Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Autoservice AS
Juridisk navn:  Autoservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57833880
Jølstravegen 40 Jølstravegen 40 Fax: 57833881
6819 Førde 6819 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 918089861
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 3/30/1966
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Accountor Førde As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.65%
Resultat  
  
1.91%
Egenkapital  
  
25.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 36.707.000 37.321.000 30.838.000 28.579.000 27.646.000
Resultat: 1.599.000 1.569.000 1.212.000 461.000 330.000
Egenkapital: 6.145.000 4.907.000 3.720.000 3.020.000 2.687.000
Regnskap for  Autoservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 36.707.000 37.321.000 30.838.000 28.579.000 27.646.000
Driftskostnader -35.058.000 -35.706.000 -29.555.000 -28.060.000 -27.227.000
Driftsresultat 1.649.000 1.615.000 1.283.000 519.000 419.000
Finansinntekter 10.000 11.000 7.000 4.000 2.000
Finanskostnader -60.000 -57.000 -78.000 -62.000 -90.000
Finans -50.000 -46.000 -71.000 -58.000 -88.000
Resultat før skatt 1.599.000 1.569.000 1.212.000 461.000 330.000
Skattekostnad -361.000 -381.000 -312.000 -128.000 -119.000
Årsresultat 1.238.000 1.187.000 900.000 333.000 211.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.360.000 1.242.000 1.117.000 889.000 1.052.000
Sum omløpsmidler 9.275.000 9.655.000 10.445.000 5.457.000 5.796.000
Sum eiendeler 10.635.000 10.897.000 11.562.000 6.346.000 6.848.000
Sum opptjent egenkapital 6.045.000 4.807.000 3.620.000 2.920.000 2.587.000
Sum egenkapital 6.145.000 4.907.000 3.720.000 3.020.000 2.687.000
Sum langsiktig gjeld 549.000 761.000 822.000 283.000 506.000
Sum kortsiktig gjeld 3.941.000 5.229.000 7.020.000 3.043.000 3.656.000
Sum gjeld og egenkapital 10.635.000 10.897.000 11.562.000 6.346.000 6.849.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.483.000 37.321.000 30.777.000 28.579.000 27.646.000
Andre inntekter 224.000 0 61.000 0 0
Driftsinntekter 36.707.000 37.321.000 30.838.000 28.579.000 27.646.000
Varekostnad -26.199.000 -27.417.000 -21.866.000 -19.395.000 -19.165.000
Lønninger -6.234.000 -5.712.000 -5.616.000 -5.711.000 -5.310.000
Avskrivning -181.000 -180.000 -138.000 -108.000 -124.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.444.000 -2.397.000 -1.935.000 -2.846.000 -2.628.000
Driftskostnader -35.058.000 -35.706.000 -29.555.000 -28.060.000 -27.227.000
Driftsresultat 1.649.000 1.615.000 1.283.000 519.000 419.000
Finansinntekter 10.000 11.000 7.000 4.000 2.000
Finanskostnader -60.000 -57.000 -78.000 -62.000 -90.000
Finans -50.000 -46.000 -71.000 -58.000 -88.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 0 0
Årsresultat 1.238.000 1.187.000 900.000 333.000 211.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 136.000 124.000 184.000 245.000 298.000
Fast eiendom 18.000 24.000 30.000 39.000 65.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 907.000 853.000 903.000 606.000 688.000
Sum varige driftsmidler 925.000 876.000 933.000 645.000 753.000
Sum finansielle anleggsmidler 299.000 241.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.360.000 1.242.000 1.117.000 889.000 1.052.000
Varebeholdning 7.326.000 3.775.000 5.088.000 2.431.000 2.623.000
Kundefordringer 1.535.000 1.183.000 3.150.000 1.646.000 2.525.000
Andre fordringer 310.000 242.000 174.000 102.000 384.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 103.000 4.453.000 2.033.000 1.277.000 263.000
Sum omløpsmidler 9.275.000 9.655.000 10.445.000 5.457.000 5.796.000
Sum eiendeler 10.635.000 10.897.000 11.562.000 6.346.000 6.848.000
Sum opptjent egenkapital 6.045.000 4.807.000 3.620.000 2.920.000 2.587.000
Sum egenkapital 6.145.000 4.907.000 3.720.000 3.020.000 2.687.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 549.000 761.000 822.000 283.000 506.000
Leverandørgjeld 2.144.000 3.110.000 5.362.000 1.397.000 2.543.000
Betalbar skatt 373.000 322.000 251.000 74.000 0
Skyldig offentlige avgifter 694.000 1.016.000 328.000 775.000 266.000
Utbytte 0 0 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 730.000 781.000 879.000 797.000 846.000
Sum kortsiktig gjeld 3.941.000 5.229.000 7.020.000 3.043.000 3.656.000
Sum gjeld og egenkapital 10.635.000 10.897.000 11.562.000 6.346.000 6.849.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.334.000 4.426.000 3.425.000 2.414.000 2.140.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.8 1.5 1 1.6
Likviditetsgrad 2 0.5 1.1 0.8 1 0.9
Soliditet 57.8 4 32.2 47.6 39.2
Resultatgrad 4.5 4.3 4.2 1.8 1.5
Rentedekningsgrad 27.5 28.3 16.4 8.4 4.7
Gjeldsgrad 0.7 1.2 2.1 1.1 1.5
Total kapitalrentabilitet 15.6 14.9 11.2 8.2 6.1
Signatur
20.03.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV TO AV STYREMEDLEMMENE I
FELLESSKAP.
Prokurister
20.03.2020
PROKURA HVER FOR SEG
PROKURA
EINEVOLL JORUNN
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex