Bøen Eigedom As
Juridisk navn:  Bøen Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 366 Dalsfjordvegen 1042 Fax:
6101 Volda 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 915679641
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/8/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ajour Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-101.92%
Egenkapital  
  
-7.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 6.900.000 0 0
Resultat: -22.000 1.145.000 -121.000 -2.000
Egenkapital: 275.000 297.000 -94.000 28.000
Regnskap for  Bøen Eigedom As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 6.900.000 0 0
Driftskostnader -24.000 -5.695.000 -41.000 -2.000
Driftsresultat -24.000 1.204.000 -41.000 -2.000
Finansinntekter 2.000 3.000 0 0
Finanskostnader 0 -62.000 -81.000 0
Finans 2.000 -59.000 -81.000 0
Resultat før skatt -22.000 1.145.000 -121.000 -2.000
Skattekostnad 0 -255.000 0 0
Årsresultat -22.000 891.000 -121.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 329.000 604.000 5.355.000 45.000
Sum eiendeler 329.000 604.000 5.355.000 45.000
Sum opptjent egenkapital 245.000 267.000 -124.000 -2.000
Sum egenkapital 275.000 297.000 -94.000 28.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 54.000 307.000 5.449.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 329.000 604.000 5.355.000 45.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 6.900.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 6.900.000 0 0
Varekostnad 0 -643.000 -5.007.000 -13.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -45.000 -41.000 -2.000
Driftskostnader -24.000 -5.695.000 -41.000 -2.000
Driftsresultat -24.000 1.204.000 -41.000 -2.000
Finansinntekter 2.000 3.000 0 0
Finanskostnader 0 -62.000 -81.000 0
Finans 2.000 -59.000 -81.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 891.000 -121.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 5.020.000 13.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 329.000 604.000 335.000 31.000
Sum omløpsmidler 329.000 604.000 5.355.000 45.000
Sum eiendeler 329.000 604.000 5.355.000 45.000
Sum opptjent egenkapital 245.000 267.000 -124.000 -2.000
Sum egenkapital 275.000 297.000 -94.000 28.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 4.391.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 2.000 558.000 17.000
Betalbar skatt 0 255.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 50.000 500.000 0
Sum kortsiktig gjeld 54.000 307.000 5.449.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 329.000 604.000 5.355.000 45.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 275.000 297.000 -94.000 28.000
Likviditetsgrad 1 6.1 2 1 2.6
Likviditetsgrad 2 6.1 2 0.1 1.9
Soliditet 83.6 49.2 -1.8 62.2
Resultatgrad 17.4
Rentedekningsgrad 19.4 -0.5
Gjeldsgrad 0.2 1 0.6
Total kapitalrentabilitet -6.7 199.8 -0.8 -4.4
Signatur
23.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
11.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex