Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Autoservice AS
Juridisk navn:  Autoservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71571700
Bedriftsveien 13 Bedriftsveien 13 Fax: 71571701
6517 Kristiansund N 6517 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 886377622
Aksjekapital: 2.200.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 10/29/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.11%
Resultat  
  
287.58%
Egenkapital  
  
27.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 87.663.000 79.617.000 88.638.000 76.631.000 74.511.000
Resultat: 4.213.000 1.087.000 1.845.000 2.675.000 -157.000
Egenkapital: 15.810.000 12.422.000 11.519.000 9.886.000 7.887.000
Regnskap for  Autoservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 87.663.000 79.617.000 88.638.000 76.631.000 74.511.000
Driftskostnader -83.528.000 -78.234.000 -86.817.000 -73.330.000 -71.520.000
Driftsresultat 4.135.000 1.384.000 1.820.000 3.301.000 2.990.000
Finansinntekter 557.000 2.317.000 3.206.000 12.000 10.000
Finanskostnader -479.000 -2.614.000 -3.182.000 -638.000 -3.157.000
Finans 78.000 -297.000 24.000 -626.000 -3.147.000
Resultat før skatt 4.213.000 1.087.000 1.845.000 2.675.000 -157.000
Skattekostnad -825.000 -184.000 -213.000 -676.000 -623.000
Årsresultat 3.388.000 903.000 1.632.000 1.999.000 -781.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.432.000 15.639.000 17.091.000 19.347.000 16.894.000
Sum omløpsmidler 16.130.000 14.199.000 20.412.000 12.592.000 9.357.000
Sum eiendeler 30.562.000 29.838.000 37.503.000 31.939.000 26.251.000
Sum opptjent egenkapital 12.010.000 8.622.000 7.719.000 6.086.000 4.087.000
Sum egenkapital 15.810.000 12.422.000 11.519.000 9.886.000 7.887.000
Sum langsiktig gjeld 9.763.000 11.952.000 15.174.000 10.290.000 10.724.000
Sum kortsiktig gjeld 4.990.000 5.465.000 10.810.000 11.763.000 7.640.000
Sum gjeld og egenkapital 30.563.000 29.839.000 37.503.000 31.939.000 26.251.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 87.529.000 79.341.000 88.441.000 76.506.000 74.432.000
Andre inntekter 134.000 277.000 197.000 124.000 78.000
Driftsinntekter 87.663.000 79.617.000 88.638.000 76.631.000 74.511.000
Varekostnad -69.188.000 -62.774.000 -70.298.000 -59.283.000 -57.663.000
Lønninger -7.868.000 -8.735.000 -9.296.000 -8.699.000 -8.567.000
Avskrivning -712.000 -760.000 -680.000 -526.000 -646.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.760.000 -5.965.000 -6.543.000 -4.822.000 -4.644.000
Driftskostnader -83.528.000 -78.234.000 -86.817.000 -73.330.000 -71.520.000
Driftsresultat 4.135.000 1.384.000 1.820.000 3.301.000 2.990.000
Finansinntekter 557.000 2.317.000 3.206.000 12.000 10.000
Finanskostnader -479.000 -2.614.000 -3.182.000 -638.000 -3.157.000
Finans 78.000 -297.000 24.000 -626.000 -3.147.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.388.000 903.000 1.632.000 1.999.000 -781.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 196.000 117.000 0
Sum Immatrielle midler 104.000 27.000 196.000 117.000 192.000
Fast eiendom 0 0 0 1.600.000 18.000
Maskiner anlegg 1.629.000 2.706.000 1.857.000 2.388.000 1.370.000
Driftsløsøre 1.932.000 2.138.000 2.271.000 273.000 346.000
Sum varige driftsmidler 3.560.000 4.844.000 4.127.000 4.262.000 1.734.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.768.000 10.768.000 12.768.000 14.968.000 14.968.000
Sum anleggsmidler 14.432.000 15.639.000 17.091.000 19.347.000 16.894.000
Varebeholdning 11.748.000 7.724.000 12.884.000 10.079.000 6.616.000
Kundefordringer 1.339.000 3.368.000 2.889.000 1.914.000 1.992.000
Andre fordringer 1.093.000 2.827.000 4.284.000 135.000 253.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.949.000 280.000 354.000 464.000 495.000
Sum omløpsmidler 16.130.000 14.199.000 20.412.000 12.592.000 9.357.000
Sum eiendeler 30.562.000 29.838.000 37.503.000 31.939.000 26.251.000
Sum opptjent egenkapital 12.010.000 8.622.000 7.719.000 6.086.000 4.087.000
Sum egenkapital 15.810.000 12.422.000 11.519.000 9.886.000 7.887.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.111.000 4.717.000 2.069.000 0
Sum langsiktig gjeld 9.763.000 11.952.000 15.174.000 10.290.000 10.724.000
Leverandørgjeld 833.000 658.000 1.491.000 3.162.000 1.631.000
Betalbar skatt 901.000 15.000 291.000 601.000 651.000
Skyldig offentlige avgifter 1.221.000 1.890.000 2.595.000 2.185.000 1.528.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.034.000 1.791.000 0 3.746.000 3.830.000
Sum kortsiktig gjeld 4.990.000 5.465.000 10.810.000 11.763.000 7.640.000
Sum gjeld og egenkapital 30.563.000 29.839.000 37.503.000 31.939.000 26.251.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.140.000 8.734.000 9.602.000 829.000 1.717.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.6 1.9 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 0.7 0.2 0.4
Soliditet 51.7 41.6 30.7 3 30.0
Resultatgrad 4.7 1.7 2.1 4.3 4.0
Rentedekningsgrad 8.6 0.5 0.6 5.2 1.0
Gjeldsgrad 0.9 1.4 2.3 2.2 2.3
Total kapitalrentabilitet 15.4 12.4 13.4 10.4 11.4
Signatur
26.05.2020
STYREFORMANN OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
Prokurister
26.05.2020
PROKURA HVER FOR SEG
HENØEN ODD BJØRN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex