Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avfallskameratene AS
Juridisk navn:  Avfallskameratene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91323752
c/o Spb 1 Regnskapshuset BV AS Postboks 43 c/o Spb 1 Regnskapshuset BV AS Fritzøe Brygge 1 Fax:
3285 Larvik 3264 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 982988373
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/29/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Bv As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.69%
Resultat  
  
-46.98%
Egenkapital  
  
50.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.369.000 3.949.000 4.162.000 4.069.000 4.432.000
Resultat: 114.000 215.000 -102.000 -71.000 190.000
Egenkapital: 266.000 177.000 -27.000 92.000 151.000
Regnskap for  Avfallskameratene AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.369.000 3.949.000 4.162.000 4.069.000 4.432.000
Driftskostnader -3.237.000 -3.703.000 -4.253.000 -4.132.000 -4.237.000
Driftsresultat 132.000 247.000 -90.000 -62.000 196.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -17.000 -31.000 -12.000 -9.000 -7.000
Finans -17.000 -31.000 -12.000 -9.000 -5.000
Resultat før skatt 114.000 215.000 -102.000 -71.000 190.000
Skattekostnad -25.000 -11.000 -17.000 12.000 -55.000
Årsresultat 89.000 204.000 -119.000 -59.000 135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 176.000 223.000 286.000 94.000 94.000
Sum omløpsmidler 738.000 752.000 634.000 706.000 895.000
Sum eiendeler 914.000 975.000 920.000 800.000 989.000
Sum opptjent egenkapital 166.000 77.000 -127.000 -8.000 51.000
Sum egenkapital 266.000 177.000 -27.000 92.000 151.000
Sum langsiktig gjeld 75.000 153.000 231.000 0 24.000
Sum kortsiktig gjeld 573.000 645.000 715.000 708.000 814.000
Sum gjeld og egenkapital 914.000 975.000 919.000 800.000 989.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.369.000 3.949.000 4.162.000 4.053.000 4.432.000
Andre inntekter 0 0 0 16.000 0
Driftsinntekter 3.369.000 3.949.000 4.162.000 4.069.000 4.432.000
Varekostnad -2.000 0 -30.000 0 -42.000
Lønninger -1.621.000 -1.931.000 -2.041.000 -2.199.000 -2.247.000
Avskrivning -57.000 -56.000 -19.000 -32.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.557.000 -1.716.000 -2.163.000 -1.901.000 -1.916.000
Driftskostnader -3.237.000 -3.703.000 -4.253.000 -4.132.000 -4.237.000
Driftsresultat 132.000 247.000 -90.000 -62.000 196.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -17.000 -31.000 -12.000 -9.000 -7.000
Finans -17.000 -31.000 -12.000 -9.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -243.000
Årsresultat 89.000 204.000 -119.000 -59.000 135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 17.000 11.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 176.000 205.000 260.000 43.000 75.000
Sum varige driftsmidler 176.000 205.000 260.000 43.000 75.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 18.000 26.000 34.000 8.000
Sum anleggsmidler 176.000 223.000 286.000 94.000 94.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 667.000 709.000 402.000 421.000 756.000
Andre fordringer 7.000 36.000 43.000 47.000 85.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 64.000 7.000 189.000 238.000 54.000
Sum omløpsmidler 738.000 752.000 634.000 706.000 895.000
Sum eiendeler 914.000 975.000 920.000 800.000 989.000
Sum opptjent egenkapital 166.000 77.000 -127.000 -8.000 51.000
Sum egenkapital 266.000 177.000 -27.000 92.000 151.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 81.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 75.000 153.000 231.000 0 24.000
Leverandørgjeld 61.000 56.000 137.000 83.000 48.000
Betalbar skatt 26.000 9.000 0 0 63.000
Skyldig offentlige avgifter 131.000 156.000 218.000 254.000 246.000
Utbytte 0 0 0 0 -243.000
Annen kortsiktig gjeld 274.000 424.000 360.000 371.000 214.000
Sum kortsiktig gjeld 573.000 645.000 715.000 708.000 814.000
Sum gjeld og egenkapital 914.000 975.000 919.000 800.000 989.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 165.000 107.000 -81.000 -2.000 81.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 0.9 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 0.9 1 1.1
Soliditet 29.1 18.2 -2.9 11.5 15.3
Resultatgrad 3.9 6.3 -2.2 -1.5 4.4
Rentedekningsgrad 7.8 8 -7.5 -6.9 28.3
Gjeldsgrad 2.4 4.5 7.7 5.5
Total kapitalrentabilitet 14.4 25.3 -9.8 -7.8 20.0
Signatur
20.10.2020
DAGLIG LEDER.
Prokurister
20.10.2020
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex