Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avdeling Bjølsen Kolonial As
Juridisk navn:  Avdeling Bjølsen Kolonial As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45200717
Bergensgata 3 Bergensgata 3 Fax: 22231148
0468 Oslo 468 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912754030
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/6/2013
Foretakstype: AS
Revisor: La Revisjon As
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.3%
Resultat  
  
201.22%
Egenkapital  
  
137.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.243.000 14.901.000 14.556.000 16.397.000 11.958.000
Resultat: 416.000 -411.000 -346.000 944.000 -321.000
Egenkapital: 114.000 -302.000 178.000 441.000 -291.000
Regnskap for  Avdeling Bjølsen Kolonial As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.243.000 14.901.000 14.556.000 16.397.000 11.958.000
Driftskostnader -14.793.000 -15.283.000 -14.870.000 -15.377.000 -12.246.000
Driftsresultat 450.000 -382.000 -314.000 1.020.000 -288.000
Finansinntekter 8.000 1.000 5.000 0 3.000
Finanskostnader -42.000 -30.000 -37.000 -76.000 -35.000
Finans -34.000 -29.000 -32.000 -76.000 -32.000
Resultat før skatt 416.000 -411.000 -346.000 944.000 -321.000
Skattekostnad 0 -69.000 83.000 -212.000 0
Årsresultat 416.000 -480.000 -263.000 731.000 -321.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 434.000 502.000 631.000 602.000 568.000
Sum omløpsmidler 1.648.000 1.487.000 1.541.000 1.695.000 1.359.000
Sum eiendeler 2.082.000 1.989.000 2.172.000 2.297.000 1.927.000
Sum opptjent egenkapital 84.000 -332.000 148.000 411.000 -321.000
Sum egenkapital 114.000 -302.000 178.000 441.000 -291.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 14.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.968.000 2.290.000 1.993.000 1.841.000 2.218.000
Sum gjeld og egenkapital 2.082.000 1.988.000 2.171.000 2.296.000 1.927.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.093.000 14.810.000 14.510.000 16.356.000 11.936.000
Andre inntekter 151.000 91.000 47.000 41.000 23.000
Driftsinntekter 15.243.000 14.901.000 14.556.000 16.397.000 11.958.000
Varekostnad -10.281.000 -10.286.000 -10.248.000 -11.676.000 -9.142.000
Lønninger -2.398.000 -2.468.000 -2.524.000 -1.745.000 -1.547.000
Avskrivning -92.000 -130.000 -164.000 -123.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.022.000 -2.399.000 -1.934.000 -1.833.000 -1.495.000
Driftskostnader -14.793.000 -15.283.000 -14.870.000 -15.377.000 -12.246.000
Driftsresultat 450.000 -382.000 -314.000 1.020.000 -288.000
Finansinntekter 8.000 1.000 5.000 0 3.000
Finanskostnader -42.000 -30.000 -37.000 -76.000 -35.000
Finans -34.000 -29.000 -32.000 -76.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 416.000 -480.000 -263.000 731.000 -321.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 69.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 138.000 162.000 166.000 189.000 176.000
Driftsløsøre 295.000 339.000 395.000 413.000 392.000
Sum varige driftsmidler 434.000 502.000 562.000 602.000 568.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 434.000 502.000 631.000 602.000 568.000
Varebeholdning 710.000 454.000 663.000 570.000 337.000
Kundefordringer 6.000 38.000 3.000 1.000 4.000
Andre fordringer 378.000 375.000 382.000 584.000 597.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 554.000 621.000 492.000 539.000 421.000
Sum omløpsmidler 1.648.000 1.487.000 1.541.000 1.695.000 1.359.000
Sum eiendeler 2.082.000 1.989.000 2.172.000 2.297.000 1.927.000
Sum opptjent egenkapital 84.000 -332.000 148.000 411.000 -321.000
Sum egenkapital 114.000 -302.000 178.000 441.000 -291.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 14.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 14.000 0
Leverandørgjeld 888.000 1.035.000 599.000 633.000 934.000
Betalbar skatt 0 0 0 198.000 0
Skyldig offentlige avgifter 273.000 290.000 229.000 197.000 120.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 807.000 965.000 1.165.000 813.000 1.164.000
Sum kortsiktig gjeld 1.968.000 2.290.000 1.993.000 1.841.000 2.218.000
Sum gjeld og egenkapital 2.082.000 1.988.000 2.171.000 2.296.000 1.927.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -320.000 -803.000 -452.000 -146.000 -859.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 0.8 0.9 0.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.4 0.7 0.5
Soliditet 5.5 -15.2 8.2 19.2 -15.1
Resultatgrad 3 -2.6 -2.2 6.2 -2.4
Rentedekningsgrad 10.7 -12.7 -8.5 13.4 -8.1
Gjeldsgrad 17.3 -7.6 11.2 4.2 -7.6
Total kapitalrentabilitet 2 -19.2 -14.2 44.4 -14.8
Signatur
07.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex