Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avfallsservice AS
Juridisk navn:  Avfallsservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77770000
Galsomelen 56 Galsomelen 56 Fax: 77770001
9154 Storslett 9154 Storslett
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordreisa
Org.nr: 964180644
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 5/21/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.78%
Resultat  
  
-7.66%
Egenkapital  
  
6.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 64.764.000 63.012.000 61.367.000 59.696.000 59.961.000
Resultat: 3.148.000 3.409.000 6.230.000 9.252.000 5.092.000
Egenkapital: 38.935.000 36.545.000 34.032.000 30.612.000 31.219.000
Regnskap for  Avfallsservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 64.764.000 63.012.000 61.367.000 59.696.000 59.961.000
Driftskostnader -60.844.000 -59.236.000 -54.874.000 -50.171.000 -54.456.000
Driftsresultat 3.921.000 3.776.000 6.492.000 9.523.000 5.504.000
Finansinntekter 567.000 614.000 579.000 549.000 582.000
Finanskostnader -1.341.000 -981.000 -842.000 -820.000 -995.000
Finans -774.000 -367.000 -263.000 -271.000 -413.000
Resultat før skatt 3.148.000 3.409.000 6.230.000 9.252.000 5.092.000
Skattekostnad -759.000 -896.000 -1.609.000 -2.411.000 -1.182.000
Årsresultat 2.389.000 2.513.000 4.621.000 6.841.000 3.909.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.199.000 66.000.000 61.587.000 52.728.000 49.417.000
Sum omløpsmidler 26.010.000 24.461.000 26.503.000 27.535.000 22.087.000
Sum eiendeler 91.209.000 90.461.000 88.090.000 80.263.000 71.504.000
Sum opptjent egenkapital 38.635.000 36.245.000 33.732.000 30.312.000 30.919.000
Sum egenkapital 38.935.000 36.545.000 34.032.000 30.612.000 31.219.000
Sum langsiktig gjeld 43.557.000 42.429.000 44.317.000 37.394.000 32.292.000
Sum kortsiktig gjeld 8.717.000 11.486.000 9.741.000 12.257.000 7.993.000
Sum gjeld og egenkapital 91.209.000 90.460.000 88.090.000 80.263.000 71.504.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 64.078.000 61.813.000 60.850.000 55.475.000 59.162.000
Andre inntekter 686.000 1.199.000 517.000 4.220.000 799.000
Driftsinntekter 64.764.000 63.012.000 61.367.000 59.696.000 59.961.000
Varekostnad -176.000 -130.000 -284.000 -71.000 -33.000
Lønninger -18.571.000 -19.397.000 -17.693.000 -16.499.000 -15.882.000
Avskrivning -9.626.000 -9.413.000 -9.001.000 -8.077.000 -8.291.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.471.000 -30.296.000 -27.896.000 -25.524.000 -30.250.000
Driftskostnader -60.844.000 -59.236.000 -54.874.000 -50.171.000 -54.456.000
Driftsresultat 3.921.000 3.776.000 6.492.000 9.523.000 5.504.000
Finansinntekter 567.000 614.000 579.000 549.000 582.000
Finanskostnader -1.341.000 -981.000 -842.000 -820.000 -995.000
Finans -774.000 -367.000 -263.000 -271.000 -413.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.200.000 -3.000.000 0
Årsresultat 2.389.000 2.513.000 4.621.000 6.841.000 3.909.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.840.000 1.833.000 1.732.000 1.561.000 748.000
Fast eiendom 26.971.000 29.709.000 26.090.000 19.636.000 24.964.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.365.000 22.547.000 21.920.000 20.743.000 21.004.000
Sum varige driftsmidler 49.336.000 52.256.000 48.010.000 40.379.000 45.968.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.023.000 11.911.000 11.845.000 10.788.000 2.701.000
Sum anleggsmidler 65.199.000 66.000.000 61.587.000 52.728.000 49.417.000
Varebeholdning 1.179.000 435.000 475.000 410.000 154.000
Kundefordringer 5.273.000 6.507.000 8.217.000 5.311.000 6.297.000
Andre fordringer 219.000 389.000 373.000 219.000 500.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.339.000 17.129.000 17.438.000 21.595.000 15.136.000
Sum omløpsmidler 26.010.000 24.461.000 26.503.000 27.535.000 22.087.000
Sum eiendeler 91.209.000 90.461.000 88.090.000 80.263.000 71.504.000
Sum opptjent egenkapital 38.635.000 36.245.000 33.732.000 30.312.000 30.919.000
Sum egenkapital 38.935.000 36.545.000 34.032.000 30.612.000 31.219.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.623.000 10.094.000 9.910.000 9.452.000 2.430.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 43.557.000 42.429.000 44.317.000 37.394.000 32.292.000
Leverandørgjeld 2.693.000 5.347.000 2.478.000 3.025.000 2.491.000
Betalbar skatt 766.000 997.000 1.780.000 1.567.000 1.434.000
Skyldig offentlige avgifter 2.017.000 1.741.000 1.850.000 2.424.000 1.337.000
Utbytte 0 0 -1.200.000 -3.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.241.000 3.401.000 2.434.000 2.241.000 2.731.000
Sum kortsiktig gjeld 8.717.000 11.486.000 9.741.000 12.257.000 7.993.000
Sum gjeld og egenkapital 91.209.000 90.460.000 88.090.000 80.263.000 71.504.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.293.000 12.975.000 16.762.000 15.278.000 14.094.000
Likviditetsgrad 1 3 2.1 2.7 2.2 2.8
Likviditetsgrad 2 2.8 2.1 2.7 2.2 2.8
Soliditet 42.7 40.4 38.6 38.1 43.7
Resultatgrad 6.1 6 10.6 1 9.2
Rentedekningsgrad 2.9 3.8 7.7 11.6 6.1
Gjeldsgrad 1.3 1.5 1.6 1.6 1.3
Total kapitalrentabilitet 4.9 4.9 8 12.5 8.5
Signatur
03.06.2020
STYRETS LEDER.
Prokurister
29.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex