Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avfall Sør Eiendom As
Juridisk navn:  Avfall Sør Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 4094 Kongsgård Vige Havnevei 90 Fax:
4689 Kristiansand S 4633 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 995695111
Aksjekapital: 137.500 NOK
Etableringsdato: 4/15/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Eliassen As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.82%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
96.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.852.000 2.670.000 2.638.000 2.871.000 2.866.000
Resultat: 2.005.000 2.005.000 2.013.000 2.474.000 2.074.000
Egenkapital: 7.264.000 3.703.000 2.132.000 1.345.000 464.000
Regnskap for  Avfall Sør Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.852.000 2.670.000 2.638.000 2.871.000 2.866.000
Driftskostnader -485.000 -387.000 -376.000 -402.000 -371.000
Driftsresultat 2.367.000 2.283.000 2.262.000 2.468.000 2.495.000
Finansinntekter 17.000 11.000 10.000 5.000 6.000
Finanskostnader -380.000 -289.000 -259.000 0 -428.000
Finans -363.000 -278.000 -249.000 5.000 -422.000
Resultat før skatt 2.005.000 2.005.000 2.013.000 2.474.000 2.074.000
Skattekostnad -441.000 -434.000 -454.000 -592.000 -507.000
Årsresultat 1.564.000 1.571.000 1.559.000 1.882.000 1.566.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.394.000 12.962.000 12.794.000 12.531.000 12.724.000
Sum omløpsmidler 3.286.000 2.743.000 2.475.000 2.023.000 830.000
Sum eiendeler 24.680.000 15.705.000 15.269.000 14.554.000 13.554.000
Sum opptjent egenkapital 4.838.000 3.274.000 1.703.000 916.000 35.000
Sum egenkapital 7.264.000 3.703.000 2.132.000 1.345.000 464.000
Sum langsiktig gjeld 10.858.000 11.286.000 615.000 11.533.000 10.910.000
Sum kortsiktig gjeld 6.557.000 716.000 12.521.000 1.675.000 2.179.000
Sum gjeld og egenkapital 24.679.000 15.705.000 15.268.000 14.553.000 13.553.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.852.000 2.670.000 2.638.000 2.871.000 2.866.000
Driftsinntekter 2.852.000 2.670.000 2.638.000 2.871.000 2.866.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -200.000 -193.000 -193.000 -193.000 -193.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -285.000 -194.000 -183.000 -209.000 -178.000
Driftskostnader -485.000 -387.000 -376.000 -402.000 -371.000
Driftsresultat 2.367.000 2.283.000 2.262.000 2.468.000 2.495.000
Finansinntekter 17.000 11.000 10.000 5.000 6.000
Finanskostnader -380.000 -289.000 -259.000 0 -428.000
Finans -363.000 -278.000 -249.000 5.000 -422.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -1.548.000
Utbytte 0 0 -750.000 -1.000.000 0
Årsresultat 1.564.000 1.571.000 1.559.000 1.882.000 1.566.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 21.394.000 12.962.000 12.794.000 12.386.000 12.579.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 21.394.000 12.962.000 12.794.000 12.386.000 12.579.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 144.000 144.000
Sum anleggsmidler 21.394.000 12.962.000 12.794.000 12.531.000 12.724.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 180.000 117.000 824.000 0 0
Andre fordringer 1.210.000 33.000 150.000 12.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.896.000 2.593.000 1.501.000 2.011.000 802.000
Sum omløpsmidler 3.286.000 2.743.000 2.475.000 2.023.000 830.000
Sum eiendeler 24.680.000 15.705.000 15.269.000 14.554.000 13.554.000
Sum opptjent egenkapital 4.838.000 3.274.000 1.703.000 916.000 35.000
Sum egenkapital 7.264.000 3.703.000 2.132.000 1.345.000 464.000
Sum avsetninger til forpliktelser 598.000 594.000 615.000 635.000 654.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 2.100.000
Sum langsiktig gjeld 10.858.000 11.286.000 615.000 11.533.000 10.910.000
Leverandørgjeld 6.075.000 260.000 395.000 64.000 79.000
Betalbar skatt 437.000 456.000 474.000 611.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 136.000 0 0
Utbytte 0 0 -750.000 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 0 10.766.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.557.000 716.000 12.521.000 1.675.000 2.179.000
Sum gjeld og egenkapital 24.679.000 15.705.000 15.268.000 14.553.000 13.553.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.271.000 2.027.000 -10.046.000 348.000 -1.349.000
Likviditetsgrad 1 0.5 3.8 0.2 1.2 0.4
Likviditetsgrad 2 0.5 3.8 0.2 1.2 0.4
Soliditet 29.4 23.6 1 9.2 3.4
Resultatgrad 8 85.5 85.7 8 87.1
Rentedekningsgrad 6.2 7.9 8.7 5.8
Gjeldsgrad 2.4 3.2 6.2 9.8 28.2
Total kapitalrentabilitet 9.7 14.6 14.9 1 18.5
Signatur
03.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex