Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Autoservice Evje AS
Juridisk navn:  Autoservice Evje AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37931555
Verksvegen 5 Verksvegen 5 Fax: 37931321
4735 Evje 4735 Evje
Fylke: Kommune:
Agder Evje Og Hornnes
Org.nr: 990725888
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 12/21/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Lundens Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.66%
Resultat  
  
-108.92%
Egenkapital  
  
-9.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.435.000 24.817.000 22.893.000 21.650.000 15.246.000
Resultat: -105.000 1.177.000 888.000 560.000 -762.000
Egenkapital: 818.000 905.000 7.000 -653.000 -1.047.000
Regnskap for  Autoservice Evje AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.435.000 24.817.000 22.893.000 21.650.000 15.246.000
Driftskostnader -20.279.000 -23.307.000 -21.664.000 -20.735.000 -15.655.000
Driftsresultat 158.000 1.511.000 1.229.000 915.000 -409.000
Finansinntekter 4.000 3.000 5.000 17.000 1.000
Finanskostnader -266.000 -337.000 -347.000 -372.000 -354.000
Finans -262.000 -334.000 -342.000 -355.000 -353.000
Resultat før skatt -105.000 1.177.000 888.000 560.000 -762.000
Skattekostnad 19.000 -279.000 -228.000 -166.000 145.000
Årsresultat -86.000 898.000 659.000 394.000 -617.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.905.000 1.248.000 1.579.000 1.976.000 2.160.000
Sum omløpsmidler 4.852.000 7.610.000 7.142.000 4.989.000 3.180.000
Sum eiendeler 6.757.000 8.858.000 8.721.000 6.965.000 5.340.000
Sum opptjent egenkapital 218.000 305.000 -593.000 -1.253.000 -1.647.000
Sum egenkapital 818.000 905.000 7.000 -653.000 -1.047.000
Sum langsiktig gjeld 3.136.000 1.588.000 1.973.000 2.325.000 1.085.000
Sum kortsiktig gjeld 2.802.000 6.366.000 6.742.000 5.292.000 5.301.000
Sum gjeld og egenkapital 6.756.000 8.859.000 8.722.000 6.964.000 5.339.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.160.000 24.679.000 22.893.000 21.561.000 15.243.000
Andre inntekter 275.000 138.000 0 88.000 3.000
Driftsinntekter 20.435.000 24.817.000 22.893.000 21.650.000 15.246.000
Varekostnad -10.867.000 -15.000.000 -14.767.000 -14.464.000 -8.530.000
Lønninger -5.367.000 -4.737.000 -3.921.000 -3.408.000 -3.897.000
Avskrivning -541.000 -347.000 -337.000 -492.000 -465.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.502.000 -3.223.000 -2.639.000 -2.371.000 -2.763.000
Driftskostnader -20.279.000 -23.307.000 -21.664.000 -20.735.000 -15.655.000
Driftsresultat 158.000 1.511.000 1.229.000 915.000 -409.000
Finansinntekter 4.000 3.000 5.000 17.000 1.000
Finanskostnader -266.000 -337.000 -347.000 -372.000 -354.000
Finans -262.000 -334.000 -342.000 -355.000 -353.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -86.000 898.000 659.000 394.000 -617.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 96.000 77.000 334.000 562.000 728.000
Fast eiendom 67.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.506.000 889.000 873.000 1.100.000 1.014.000
Driftsløsøre 199.000 266.000 371.000 312.000 416.000
Sum varige driftsmidler 1.772.000 1.155.000 1.244.000 1.412.000 1.430.000
Sum finansielle anleggsmidler 37.000 17.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 1.905.000 1.248.000 1.579.000 1.976.000 2.160.000
Varebeholdning 3.327.000 4.908.000 3.361.000 2.610.000 1.311.000
Kundefordringer 1.095.000 2.303.000 2.733.000 2.223.000 1.700.000
Andre fordringer 143.000 213.000 911.000 25.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 287.000 187.000 138.000 131.000 131.000
Sum omløpsmidler 4.852.000 7.610.000 7.142.000 4.989.000 3.180.000
Sum eiendeler 6.757.000 8.858.000 8.721.000 6.965.000 5.340.000
Sum opptjent egenkapital 218.000 305.000 -593.000 -1.253.000 -1.647.000
Sum egenkapital 818.000 905.000 7.000 -653.000 -1.047.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.423.000 3.594.000 1.873.000 3.551.000
Sum langsiktig gjeld 3.136.000 1.588.000 1.973.000 2.325.000 1.085.000
Leverandørgjeld 1.904.000 2.747.000 2.231.000 2.432.000 625.000
Betalbar skatt 0 22.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 391.000 529.000 459.000 577.000 665.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 507.000 645.000 458.000 410.000 460.000
Sum kortsiktig gjeld 2.802.000 6.366.000 6.742.000 5.292.000 5.301.000
Sum gjeld og egenkapital 6.756.000 8.859.000 8.722.000 6.964.000 5.339.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.050.000 1.244.000 400.000 -303.000 -2.121.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.2 1.1 0.9 0.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.6 0.4 0.4
Soliditet 12.1 10.2 0.1 -9.4 -19.6
Resultatgrad 0.8 6.1 5.4 4.2 -2.7
Rentedekningsgrad 0.6 4.5 3.5 2.5 -1.2
Gjeldsgrad 7.3 8.8 1 -11.7 -6.1
Total kapitalrentabilitet 2.4 17.1 14.1 13.4 -7.6
Signatur
13.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex