Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avfallsstipend Innlandet
Juridisk navn:  Avfallsstipend Innlandet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 113 Dalborgmarka 100 Fax:
2807 Hunndalen 2827 Hunndalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 920254403
Aksjekapital: 107.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/2017
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-400%
Egenkapital  
  
-2.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -3.000 1.000
Egenkapital: 105.000 108.000
Regnskap for  Avfallsstipend Innlandet
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -3.000 0
Driftsresultat -3.000 0
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 0 1.000
Resultat før skatt -3.000 1.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -3.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 107.000 108.000
Sum eiendeler 107.000 108.000
Sum opptjent egenkapital -2.000 1.000
Sum egenkapital 105.000 108.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 108.000 108.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.000 0
Driftskostnader -3.000 0
Driftsresultat -3.000 0
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 0 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -3.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 107.000 108.000
Sum omløpsmidler 107.000 108.000
Sum eiendeler 107.000 108.000
Sum opptjent egenkapital -2.000 1.000
Sum egenkapital 105.000 108.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 108.000 108.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 104.000 108.000
Likviditetsgrad 1 35.7
Likviditetsgrad 2 35.7 0
Soliditet 97.2 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet -2.8 0.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex