Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avfall Sør Holding As
Juridisk navn:  Avfall Sør Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38177070
Postboks 4094 Vige Havnevei 90 Fax: 38177071
4689 Kristiansand S 4633 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 986296042
Aksjekapital: 30.000.000 NOK
Etableringsdato: 11/20/2003
Foretakstype: AS
Tidligere navn: renovasjonsselskapet for kristiansandsregionen as
Revisor: Revisjonsfirma Eliassen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
261.76%
Egenkapital  
  
15.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 2.000 537.000
Resultat: 10.643.000 2.942.000 1.684.000 24.369.000 -3.007.000
Egenkapital: 80.759.000 70.116.000 67.276.000 95.759.000 121.257.000
Regnskap for  Avfall Sør Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 2.000 537.000
Driftskostnader -978.000 -1.063.000 -813.000 -2.304.000 -1.410.000
Driftsresultat -978.000 -1.062.000 -813.000 -2.301.000 -873.000
Finansinntekter 7.421.000 4.005.000 2.496.000 26.372.000 3.525.000
Finanskostnader 4.200.000 0 0 297.000 -5.659.000
Finans 11.621.000 4.005.000 2.496.000 26.669.000 -2.134.000
Resultat før skatt 10.643.000 2.942.000 1.684.000 24.369.000 -3.007.000
Skattekostnad 0 -103.000 -166.000 133.000 -261.000
Årsresultat 10.643.000 2.839.000 1.518.000 24.502.000 -3.267.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 92.470.000 64.275.000 63.359.000 76.923.000 75.029.000
Sum omløpsmidler 13.357.000 6.919.000 34.600.000 19.870.000 47.881.000
Sum eiendeler 105.827.000 71.194.000 97.959.000 96.793.000 122.910.000
Sum opptjent egenkapital 50.759.000 40.116.000 37.276.000 65.759.000 91.257.000
Sum egenkapital 80.759.000 70.116.000 67.276.000 95.759.000 121.257.000
Sum langsiktig gjeld 24.736.000 1.000 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 332.000 1.077.000 30.681.000 1.035.000 1.653.000
Sum gjeld og egenkapital 105.827.000 71.194.000 97.959.000 96.794.000 122.910.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 2.000 537.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 2.000 537.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -777.000 -786.000 -597.000 -1.329.000 -724.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -201.000 -277.000 -216.000 -975.000 -686.000
Driftskostnader -978.000 -1.063.000 -813.000 -2.304.000 -1.410.000
Driftsresultat -978.000 -1.062.000 -813.000 -2.301.000 -873.000
Finansinntekter 7.421.000 4.005.000 2.496.000 26.372.000 3.525.000
Finanskostnader 4.200.000 0 0 297.000 -5.659.000
Finans 11.621.000 4.005.000 2.496.000 26.669.000 -2.134.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -30.000.000 0 0
Årsresultat 10.643.000 2.839.000 1.518.000 24.502.000 -3.267.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 133.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 92.470.000 64.275.000 63.359.000 76.790.000 75.029.000
Sum anleggsmidler 92.470.000 64.275.000 63.359.000 76.923.000 75.029.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 20.000 0 89.000 189.000 203.000
Andre fordringer 7.451.000 3.652.000 13.019.000 12.757.000 1.979.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.886.000 3.267.000 21.492.000 6.924.000 45.700.000
Sum omløpsmidler 13.357.000 6.919.000 34.600.000 19.870.000 47.881.000
Sum eiendeler 105.827.000 71.194.000 97.959.000 96.793.000 122.910.000
Sum opptjent egenkapital 50.759.000 40.116.000 37.276.000 65.759.000 91.257.000
Sum egenkapital 80.759.000 70.116.000 67.276.000 95.759.000 121.257.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.736.000 1.000 2.000 0 0
Leverandørgjeld 100.000 568.000 644.000 684.000 968.000
Betalbar skatt 0 104.000 31.000 0 261.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 424.000
Utbytte 0 0 -30.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 233.000 406.000 5.000 351.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 332.000 1.077.000 30.681.000 1.035.000 1.653.000
Sum gjeld og egenkapital 105.827.000 71.194.000 97.959.000 96.794.000 122.910.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.025.000 5.842.000 3.919.000 18.835.000 46.228.000
Likviditetsgrad 1 40.2 6.4 1.1 19.2 29.0
Likviditetsgrad 2 40.2 6.4 1.1 19.2 29.0
Soliditet 76.3 98.5 68.7 98.9 98.7
Resultatgrad -162.6
Rentedekningsgrad 0.2 7.7 0.5
Gjeldsgrad 0.3 0 0.5 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 6.1 4.1 1.7 24.9 2.2
Signatur
21.03.2017
STYRETS LEDER ELLER NESTLEDER I FELLESSKAP MED ETT STYREMEDLEM ELLER
SELSKAPETS DAGLIGE LEDER.
Prokurister
21.03.2017
PROKURA
AUSLAND EGIL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex