Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Autoservice Gjøvik As
Juridisk navn:  Autoservice Gjøvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61176050
Amsrudvegen 1 Amsrudvegen 1 Fax:
2827 Hunndalen 2827 Hunndalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 912879038
Aksjekapital: 130.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/14/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Inter Revisor As
Regnskapsfører: Toten Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.22%
Resultat  
  
27.69%
Egenkapital  
  
1653.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.852.000 5.839.000 8.410.000 4.413.000 4.317.000
Resultat: 2.739.000 2.145.000 2.659.000 2.134.000 1.374.000
Egenkapital: 2.279.000 130.000 949.000 2.924.000 1.352.000
Regnskap for  Autoservice Gjøvik As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.852.000 5.839.000 8.410.000 4.413.000 4.317.000
Driftskostnader -3.121.000 -3.699.000 -5.760.000 -2.283.000 -2.960.000
Driftsresultat 2.730.000 2.140.000 2.650.000 2.131.000 1.358.000
Finansinntekter 12.000 10.000 12.000 5.000 19.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -3.000 -2.000 -3.000
Finans 9.000 6.000 9.000 3.000 16.000
Resultat før skatt 2.739.000 2.145.000 2.659.000 2.134.000 1.374.000
Skattekostnad -590.000 -510.000 -633.000 -562.000 -427.000
Årsresultat 2.149.000 1.635.000 2.026.000 1.571.000 946.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 8.000 110.000 219.000 308.000
Sum omløpsmidler 3.132.000 3.625.000 5.832.000 3.589.000 1.815.000
Sum eiendeler 3.132.000 3.633.000 5.942.000 3.808.000 2.123.000
Sum opptjent egenkapital 2.149.000 0 819.000 2.794.000 1.222.000
Sum egenkapital 2.279.000 130.000 949.000 2.924.000 1.352.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 853.000 3.504.000 4.992.000 884.000 771.000
Sum gjeld og egenkapital 3.132.000 3.634.000 5.941.000 3.808.000 2.123.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.845.000 5.826.000 8.405.000 4.343.000 4.149.000
Andre inntekter 8.000 13.000 4.000 70.000 168.000
Driftsinntekter 5.852.000 5.839.000 8.410.000 4.413.000 4.317.000
Varekostnad -1.708.000 -2.158.000 -4.386.000 -1.219.000 -1.657.000
Lønninger -656.000 -697.000 -656.000 -410.000 -511.000
Avskrivning -8.000 -102.000 -108.000 -107.000 -105.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -749.000 -742.000 -610.000 -547.000 -687.000
Driftskostnader -3.121.000 -3.699.000 -5.760.000 -2.283.000 -2.960.000
Driftsresultat 2.730.000 2.140.000 2.650.000 2.131.000 1.358.000
Finansinntekter 12.000 10.000 12.000 5.000 19.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -3.000 -2.000 -3.000
Finans 9.000 6.000 9.000 3.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.454.000 -4.000.000 0 -810.000
Årsresultat 2.149.000 1.635.000 2.026.000 1.571.000 946.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 96.000 192.000 288.000
Sum Immatrielle midler 0 0 96.000 192.000 288.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 8.000 14.000 26.000 20.000
Sum varige driftsmidler 0 8.000 14.000 26.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 8.000 110.000 219.000 308.000
Varebeholdning 483.000 556.000 1.098.000 197.000 52.000
Kundefordringer 46.000 276.000 182.000 198.000 289.000
Andre fordringer 2.000 2.000 0 1.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.602.000 2.792.000 4.551.000 3.193.000 1.134.000
Sum omløpsmidler 3.132.000 3.625.000 5.832.000 3.589.000 1.815.000
Sum eiendeler 3.132.000 3.633.000 5.942.000 3.808.000 2.123.000
Sum opptjent egenkapital 2.149.000 0 819.000 2.794.000 1.222.000
Sum egenkapital 2.279.000 130.000 949.000 2.924.000 1.352.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 54.000 171.000 66.000 115.000 101.000
Betalbar skatt 590.000 510.000 633.000 562.000 427.000
Skyldig offentlige avgifter 136.000 157.000 120.000 112.000 91.000
Utbytte 0 -2.454.000 -4.000.000 0 -810.000
Annen kortsiktig gjeld 72.000 211.000 174.000 95.000 151.000
Sum kortsiktig gjeld 853.000 3.504.000 4.992.000 884.000 771.000
Sum gjeld og egenkapital 3.132.000 3.634.000 5.941.000 3.808.000 2.123.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.279.000 121.000 840.000 2.705.000 1.044.000
Likviditetsgrad 1 3.7 1 1.2 4.1 2.4
Likviditetsgrad 2 3.1 0.9 0.9 3.8 2.3
Soliditet 72.8 3.6 1 76.8 63.7
Resultatgrad 46.7 36.7 31.5 48.3 31.5
Rentedekningsgrad 9 5 883.3 1065.5 459.0
Gjeldsgrad 0.4 2 5.3 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 87.5 59.2 44.8 56.1 64.9
Signatur
20.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex