Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bærum Barneteater
Juridisk navn:  Bærum Barneteater
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67568100
Postboks 302 Kinoveien 2 Fax:
1301 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 971262044
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Tandem As
Utvikling:
Omsetning  
  
50.68%
Resultat  
  
189.03%
Egenkapital  
  
15.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.852.000 3.220.000 4.408.000 4.552.000 4.167.000
Resultat: 357.000 -401.000 437.000 632.000 656.000
Egenkapital: 2.672.000 2.315.000 2.716.000 2.280.000 1.648.000
Regnskap for  Bærum Barneteater
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.852.000 3.220.000 4.408.000 4.552.000 4.167.000
Driftskostnader -4.503.000 -3.629.000 -3.982.000 -3.937.000 -3.525.000
Driftsresultat 349.000 -410.000 426.000 616.000 642.000
Finansinntekter 7.000 11.000 11.000 17.000 15.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 -1.000 -2.000
Finans 7.000 9.000 11.000 16.000 13.000
Resultat før skatt 357.000 -401.000 437.000 632.000 656.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 357.000 -401.000 437.000 632.000 656.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 52.000 23.000 0 4.000
Sum omløpsmidler 3.145.000 2.634.000 2.984.000 3.301.000 2.175.000
Sum eiendeler 3.158.000 2.686.000 3.007.000 3.301.000 2.179.000
Sum opptjent egenkapital 2.572.000 2.215.000 2.616.000 2.180.000 1.548.000
Sum egenkapital 2.672.000 2.315.000 2.716.000 2.280.000 1.648.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 485.000 371.000 291.000 1.021.000 530.000
Sum gjeld og egenkapital 3.157.000 2.686.000 3.007.000 3.301.000 2.178.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.089.000 2.499.000 3.641.000 3.781.000 3.507.000
Andre inntekter 763.000 720.000 768.000 771.000 660.000
Driftsinntekter 4.852.000 3.220.000 4.408.000 4.552.000 4.167.000
Varekostnad -2.085.000 -1.262.000 -1.553.000 -1.447.000 -1.357.000
Lønninger -1.701.000 -1.654.000 -1.621.000 -1.660.000 -1.455.000
Avskrivning -40.000 -108.000 -3.000 -4.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -677.000 -605.000 -805.000 -826.000 -710.000
Driftskostnader -4.503.000 -3.629.000 -3.982.000 -3.937.000 -3.525.000
Driftsresultat 349.000 -410.000 426.000 616.000 642.000
Finansinntekter 7.000 11.000 11.000 17.000 15.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 -1.000 -2.000
Finans 7.000 9.000 11.000 16.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 357.000 -401.000 437.000 632.000 656.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 34.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 18.000 23.000 0 4.000
Sum varige driftsmidler 13.000 18.000 23.000 0 4.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 52.000 23.000 0 4.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 44.000 38.000 32.000 242.000 17.000
Andre fordringer 1.027.000 139.000 78.000 109.000 80.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.074.000 2.457.000 2.874.000 2.950.000 2.078.000
Sum omløpsmidler 3.145.000 2.634.000 2.984.000 3.301.000 2.175.000
Sum eiendeler 3.158.000 2.686.000 3.007.000 3.301.000 2.179.000
Sum opptjent egenkapital 2.572.000 2.215.000 2.616.000 2.180.000 1.548.000
Sum egenkapital 2.672.000 2.315.000 2.716.000 2.280.000 1.648.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 25.000 28.000 37.000 60.000 123.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 104.000 128.000 117.000 111.000 118.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 356.000 215.000 137.000 850.000 290.000
Sum kortsiktig gjeld 485.000 371.000 291.000 1.021.000 530.000
Sum gjeld og egenkapital 3.157.000 2.686.000 3.007.000 3.301.000 2.178.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.660.000 2.263.000 2.693.000 2.280.000 1.645.000
Likviditetsgrad 1 6.5 7.1 10.3 3.2 4.1
Likviditetsgrad 2 6.5 7.1 10.3 3.3 4.2
Soliditet 84.6 86.2 90.3 69.1 75.7
Resultatgrad 7.2 -12.7 9.7 13.5 15.4
Rentedekningsgrad 633.0 328.5
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 11.3 -14.9 14.5 19.2 30.2
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex