Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Autoservice Fredrikstad AS
Juridisk navn:  Autoservice Fredrikstad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69328321
Bruket 39 Bruket 39 Fax: 69328834
1621 Gressvik 1621 Gressvik
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 979612664
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lervik Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.38%
Resultat  
  
-7.41%
Egenkapital  
  
12.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.982.000 6.322.000 6.550.000 6.418.000 5.573.000
Resultat: 1.074.000 1.160.000 794.000 924.000 593.000
Egenkapital: 3.836.000 3.417.000 2.965.000 2.657.000 2.309.000
Regnskap for  Autoservice Fredrikstad AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.982.000 6.322.000 6.550.000 6.418.000 5.573.000
Driftskostnader -4.912.000 -5.170.000 -5.765.000 -5.478.000 -4.960.000
Driftsresultat 1.070.000 1.151.000 784.000 940.000 614.000
Finansinntekter 10.000 10.000 11.000 11.000 16.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -1.000 -27.000 -36.000
Finans 5.000 9.000 10.000 -16.000 -20.000
Resultat før skatt 1.074.000 1.160.000 794.000 924.000 593.000
Skattekostnad -235.000 -259.000 -186.000 -226.000 -151.000
Årsresultat 839.000 901.000 609.000 698.000 441.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.796.000 2.429.000 2.529.000 2.634.000 2.552.000
Sum omløpsmidler 3.095.000 3.109.000 2.367.000 1.915.000 2.123.000
Sum eiendeler 5.891.000 5.538.000 4.896.000 4.549.000 4.675.000
Sum opptjent egenkapital 3.736.000 3.317.000 2.865.000 2.557.000 2.209.000
Sum egenkapital 3.836.000 3.417.000 2.965.000 2.657.000 2.309.000
Sum langsiktig gjeld 662.000 164.000 145.000 140.000 1.251.000
Sum kortsiktig gjeld 1.393.000 1.958.000 1.787.000 1.753.000 1.115.000
Sum gjeld og egenkapital 5.891.000 5.539.000 4.897.000 4.550.000 4.675.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.982.000 6.322.000 6.550.000 6.418.000 5.573.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.982.000 6.322.000 6.550.000 6.418.000 5.573.000
Varekostnad -1.932.000 -2.059.000 -2.603.000 -2.514.000 -2.290.000
Lønninger -2.130.000 -2.381.000 -2.304.000 -2.043.000 -1.826.000
Avskrivning -105.000 -100.000 -105.000 -101.000 -105.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -745.000 -630.000 -753.000 -820.000 -739.000
Driftskostnader -4.912.000 -5.170.000 -5.765.000 -5.478.000 -4.960.000
Driftsresultat 1.070.000 1.151.000 784.000 940.000 614.000
Finansinntekter 10.000 10.000 11.000 11.000 16.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -1.000 -27.000 -36.000
Finans 5.000 9.000 10.000 -16.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -420.000 -450.000 -300.000 -350.000 -220.000
Årsresultat 839.000 901.000 609.000 698.000 441.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.280.000 2.353.000 2.425.000 2.497.000 2.439.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 516.000 74.000 102.000 134.000 110.000
Sum varige driftsmidler 2.796.000 2.426.000 2.526.000 2.631.000 2.549.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 2.796.000 2.429.000 2.529.000 2.634.000 2.552.000
Varebeholdning 240.000 190.000 210.000 293.000 274.000
Kundefordringer 380.000 229.000 178.000 189.000 -1.000
Andre fordringer 78.000 111.000 106.000 95.000 128.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.398.000 2.579.000 1.873.000 1.338.000 1.722.000
Sum omløpsmidler 3.095.000 3.109.000 2.367.000 1.915.000 2.123.000
Sum eiendeler 5.891.000 5.538.000 4.896.000 4.549.000 4.675.000
Sum opptjent egenkapital 3.736.000 3.317.000 2.865.000 2.557.000 2.209.000
Sum egenkapital 3.836.000 3.417.000 2.965.000 2.657.000 2.309.000
Sum avsetninger til forpliktelser 188.000 164.000 145.000 140.000 135.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 662.000 164.000 145.000 140.000 1.251.000
Leverandørgjeld 234.000 353.000 342.000 408.000 249.000
Betalbar skatt 210.000 240.000 180.000 221.000 145.000
Skyldig offentlige avgifter 75.000 84.000 77.000 68.000 64.000
Utbytte -420.000 -450.000 -300.000 -350.000 -220.000
Annen kortsiktig gjeld 454.000 831.000 887.000 706.000 438.000
Sum kortsiktig gjeld 1.393.000 1.958.000 1.787.000 1.753.000 1.115.000
Sum gjeld og egenkapital 5.891.000 5.539.000 4.897.000 4.550.000 4.675.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.702.000 1.151.000 580.000 162.000 1.008.000
Likviditetsgrad 1 2 1.6 1.3 1.1 1.9
Likviditetsgrad 2 2 1.5 1.2 0.9 1.7
Soliditet 65.1 61.7 60.5 58.4 49.4
Resultatgrad 17.9 18.2 1 14.6 11.0
Rentedekningsgrad 2 1 7 34.8 17.5
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.7 0.7 1.0
Total kapitalrentabilitet 18.3 2 16.2 20.9 13.5
Signatur
16.05.2008
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex