Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avdeling Galleriet Kolonial As
Juridisk navn:  Avdeling Galleriet Kolonial As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98845219
Schweigaards Gate 6 Schweigaards Gate 6 Fax:
0185 Oslo 185 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918267131
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/28/2016
Foretakstype: AS
Revisor: La Revisjon As
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
77.65%
Resultat  
  
3135.71%
Egenkapital  
  
33100%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 15.047.000 8.470.000
Resultat: 850.000 -28.000
Egenkapital: 664.000 2.000
Regnskap for  Avdeling Galleriet Kolonial As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 15.047.000 8.470.000
Driftskostnader -14.156.000 -8.462.000
Driftsresultat 891.000 7.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -42.000 -36.000
Finans -42.000 -36.000
Resultat før skatt 850.000 -28.000
Skattekostnad -187.000 0
Årsresultat 663.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.390.000 1.116.000
Sum omløpsmidler 1.277.000 1.225.000
Sum eiendeler 2.667.000 2.341.000
Sum opptjent egenkapital 634.000 -28.000
Sum egenkapital 664.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 448.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.555.000 2.339.000
Sum gjeld og egenkapital 2.667.000 2.341.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.039.000 8.466.000
Andre inntekter 9.000 4.000
Driftsinntekter 15.047.000 8.470.000
Varekostnad -9.966.000 -5.808.000
Lønninger -2.140.000 -1.290.000
Avskrivning -163.000 -61.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.887.000 -1.303.000
Driftskostnader -14.156.000 -8.462.000
Driftsresultat 891.000 7.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -42.000 -36.000
Finans -42.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 663.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 1.390.000 1.116.000
Sum varige driftsmidler 1.390.000 1.116.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.390.000 1.116.000
Varebeholdning 558.000 485.000
Kundefordringer 60.000 36.000
Andre fordringer 478.000 277.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 182.000 427.000
Sum omløpsmidler 1.277.000 1.225.000
Sum eiendeler 2.667.000 2.341.000
Sum opptjent egenkapital 634.000 -28.000
Sum egenkapital 664.000 2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 40.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 29.000
Sum langsiktig gjeld 448.000 0
Leverandørgjeld 798.000 1.339.000
Betalbar skatt 147.000 0
Skyldig offentlige avgifter 164.000 208.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 447.000 762.000
Sum kortsiktig gjeld 1.555.000 2.339.000
Sum gjeld og egenkapital 2.667.000 2.341.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -278.000 -1.114.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3
Soliditet 24.9 0.1
Resultatgrad 5.9 0.1
Rentedekningsgrad 21.2 0.2
Gjeldsgrad 3 1169.5
Total kapitalrentabilitet 33.4 0.3
Signatur
18.03.2019
Prokurister
18.03.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex