Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avfall Sør Næring As
Juridisk navn:  Avfall Sør Næring As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 4094 Kongsgård Vige Havnevei 90 Fax:
4689 Kristiansand S 4633 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 921837410
Aksjekapital: 363.000 NOK
Etableringsdato: 9/28/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Eliassen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.81%
Resultat  
  
-36.05%
Egenkapital  
  
-23.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 15.620.000 18.553.000
Resultat: 3.821.000 5.975.000
Egenkapital: 7.909.000 10.301.000
Regnskap for  Avfall Sør Næring As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 15.620.000 18.553.000
Driftskostnader -11.859.000 -12.577.000
Driftsresultat 3.762.000 5.975.000
Finansinntekter 65.000 0
Finanskostnader -5.000 0
Finans 60.000 0
Resultat før skatt 3.821.000 5.975.000
Skattekostnad -842.000 -1.374.000
Årsresultat 2.979.000 4.601.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 15.236.000 13.975.000
Sum eiendeler 15.236.000 13.975.000
Sum opptjent egenkapital 7.546.000 9.938.000
Sum egenkapital 7.909.000 10.301.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.327.000 3.674.000
Sum gjeld og egenkapital 15.236.000 13.975.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.467.000 18.553.000
Andre inntekter 153.000 0
Driftsinntekter 15.620.000 18.553.000
Varekostnad -10.203.000 -12.549.000
Lønninger 0 -28.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.656.000 0
Driftskostnader -11.859.000 -12.577.000
Driftsresultat 3.762.000 5.975.000
Finansinntekter 65.000 0
Finanskostnader -5.000 0
Finans 60.000 0
Konsernbidrag -131.000 0
Utbytte -5.833.000 -2.300.000
Årsresultat 2.979.000 4.601.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 197.000 0
Kundefordringer 974.000 5.432.000
Andre fordringer 0 180.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 14.065.000 8.363.000
Sum omløpsmidler 15.236.000 13.975.000
Sum eiendeler 15.236.000 13.975.000
Sum opptjent egenkapital 7.546.000 9.938.000
Sum egenkapital 7.909.000 10.301.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 338.000 0
Betalbar skatt 805.000 1.374.000
Skyldig offentlige avgifter 79.000 0
Utbytte -5.833.000 -2.300.000
Annen kortsiktig gjeld 105.000 0
Sum kortsiktig gjeld 7.327.000 3.674.000
Sum gjeld og egenkapital 15.236.000 13.975.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.909.000 10.301.000
Likviditetsgrad 1 2.1 3.8
Likviditetsgrad 2 2.1 3.8
Soliditet 51.9 73.7
Resultatgrad 24.1 32.2
Rentedekningsgrad 752.4
Gjeldsgrad 0.9 0.4
Total kapitalrentabilitet 25.1 42.8
Signatur
06.12.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex