Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avalon Digital Media AS
Juridisk navn:  Avalon Digital Media AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bokfinken 2A Bokfinken 2A Fax:
1407 Vinterbro 1407 Vinterbro
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 984382553
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/5/2002 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
28.57%
Egenkapital  
  
-7.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 21.000 50.000 228.000
Resultat: -5.000 -7.000 -5.000 17.000 14.000
Egenkapital: 70.000 76.000 82.000 87.000 70.000
Regnskap for  Avalon Digital Media AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 21.000 50.000 228.000
Driftskostnader -5.000 -7.000 -26.000 -32.000 -214.000
Driftsresultat -5.000 -7.000 -6.000 17.000 13.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0 1.000
Resultat før skatt -5.000 -7.000 -5.000 17.000 14.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -7.000 -5.000 17.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000 27.000 33.000 42.000 52.000
Sum omløpsmidler 59.000 59.000 64.000 66.000 82.000
Sum eiendeler 80.000 86.000 97.000 108.000 134.000
Sum opptjent egenkapital -130.000 -124.000 -118.000 -113.000 -130.000
Sum egenkapital 70.000 76.000 82.000 87.000 70.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 10.000 16.000 20.000 64.000
Sum gjeld og egenkapital 80.000 86.000 98.000 107.000 134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 21.000 50.000 228.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 21.000 50.000 228.000
Varekostnad 0 0 -6.000 -1.000 -9.000
Lønninger 0 0 0 -18.000 -175.000
Avskrivning -5.000 -7.000 -8.000 -10.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -12.000 -3.000 -17.000
Driftskostnader -5.000 -7.000 -26.000 -32.000 -214.000
Driftsresultat -5.000 -7.000 -6.000 17.000 13.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -7.000 -5.000 17.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 27.000 33.000 42.000 52.000
Sum varige driftsmidler 21.000 27.000 33.000 42.000 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.000 27.000 33.000 42.000 52.000
Varebeholdning 13.000 13.000 13.000 18.000 18.000
Kundefordringer 0 0 3.000 30.000 31.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 46.000 46.000 49.000 18.000 33.000
Sum omløpsmidler 59.000 59.000 64.000 66.000 82.000
Sum eiendeler 80.000 86.000 97.000 108.000 134.000
Sum opptjent egenkapital -130.000 -124.000 -118.000 -113.000 -130.000
Sum egenkapital 70.000 76.000 82.000 87.000 70.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 3.000 9.000 52.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 10.000 13.000 11.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 10.000 16.000 20.000 64.000
Sum gjeld og egenkapital 80.000 86.000 98.000 107.000 134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 49.000 49.000 48.000 46.000 18.000
Likviditetsgrad 1 5.9 5.9 4 3.3 1.3
Likviditetsgrad 2 4.6 4.6 3.2 2.5 1.1
Soliditet 87.5 88.4 83.7 81.3 52.2
Resultatgrad -28.6 34.0 5.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.9
Total kapitalrentabilitet -6.3 -8.1 -5.1 15.9 10.4
Signatur
03.11.2011
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
03.11.2011
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex