Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avfall Bortkjøring Og Containerutleie As
Juridisk navn:  Avfall Bortkjøring Og Containerutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23408700
Postboks 198 Nordstrand C/O Steinar Møller Solveien 112B Fax: 23408701
1112 Oslo 1162 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 957316816
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/21/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Mpr Revisjon As
Regnskapsfører: Resultat Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.36%
Resultat  
  
3.77%
Egenkapital  
  
12.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.838.000 4.424.000 6.036.000 4.760.000 3.293.000
Resultat: 853.000 822.000 1.640.000 4.763.000 1.338.000
Egenkapital: 5.917.000 5.252.000 4.610.000 4.855.000 623.000
Regnskap for  Avfall Bortkjøring Og Containerutleie As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.838.000 4.424.000 6.036.000 4.760.000 3.293.000
Driftskostnader -3.715.000 -3.609.000 -4.399.000 -2.616.000 -1.954.000
Driftsresultat 1.123.000 815.000 1.638.000 2.144.000 1.339.000
Finansinntekter 1.000 7.000 3.000 2.621.000 1.000
Finanskostnader -270.000 0 -1.000 -2.000 -2.000
Finans -269.000 7.000 2.000 2.619.000 -1.000
Resultat før skatt 853.000 822.000 1.640.000 4.763.000 1.338.000
Skattekostnad -188.000 -181.000 -385.000 -531.000 -340.000
Årsresultat 665.000 641.000 1.255.000 4.232.000 998.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.053.000 3.914.000 3.537.000 630.000 907.000
Sum omløpsmidler 2.035.000 2.222.000 2.422.000 5.371.000 1.696.000
Sum eiendeler 14.088.000 6.136.000 5.959.000 6.001.000 2.603.000
Sum opptjent egenkapital 5.797.000 5.132.000 4.490.000 4.735.000 503.000
Sum egenkapital 5.917.000 5.252.000 4.610.000 4.855.000 623.000
Sum langsiktig gjeld 6.407.000 183.000 211.000 226.000 279.000
Sum kortsiktig gjeld 1.764.000 701.000 1.138.000 919.000 1.702.000
Sum gjeld og egenkapital 14.088.000 6.136.000 5.959.000 6.000.000 2.604.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.838.000 4.424.000 5.819.000 4.669.000 3.293.000
Andre inntekter 0 0 217.000 91.000 0
Driftsinntekter 4.838.000 4.424.000 6.036.000 4.760.000 3.293.000
Varekostnad -794.000 -505.000 -480.000 -394.000 -638.000
Lønninger -1.834.000 -2.006.000 -2.750.000 -776.000 -384.000
Avskrivning -188.000 -170.000 -77.000 -175.000 -188.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -899.000 -928.000 -1.092.000 -1.271.000 -744.000
Driftskostnader -3.715.000 -3.609.000 -4.399.000 -2.616.000 -1.954.000
Driftsresultat 1.123.000 815.000 1.638.000 2.144.000 1.339.000
Finansinntekter 1.000 7.000 3.000 2.621.000 1.000
Finanskostnader -270.000 0 -1.000 -2.000 -2.000
Finans -269.000 7.000 2.000 2.619.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -1.000.000
Årsresultat 665.000 641.000 1.255.000 4.232.000 998.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 11.593.000 2.910.000 2.784.000 0 0
Maskiner anlegg 0 30.000 37.000 45.000 60.000
Driftsløsøre 446.000 960.000 701.000 584.000 791.000
Sum varige driftsmidler 12.038.000 3.899.000 3.522.000 630.000 851.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 0 56.000
Sum anleggsmidler 12.053.000 3.914.000 3.537.000 630.000 907.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 559.000 287.000 624.000 473.000 358.000
Andre fordringer 83.000 118.000 171.000 84.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.393.000 1.817.000 1.627.000 4.814.000 1.299.000
Sum omløpsmidler 2.035.000 2.222.000 2.422.000 5.371.000 1.696.000
Sum eiendeler 14.088.000 6.136.000 5.959.000 6.001.000 2.603.000
Sum opptjent egenkapital 5.797.000 5.132.000 4.490.000 4.735.000 503.000
Sum egenkapital 5.917.000 5.252.000 4.610.000 4.855.000 623.000
Sum avsetninger til forpliktelser 135.000 183.000 211.000 226.000 279.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.407.000 183.000 211.000 226.000 279.000
Leverandørgjeld 1.047.000 62.000 152.000 69.000 36.000
Betalbar skatt 236.000 209.000 399.000 584.000 442.000
Skyldig offentlige avgifter 326.000 265.000 364.000 211.000 192.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 155.000 165.000 222.000 56.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 1.764.000 701.000 1.138.000 919.000 1.702.000
Sum gjeld og egenkapital 14.088.000 6.136.000 5.959.000 6.000.000 2.604.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 271.000 1.521.000 1.284.000 4.452.000 -6.000
Likviditetsgrad 1 1.2 3.2 2.1 5.8 1.0
Likviditetsgrad 2 1.2 3.2 2.1 5.8 1.0
Soliditet 4 85.6 77.4 80.9 23.9
Resultatgrad 23.2 18.4 27.1 4 40.7
Rentedekningsgrad 4.2 1 1 670.0
Gjeldsgrad 1.4 0.2 0.3 0.2 3.2
Total kapitalrentabilitet 8 13.4 27.5 79.4 51.5
Signatur
15.10.2020
HVER FOR SEG ELLER STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
SIGNATUR
MØLLER STEINAR
SIGNATUR
MØLLER ANTONSEN LINE BEATHE
Prokurister
15.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA HVER FOR SEG
MØLLER STEINAR
PROKURA HVER FOR SEG
MØLLER ANTONSEN LINE BEATHE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex