Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Autoservice Trosvik As
Juridisk navn:  Autoservice Trosvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69390055
Industriveien 1 Industriveien 1 Fax:
1614 Fredrikstad 1614 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 922789320
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/4/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Exakt Regnskapsbyrå As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 5.515.000
Resultat: 895.000
Egenkapital: 440.000
Regnskap for  Autoservice Trosvik As
Resultat 2019
Driftsinntekter 5.515.000
Driftskostnader -4.621.000
Driftsresultat 894.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader -1.000
Finans 2.000
Resultat før skatt 895.000
Skattekostnad -206.000
Årsresultat 689.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 130.000
Sum omløpsmidler 3.227.000
Sum eiendeler 3.357.000
Sum opptjent egenkapital 410.000
Sum egenkapital 440.000
Sum langsiktig gjeld 1.954.000
Sum kortsiktig gjeld 962.000
Sum gjeld og egenkapital 3.356.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.509.000
Andre inntekter 6.000
Driftsinntekter 5.515.000
Varekostnad -1.763.000
Lønninger -1.897.000
Avskrivning -23.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -938.000
Driftskostnader -4.621.000
Driftsresultat 894.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader -1.000
Finans 2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -278.000
Årsresultat 689.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 103.000
Sum varige driftsmidler 103.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.000
Sum anleggsmidler 130.000
Varebeholdning 90.000
Kundefordringer 133.000
Andre fordringer 17.000
Sum investeringer 3.000
Kasse, bank 2.984.000
Sum omløpsmidler 3.227.000
Sum eiendeler 3.357.000
Sum opptjent egenkapital 410.000
Sum egenkapital 440.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.954.000
Leverandørgjeld 422.000
Betalbar skatt 198.000
Skyldig offentlige avgifter 138.000
Utbytte -278.000
Annen kortsiktig gjeld 206.000
Sum kortsiktig gjeld 962.000
Sum gjeld og egenkapital 3.356.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.265.000
Likviditetsgrad 1 3.4
Likviditetsgrad 2 3.3
Soliditet 13.1
Resultatgrad 16.2
Rentedekningsgrad 8
Gjeldsgrad 6.6
Total kapitalrentabilitet 26.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex