Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avfallsteknisk Montasje AS
Juridisk navn:  Avfallsteknisk Montasje AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45005552
Lillerudveien 68 Lillerudveien 68 Fax:
1454 Fagerstrand 1454 Fagerstrand
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 984724314
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 7/1/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Oslo As
Regnskapsfører: Falkenberg Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
55.67%
Resultat  
  
115.4%
Egenkapital  
  
20.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.400.000 6.681.000 9.200.000 9.455.000 9.703.000
Resultat: 250.000 -1.623.000 381.000 1.518.000 1.577.000
Egenkapital: 1.122.000 928.000 2.192.000 1.906.000 1.668.000
Regnskap for  Avfallsteknisk Montasje AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.400.000 6.681.000 9.200.000 9.455.000 9.703.000
Driftskostnader -10.109.000 -8.263.000 -8.762.000 -7.874.000 -8.038.000
Driftsresultat 290.000 -1.581.000 439.000 1.581.000 1.664.000
Finansinntekter 2.000 6.000 -7.000 3.000 2.000
Finanskostnader -42.000 -49.000 -51.000 -66.000 -90.000
Finans -40.000 -43.000 -58.000 -63.000 -88.000
Resultat før skatt 250.000 -1.623.000 381.000 1.518.000 1.577.000
Skattekostnad -55.000 358.000 -95.000 -380.000 -388.000
Årsresultat 195.000 -1.265.000 286.000 1.138.000 1.189.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.437.000 1.456.000 1.496.000 1.940.000 1.753.000
Sum omløpsmidler 2.223.000 1.783.000 4.058.000 4.363.000 3.711.000
Sum eiendeler 3.660.000 3.239.000 5.554.000 6.303.000 5.464.000
Sum opptjent egenkapital 1.018.000 824.000 2.088.000 1.802.000 1.564.000
Sum egenkapital 1.122.000 928.000 2.192.000 1.906.000 1.668.000
Sum langsiktig gjeld 714.000 777.000 1.216.000 1.606.000 1.481.000
Sum kortsiktig gjeld 1.823.000 1.535.000 2.146.000 2.790.000 2.315.000
Sum gjeld og egenkapital 3.659.000 3.240.000 5.554.000 6.302.000 5.464.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.400.000 6.681.000 9.195.000 9.441.000 9.612.000
Andre inntekter 0 0 5.000 14.000 91.000
Driftsinntekter 10.400.000 6.681.000 9.200.000 9.455.000 9.703.000
Varekostnad -2.535.000 -655.000 -226.000 -295.000 -637.000
Lønninger -5.619.000 -5.349.000 -6.211.000 -5.535.000 -5.567.000
Avskrivning -330.000 -440.000 -445.000 -385.000 -260.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.625.000 -1.819.000 -1.880.000 -1.659.000 -1.574.000
Driftskostnader -10.109.000 -8.263.000 -8.762.000 -7.874.000 -8.038.000
Driftsresultat 290.000 -1.581.000 439.000 1.581.000 1.664.000
Finansinntekter 2.000 6.000 -7.000 3.000 2.000
Finanskostnader -42.000 -49.000 -51.000 -66.000 -90.000
Finans -40.000 -43.000 -58.000 -63.000 -88.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -900.000 -1.200.000
Årsresultat 195.000 -1.265.000 286.000 1.138.000 1.189.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 263.000 318.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.095.000 1.059.000 1.417.000 1.861.000 1.675.000
Sum varige driftsmidler 1.095.000 1.059.000 1.417.000 1.861.000 1.675.000
Sum finansielle anleggsmidler 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000
Sum anleggsmidler 1.437.000 1.456.000 1.496.000 1.940.000 1.753.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 611.000 676.000 836.000 1.499.000 837.000
Andre fordringer 212.000 264.000 514.000 74.000 116.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.400.000 842.000 2.708.000 2.790.000 2.757.000
Sum omløpsmidler 2.223.000 1.783.000 4.058.000 4.363.000 3.711.000
Sum eiendeler 3.660.000 3.239.000 5.554.000 6.303.000 5.464.000
Sum opptjent egenkapital 1.018.000 824.000 2.088.000 1.802.000 1.564.000
Sum egenkapital 1.122.000 928.000 2.192.000 1.906.000 1.668.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 40.000 64.000 41.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 714.000 777.000 1.216.000 1.606.000 1.481.000
Leverandørgjeld 146.000 303.000 71.000 127.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 119.000 358.000 347.000
Skyldig offentlige avgifter 1.103.000 640.000 817.000 1.048.000 782.000
Utbytte 0 0 0 -900.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 575.000 591.000 1.140.000 658.000 570.000
Sum kortsiktig gjeld 1.823.000 1.535.000 2.146.000 2.790.000 2.315.000
Sum gjeld og egenkapital 3.659.000 3.240.000 5.554.000 6.302.000 5.464.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 400.000 248.000 1.912.000 1.573.000 1.396.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.9 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.9 1.6 1.7
Soliditet 30.7 28.6 39.5 30.2 30.5
Resultatgrad 2.8 -23.7 4.8 16.7 17.1
Rentedekningsgrad 6.9 -32.3 8.6 2 18.5
Gjeldsgrad 2.3 2.5 1.5 2.3 2.3
Total kapitalrentabilitet 8 -48.6 7.8 25.1 30.5
Signatur
14.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.04.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex