Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avfallservice As
Juridisk navn:  Avfallservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamle Harestadveien 2 Gamle Harestadveien 2 Fax:
4072 Randaberg 4072 Randaberg
Fylke: Kommune:
Rogaland Randaberg
Org.nr: 921991584
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/26/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Randaberg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
437.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 1.286.000 0
Resultat: 133.000 0
Egenkapital: 129.000 24.000
Regnskap for  Avfallservice As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 1.286.000 0
Driftskostnader -1.152.000 0
Driftsresultat 134.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt 133.000 0
Skattekostnad -28.000 0
Årsresultat 104.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.000 0
Sum omløpsmidler 202.000 30.000
Sum eiendeler 268.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 104.000 0
Sum egenkapital 129.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 135.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 266.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.286.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.286.000 0
Varekostnad -536.000 0
Lønninger -236.000 0
Avskrivning -4.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -376.000 0
Driftskostnader -1.152.000 0
Driftsresultat 134.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 104.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 66.000 0
Sum varige driftsmidler 66.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 66.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 90.000 0
Andre fordringer 14.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 98.000 30.000
Sum omløpsmidler 202.000 30.000
Sum eiendeler 268.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 104.000 0
Sum egenkapital 129.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 0
Leverandørgjeld 61.000 0
Betalbar skatt 25.000 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 135.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 266.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.000 24.000
Likviditetsgrad 1 1.5 5
Likviditetsgrad 2 1.5 5
Soliditet 48.3 8
Resultatgrad 10.4
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 1.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 50.2 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex