000
Sum langsiktig gjeld 24.000 38.000 51.000 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.789.000 3.981.000 3.191.000 3.561.000 3.532.000
Sum gjeld og egenkapital 7.386.000 6.918.000 5.771.000 5.993.000 5.839.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.702.000 15.449.000 14.605.000 14.635.000 14.876.000
Andre inntekter 294.000 261.000 314.000 375.000 207.000
Driftsinntekter 15.996.000 15.710.000 14.919.000 15.010.000 15.082.000
Varekostnad -218.000 -205.000 -233.000 -186.000 -179.000
Lønninger -10.675.000 -10.699.000 -10.399.000 -10.355.000 -10.171.000
Avskrivning -360.000 -254.000 -394.000 -346.000 -324.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.669.000 -2.582.000 -2.894.000 -2.858.000 -2.756.000
Driftskostnader -13.922.000 -13.740.000 -13.920.000 -13.745.000 -13.430.000
Driftsresultat 2.075.000 1.969.000 1.000.000 1.265.000 1.653.000
Finansinntekter 111.000 106.000 82.000 143.000 121.000
Finanskostnader -6.000 -5.000 -7.000 -6.000 -5.000
Finans 105.000 101.000 75.000 137.000 116.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.200.000 -700.000 -900.000 -900.000
Årsresultat 1.674.000 1.570.000 804.000 1.018.000 1.287.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.340.000 1.076.000 1.750.000 816.000 778.000
Sum varige driftsmidler 1.340.000 1.076.000 1.750.000 816.000 778.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 0 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 1.360.000 1.096.000 1.750.000 822.000 787.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.377.000 2.338.000 2.421.000 2.129.000 2.273.000
Andre fordringer 111.000 109.000 118.000 72.000 53.000
Sum investeringer 592.000 0 0 0 0
Kasse, bank 2.946.000 3.374.000 1.482.000 2.969.000 2.726.000
Sum omløpsmidler 6.026.000 5.822.000 4.020.000 5.171.000 5.052.000
Sum eiendeler 7.386.000 6.918.000 5.770.000 5.993.000 5.839.000
Sum opptjent egenkapital 3.903.000 2.229.000 1.859.000 1.755.000 1.637.000
Sum egenkapital 4.573.000 2.899.000 2.529.000 2.425.000 2.307.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 38.000 51.000 7.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.000 38.000 51.000 7.000 0
Leverandørgjeld 39.000 56.000 188.000 265.000 161.000
Betalbar skatt 519.000 513.000 228.000 374.000 492.000
Skyldig offentlige avgifter 1.167.000 1.123.000 1.076.000 1.005.000 978.000
Utbytte 0 -1.200.000 -700.000 -900.000 -900.000
Annen kortsiktig gjeld 1.063.000 1.089.000 999.000 1.017.000 1.002.000
Sum kortsiktig gjeld 2.789.000 3.981.000 3.191.000 3.561.000 3.532.000
Sum gjeld og egenkapital 7.386.000 6.918.000 5.771.000 5.993.000 5.839.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.237.000 1.841.000 829.000 1.610.000 1.520.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.5 1.3 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 2.2 1.5 1.3 1.5 1.5
Soliditet 61.9 41.9 43.8 40.5 39.5
Resultatgrad 1 12.5 6.7 8.4 11.0
Rentedekningsgrad 345.8 393.8 142.9 234.7 354.8
Gjeldsgrad 0.6 1.4 1.3 1.5 1.5
Total kapitalrentabilitet 29.6 3 18.7 23.5 30.4
Signatur
01.12.2017
SIGNATUR HVER FOR SEG
BØHN KÅRE NJÅL
SIGNATUR HVER FOR SEG
MEDHAUG KJARTAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex