Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avfallsbransjen.No As
Juridisk navn:  Avfallsbransjen.No As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Akersgata 7 Akersgata 7 Fax:
0158 Oslo 158 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 923076085
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/16/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Cbk Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 1.292.000
Resultat: 141.000
Egenkapital: 136.000
Regnskap for  Avfallsbransjen.No As
Resultat 2019
Driftsinntekter 1.292.000
Driftskostnader -1.151.000
Driftsresultat 141.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 141.000
Skattekostnad -30.000
Årsresultat 111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 302.000
Sum eiendeler 302.000
Sum opptjent egenkapital 106.000
Sum egenkapital 136.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 166.000
Sum gjeld og egenkapital 302.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.292.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.292.000
Varekostnad -193.000
Lønninger -10.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -948.000
Driftskostnader -1.151.000
Driftsresultat 141.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 221.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 81.000
Sum omløpsmidler 302.000
Sum eiendeler 302.000
Sum opptjent egenkapital 106.000
Sum egenkapital 136.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 48.000
Betalbar skatt 30.000
Skyldig offentlige avgifter 71.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000
Sum kortsiktig gjeld 166.000
Sum gjeld og egenkapital 302.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 136.000
Likviditetsgrad 1 1.8
Likviditetsgrad 2 1.8
Soliditet 4
Resultatgrad 10.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2
Total kapitalrentabilitet 46.7
Signatur
15.07.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.07.2019
PROKURA
LEIDAL TORBJØRN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex