Avdeling Toftes Gate Kolonial As
Juridisk navn:  Avdeling Toftes Gate Kolonial As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22380702
Toftes Gate 12 Toftes Gate 12 Fax: 22380702
0556 Oslo 556 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 899053842
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 10/8/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Komplett Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.14%
Resultat  
  
7.86%
Egenkapital  
  
-21.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 22.709.000 22.453.000 22.927.000 20.628.000 17.911.000
Resultat: 947.000 878.000 403.000 544.000 523.000
Egenkapital: 1.046.000 1.338.000 667.000 573.000 372.000
Regnskap for  Avdeling Toftes Gate Kolonial As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 22.709.000 22.453.000 22.927.000 20.628.000 17.911.000
Driftskostnader -21.709.000 -21.533.000 -22.488.000 -20.062.000 -17.352.000
Driftsresultat 1.000.000 921.000 439.000 566.000 558.000
Finansinntekter 0 5.000 0 0 0
Finanskostnader -54.000 -49.000 -36.000 -21.000 -35.000
Finans -54.000 -44.000 -36.000 -21.000 -35.000
Resultat før skatt 947.000 878.000 403.000 544.000 523.000
Skattekostnad -208.000 -207.000 -109.000 -143.000 -134.000
Årsresultat 738.000 671.000 294.000 401.000 389.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 842.000 1.274.000 1.518.000 472.000 424.000
Sum omløpsmidler 2.681.000 2.598.000 2.071.000 1.754.000 1.560.000
Sum eiendeler 3.523.000 3.872.000 3.589.000 2.226.000 1.984.000
Sum opptjent egenkapital 1.016.000 1.308.000 637.000 543.000 342.000
Sum egenkapital 1.046.000 1.338.000 667.000 573.000 372.000
Sum langsiktig gjeld 1.028.000 898.000 1.079.000 190.000 321.000
Sum kortsiktig gjeld 1.450.000 1.636.000 1.844.000 1.462.000 1.291.000
Sum gjeld og egenkapital 3.524.000 3.872.000 3.590.000 2.225.000 1.984.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.676.000 22.434.000 22.847.000 20.614.000 17.893.000
Andre inntekter 33.000 20.000 80.000 14.000 18.000
Driftsinntekter 22.709.000 22.453.000 22.927.000 20.628.000 17.911.000
Varekostnad -15.386.000 -15.029.000 -15.474.000 -14.484.000 -12.711.000
Lønninger -3.848.000 -3.899.000 -3.905.000 -3.376.000 -2.852.000
Avskrivning -269.000 -276.000 -142.000 -98.000 -107.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.206.000 -2.329.000 -2.967.000 -2.104.000 -1.682.000
Driftskostnader -21.709.000 -21.533.000 -22.488.000 -20.062.000 -17.352.000
Driftsresultat 1.000.000 921.000 439.000 566.000 558.000
Finansinntekter 0 5.000 0 0 0
Finanskostnader -54.000 -49.000 -36.000 -21.000 -35.000
Finans -54.000 -44.000 -36.000 -21.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.030.000 0 -200.000 -200.000 0
Årsresultat 738.000 671.000 294.000 401.000 389.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 832.000 1.001.000 1.259.000 370.000 390.000
Sum varige driftsmidler 832.000 1.001.000 1.259.000 370.000 390.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 273.000 259.000 102.000 35.000
Sum anleggsmidler 842.000 1.274.000 1.518.000 472.000 424.000
Varebeholdning 736.000 697.000 801.000 810.000 802.000
Kundefordringer 119.000 41.000 19.000 9.000 7.000
Andre fordringer 1.381.000 586.000 657.000 651.000 498.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 445.000 1.047.000 367.000 284.000 252.000
Sum omløpsmidler 2.681.000 2.598.000 2.071.000 1.754.000 1.560.000
Sum eiendeler 3.523.000 3.872.000 3.589.000 2.226.000 1.984.000
Sum opptjent egenkapital 1.016.000 1.308.000 637.000 543.000 342.000
Sum egenkapital 1.046.000 1.338.000 667.000 573.000 372.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 41.000 57.000 13.000 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.028.000 898.000 1.079.000 190.000 321.000
Leverandørgjeld 473.000 643.000 856.000 608.000 576.000
Betalbar skatt 225.000 223.000 66.000 139.000 124.000
Skyldig offentlige avgifter 369.000 427.000 283.000 298.000 320.000
Utbytte -1.030.000 0 -200.000 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 382.000 343.000 359.000 375.000 272.000
Sum kortsiktig gjeld 1.450.000 1.636.000 1.844.000 1.462.000 1.291.000
Sum gjeld og egenkapital 3.524.000 3.872.000 3.590.000 2.225.000 1.984.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.231.000 962.000 227.000 292.000 269.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 1.1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 0.7 0.6 0.6
Soliditet 29.7 34.6 18.6 25.8 18.8
Resultatgrad 4.4 4.1 1.9 2.7 3.1
Rentedekningsgrad 18.5 18.8 12.2 2 15.9
Gjeldsgrad 2.4 1.9 4.4 2.9 4.3
Total kapitalrentabilitet 28.4 23.9 12.2 25.4 28.1
Signatur
02.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex