Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avfall Sør As
Juridisk navn:  Avfall Sør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38177070
Postboks 4094 Vige Havnevei 90 Fax: 38177071
4689 Kristiansand S 4633 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 995646137
Aksjekapital: 637.000 NOK
Antall ansatte: 113
Etableringsdato: 5/28/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Eliassen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.53%
Resultat  
  
-57.49%
Egenkapital  
  
6.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 210.337.000 213.597.000 223.489.000 209.739.000 213.668.000
Resultat: 2.147.000 5.051.000 8.152.000 6.922.000 20.504.000
Egenkapital: 25.677.000 24.026.000 28.247.000 22.438.000 17.206.000
Regnskap for  Avfall Sør As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 210.337.000 213.597.000 223.489.000 209.739.000 213.668.000
Driftskostnader -205.540.000 -206.711.000 -213.673.000 -201.281.000 -191.042.000
Driftsresultat 4.798.000 6.886.000 9.816.000 8.458.000 22.626.000
Finansinntekter 1.005.000 747.000 522.000 805.000 758.000
Finanskostnader -3.656.000 -2.583.000 -2.185.000 -2.341.000 -2.879.000
Finans -2.651.000 -1.836.000 -1.663.000 -1.536.000 -2.121.000
Resultat før skatt 2.147.000 5.051.000 8.152.000 6.922.000 20.504.000
Skattekostnad -496.000 -1.272.000 -2.344.000 -1.689.000 -1.990.000
Årsresultat 1.651.000 3.779.000 5.808.000 5.233.000 18.514.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 169.465.000 160.790.000 172.878.000 136.188.000 142.653.000
Sum omløpsmidler 124.475.000 115.948.000 99.105.000 82.691.000 92.500.000
Sum eiendeler 293.940.000 276.738.000 271.983.000 218.879.000 235.153.000
Sum opptjent egenkapital 25.040.000 23.389.000 27.247.000 21.438.000 16.206.000
Sum egenkapital 25.677.000 24.026.000 28.247.000 22.438.000 17.206.000
Sum langsiktig gjeld 230.968.000 211.458.000 194.535.000 160.915.000 183.222.000
Sum kortsiktig gjeld 37.296.000 41.253.000 49.201.000 35.526.000 34.726.000
Sum gjeld og egenkapital 293.941.000 276.737.000 271.983.000 218.879.000 235.154.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 197.488.000 200.824.000 208.065.000 194.402.000 192.249.000
Andre inntekter 12.849.000 12.774.000 15.424.000 15.337.000 21.419.000
Driftsinntekter 210.337.000 213.597.000 223.489.000 209.739.000 213.668.000
Varekostnad -77.979.000 -78.099.000 -91.463.000 -92.137.000 -87.458.000
Lønninger -60.930.000 -57.484.000 -52.202.000 -48.193.000 -45.813.000
Avskrivning -14.723.000 -15.078.000 -12.596.000 -13.600.000 -13.769.000
Nedskrivning 0 -4.315.000 0 0 0
Andre driftskostnader -51.908.000 -51.735.000 -57.412.000 -47.351.000 -44.002.000
Driftskostnader -205.540.000 -206.711.000 -213.673.000 -201.281.000 -191.042.000
Driftsresultat 4.798.000 6.886.000 9.816.000 8.458.000 22.626.000
Finansinntekter 1.005.000 747.000 522.000 805.000 758.000
Finanskostnader -3.656.000 -2.583.000 -2.185.000 -2.341.000 -2.879.000
Finans -2.651.000 -1.836.000 -1.663.000 -1.536.000 -2.121.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.651.000 3.779.000 5.808.000 5.233.000 18.514.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.963.000 1.703.000 1.413.000 1.105.000 819.000
Fast eiendom 129.766.000 131.192.000 143.098.000 112.298.000 117.903.000
Maskiner anlegg 8.884.000 7.391.000 8.559.000 6.013.000 7.021.000
Driftsløsøre 25.809.000 17.662.000 17.153.000 14.295.000 14.890.000
Sum varige driftsmidler 164.459.000 156.245.000 168.810.000 132.606.000 139.814.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.044.000 2.842.000 2.655.000 2.478.000 2.021.000
Sum anleggsmidler 169.465.000 160.790.000 172.878.000 136.188.000 142.653.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 13.739.000 14.072.000 24.797.000 14.322.000 17.842.000
Andre fordringer 17.100.000 17.098.000 19.952.000 17.015.000 16.359.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 93.637.000 84.778.000 54.355.000 51.355.000 58.298.000
Sum omløpsmidler 124.475.000 115.948.000 99.105.000 82.691.000 92.500.000
Sum eiendeler 293.940.000 276.738.000 271.983.000 218.879.000 235.153.000
Sum opptjent egenkapital 25.040.000 23.389.000 27.247.000 21.438.000 16.206.000
Sum egenkapital 25.677.000 24.026.000 28.247.000 22.438.000 17.206.000
Sum avsetninger til forpliktelser 81.593.000 66.833.000 57.660.000 58.415.000 51.722.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 230.968.000 211.458.000 194.535.000 160.915.000 183.222.000
Leverandørgjeld 14.363.000 15.065.000 22.147.000 14.487.000 18.065.000
Betalbar skatt 756.000 1.562.000 2.652.000 1.975.000 2.284.000
Skyldig offentlige avgifter 9.378.000 10.663.000 8.704.000 9.105.000 7.620.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.799.000 13.963.000 15.698.000 9.959.000 6.756.000
Sum kortsiktig gjeld 37.296.000 41.253.000 49.201.000 35.526.000 34.726.000
Sum gjeld og egenkapital 293.941.000 276.737.000 271.983.000 218.879.000 235.154.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 87.179.000 74.695.000 49.904.000 47.165.000 57.774.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.8 2 2.3 2.7
Likviditetsgrad 2 3.3 2.8 2 2.3 2.7
Soliditet 8.7 8.7 10.4 10.3 7.3
Resultatgrad 2.3 3.2 4.4 4 10.6
Rentedekningsgrad 1.3 2.7 4.5 3.6 8.1
Gjeldsgrad 10.4 10.5 8.6 8.8 12.7
Total kapitalrentabilitet 2 2.8 3.8 4.2 9.9
Signatur
21.03.2017
STYRET I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.03.2017
PROKURA
AUSLAND EGIL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex