Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avdeling Toftes Gate Kolonial As
Juridisk navn:  Avdeling Toftes Gate Kolonial As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22380702
Toftes Gate 12 Toftes Gate 12 Fax: 22380702
0556 Oslo 556 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 899053842
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 10/8/2012
Foretakstype: AS
Revisor: La Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.07%
Resultat  
  
117.87%
Egenkapital  
  
100.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.453.000 22.927.000 20.628.000 17.911.000 15.514.000
Resultat: 878.000 403.000 544.000 523.000 -59.000
Egenkapital: 1.338.000 667.000 573.000 372.000 -17.000
Regnskap for  Avdeling Toftes Gate Kolonial As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.453.000 22.927.000 20.628.000 17.911.000 15.514.000
Driftskostnader -21.533.000 -22.488.000 -20.062.000 -17.352.000 -15.546.000
Driftsresultat 921.000 439.000 566.000 558.000 -32.000
Finansinntekter 5.000 0 0 0 0
Finanskostnader -49.000 -36.000 -21.000 -35.000 -26.000
Finans -44.000 -36.000 -21.000 -35.000 -26.000
Resultat før skatt 878.000 403.000 544.000 523.000 -59.000
Skattekostnad -207.000 -109.000 -143.000 -134.000 7.000
Årsresultat 671.000 294.000 401.000 389.000 -52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.274.000 1.518.000 472.000 424.000 228.000
Sum omløpsmidler 2.598.000 2.071.000 1.754.000 1.560.000 1.263.000
Sum eiendeler 3.872.000 3.589.000 2.226.000 1.984.000 1.491.000
Sum opptjent egenkapital 1.308.000 637.000 543.000 342.000 -47.000
Sum egenkapital 1.338.000 667.000 573.000 372.000 -17.000
Sum langsiktig gjeld 898.000 1.079.000 190.000 321.000 242.000
Sum kortsiktig gjeld 1.636.000 1.844.000 1.462.000 1.291.000 1.266.000
Sum gjeld og egenkapital 3.872.000 3.590.000 2.225.000 1.984.000 1.491.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.434.000 22.847.000 20.614.000 17.893.000 15.499.000
Andre inntekter 20.000 80.000 14.000 18.000 15.000
Driftsinntekter 22.453.000 22.927.000 20.628.000 17.911.000 15.514.000
Varekostnad -15.029.000 -15.474.000 -14.484.000 -12.711.000 -11.220.000
Lønninger -3.899.000 -3.905.000 -3.376.000 -2.852.000 -2.758.000
Avskrivning -276.000 -142.000 -98.000 -107.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.329.000 -2.967.000 -2.104.000 -1.682.000 -1.515.000
Driftskostnader -21.533.000 -22.488.000 -20.062.000 -17.352.000 -15.546.000
Driftsresultat 921.000 439.000 566.000 558.000 -32.000
Finansinntekter 5.000 0 0 0 0
Finanskostnader -49.000 -36.000 -21.000 -35.000 -26.000
Finans -44.000 -36.000 -21.000 -35.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -200.000 0 0
Årsresultat 671.000 294.000 401.000 389.000 -52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.001.000 1.259.000 370.000 390.000 190.000
Sum varige driftsmidler 1.001.000 1.259.000 370.000 390.000 190.000
Sum finansielle anleggsmidler 273.000 259.000 102.000 35.000 38.000
Sum anleggsmidler 1.274.000 1.518.000 472.000 424.000 228.000
Varebeholdning 697.000 801.000 810.000 802.000 593.000
Kundefordringer 41.000 19.000 9.000 7.000 6.000
Andre fordringer 586.000 657.000 651.000 498.000 486.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.047.000 367.000 284.000 252.000 177.000
Sum omløpsmidler 2.598.000 2.071.000 1.754.000 1.560.000 1.263.000
Sum eiendeler 3.872.000 3.589.000 2.226.000 1.984.000 1.491.000
Sum opptjent egenkapital 1.308.000 637.000 543.000 342.000 -47.000
Sum egenkapital 1.338.000 667.000 573.000 372.000 -17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 41.000 57.000 13.000 10.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 898.000 1.079.000 190.000 321.000 242.000
Leverandørgjeld 643.000 856.000 608.000 576.000 613.000
Betalbar skatt 223.000 66.000 139.000 124.000 0
Skyldig offentlige avgifter 427.000 283.000 298.000 320.000 181.000
Utbytte 0 -200.000 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 343.000 359.000 375.000 272.000 471.000
Sum kortsiktig gjeld 1.636.000 1.844.000 1.462.000 1.291.000 1.266.000
Sum gjeld og egenkapital 3.872.000 3.590.000 2.225.000 1.984.000 1.491.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 962.000 227.000 292.000 269.000 -3.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.1 1.2 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 1.2 0.7 0.6 0.6 0.6
Soliditet 34.6 18.6 25.8 18.8 -1.1
Resultatgrad 4.1 1.9 2.7 3.1 -0.2
Rentedekningsgrad 18.8 12.2 2 15.9 -1.2
Gjeldsgrad 1.9 4.4 2.9 4.3 -88.7
Total kapitalrentabilitet 23.9 12.2 25.4 28.1 -2.1
Signatur
07.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex