Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Autoservice Bryne As
Juridisk navn:  Autoservice Bryne As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99713003
Postboks 436 Hognestadvegen 84 Fax:
4349 Bryne 4344 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 917795924
Aksjekapital: 980.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/20/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Vest AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.66%
Resultat  
  
-101.57%
Egenkapital  
  
-0.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 17.488.000 17.965.000 19.957.000
Resultat: -2.000 127.000 523.000
Egenkapital: 1.050.000 1.052.000 1.369.000
Regnskap for  Autoservice Bryne As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 17.488.000 17.965.000 19.957.000
Driftskostnader -17.270.000 -17.667.000 -19.193.000
Driftsresultat 218.000 299.000 764.000
Finansinntekter 5.000 4.000 0
Finanskostnader -225.000 -176.000 -241.000
Finans -220.000 -172.000 -241.000
Resultat før skatt -2.000 127.000 523.000
Skattekostnad 0 91.000 -122.000
Årsresultat -1.000 218.000 401.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 424.000 575.000 404.000
Sum omløpsmidler 3.506.000 6.256.000 4.950.000
Sum eiendeler 3.930.000 6.831.000 5.354.000
Sum opptjent egenkapital 83.000 84.000 401.000
Sum egenkapital 1.050.000 1.052.000 1.369.000
Sum langsiktig gjeld 1.350.000 1.500.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 1.530.000 4.280.000 3.962.000
Sum gjeld og egenkapital 3.931.000 6.832.000 5.354.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.385.000 17.773.000 19.856.000
Andre inntekter 103.000 193.000 101.000
Driftsinntekter 17.488.000 17.965.000 19.957.000
Varekostnad -15.176.000 -15.532.000 -17.278.000
Lønninger -1.112.000 -1.154.000 -717.000
Avskrivning -152.000 -166.000 -103.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -830.000 -815.000 -1.095.000
Driftskostnader -17.270.000 -17.667.000 -19.193.000
Driftsresultat 218.000 299.000 764.000
Finansinntekter 5.000 4.000 0
Finanskostnader -225.000 -176.000 -241.000
Finans -220.000 -172.000 -241.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.000 218.000 401.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 68.000 67.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 344.000 496.000 392.000
Sum varige driftsmidler 344.000 496.000 392.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 424.000 575.000 404.000
Varebeholdning 3.257.000 6.018.000 4.206.000
Kundefordringer 91.000 139.000 254.000
Andre fordringer 133.000 55.000 446.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 25.000 44.000 44.000
Sum omløpsmidler 3.506.000 6.256.000 4.950.000
Sum eiendeler 3.930.000 6.831.000 5.354.000
Sum opptjent egenkapital 83.000 84.000 401.000
Sum egenkapital 1.050.000 1.052.000 1.369.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.171.000 2.037.000 2.085.000
Sum langsiktig gjeld 1.350.000 1.500.000 23.000
Leverandørgjeld 176.000 751.000 648.000
Betalbar skatt 0 0 98.000
Skyldig offentlige avgifter 62.000 87.000 79.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 120.000 1.405.000 1.051.000
Sum kortsiktig gjeld 1.530.000 4.280.000 3.962.000
Sum gjeld og egenkapital 3.931.000 6.832.000 5.354.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.976.000 1.976.000 988.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.2
Soliditet 26.7 15.4 25.6
Resultatgrad 1.2 1.7 3.8
Rentedekningsgrad 1 1.7 3.2
Gjeldsgrad 2.7 5.5 2.9
Total kapitalrentabilitet 5.7 4.4 14.3
Signatur
24.09.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.09.2020
PROKURA HVER FOR SEG
ØIE BRYNJULF
PROKURA HVER FOR SEG
ØIE JOHANNES
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex