Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avfallsrådgiverne As
Juridisk navn:  Avfallsrådgiverne As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hosetvegen 13 Hosetvegen 13 Fax:
7350 Buvika 7350 Buvika
Fylke: Kommune:
Trøndelag Skaun
Org.nr: 919890614
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/18/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
53.12%
Resultat  
  
105%
Egenkapital  
  
6.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 49.000 32.000
Resultat: 5.000 -100.000
Egenkapital: -70.000 -75.000
Regnskap for  Avfallsrådgiverne As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 49.000 32.000
Driftskostnader -39.000 -121.000
Driftsresultat 10.000 -90.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -4.000 -10.000
Finans -4.000 -10.000
Resultat før skatt 5.000 -100.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 5.000 -100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler -2.000 12.000
Sum eiendeler -2.000 12.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 -105.000
Sum egenkapital -70.000 -75.000
Sum langsiktig gjeld 62.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital -1.000 13.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.000 32.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 49.000 32.000
Varekostnad -26.000 -12.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -109.000
Driftskostnader -39.000 -121.000
Driftsresultat 10.000 -90.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -4.000 -10.000
Finans -4.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 5.000 -100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer -34.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 32.000 12.000
Sum omløpsmidler -2.000 12.000
Sum eiendeler -2.000 12.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 -105.000
Sum egenkapital -70.000 -75.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 62.000 82.000
Leverandørgjeld 0 6.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital -1.000 13.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -9.000 6.000
Likviditetsgrad 1 -0.3 2
Likviditetsgrad 2 -0.3 2
Soliditet 7 -576.9
Resultatgrad 20.4 -281.3
Rentedekningsgrad 2.5 -
Gjeldsgrad -1.2
Total kapitalrentabilitet -692.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex