Autosenteret Vågå AS
Juridisk navn:  Autosenteret Vågå AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61237214
Vågåvegen 36 Vågåvegen 36 Fax: 61238777
2680 Vågå 2680 Vågå
Fylke: Kommune:
Oppland Vågå
Org.nr: 882788652
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 12/11/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.46%
Resultat  
  
-136.81%
Egenkapital  
  
-43.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.854.000 5.551.000 5.936.000 5.724.000 5.524.000
Resultat: -60.000 163.000 -1.000 335.000 317.000
Egenkapital: 212.000 373.000 249.000 255.000 331.000
Regnskap for  Autosenteret Vågå AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.854.000 5.551.000 5.936.000 5.724.000 5.524.000
Driftskostnader -5.901.000 -5.381.000 -5.930.000 -5.384.000 -5.207.000
Driftsresultat -47.000 170.000 6.000 340.000 318.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -7.000 -7.000 -5.000 -2.000
Finans -13.000 -7.000 -7.000 -5.000 -2.000
Resultat før skatt -60.000 163.000 -1.000 335.000 317.000
Skattekostnad 0 -39.000 -5.000 -92.000 -86.000
Årsresultat -60.000 124.000 -6.000 243.000 231.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 165.000 119.000 98.000 159.000 142.000
Sum omløpsmidler 759.000 601.000 861.000 1.106.000 1.012.000
Sum eiendeler 924.000 720.000 959.000 1.265.000 1.154.000
Sum opptjent egenkapital -38.000 123.000 -1.000 5.000 81.000
Sum egenkapital 212.000 373.000 249.000 255.000 331.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 711.000 348.000 710.000 1.011.000 823.000
Sum gjeld og egenkapital 923.000 721.000 959.000 1.266.000 1.154.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.316.000 5.019.000 5.347.000 5.148.000 4.947.000
Andre inntekter 538.000 532.000 589.000 575.000 576.000
Driftsinntekter 5.854.000 5.551.000 5.936.000 5.724.000 5.524.000
Varekostnad -2.808.000 -2.712.000 -3.083.000 -2.777.000 -2.882.000
Lønninger -1.581.000 -1.419.000 -1.474.000 -1.335.000 -1.260.000
Avskrivning -53.000 -45.000 -61.000 -67.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.459.000 -1.205.000 -1.312.000 -1.205.000 -1.019.000
Driftskostnader -5.901.000 -5.381.000 -5.930.000 -5.384.000 -5.207.000
Driftsresultat -47.000 170.000 6.000 340.000 318.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -7.000 -7.000 -5.000 -2.000
Finans -13.000 -7.000 -7.000 -5.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 -320.000 -150.000
Årsresultat -60.000 124.000 -6.000 243.000 231.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 165.000 119.000 98.000 159.000 142.000
Sum varige driftsmidler 165.000 119.000 98.000 159.000 142.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 165.000 119.000 98.000 159.000 142.000
Varebeholdning 569.000 498.000 502.000 570.000 496.000
Kundefordringer 40.000 72.000 105.000 64.000 57.000
Andre fordringer 82.000 46.000 65.000 85.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 68.000 0 190.000 389.000 444.000
Sum omløpsmidler 759.000 601.000 861.000 1.106.000 1.012.000
Sum eiendeler 924.000 720.000 959.000 1.265.000 1.154.000
Sum opptjent egenkapital -38.000 123.000 -1.000 5.000 81.000
Sum egenkapital 212.000 373.000 249.000 255.000 331.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 100.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 297.000 80.000 457.000 324.000 332.000
Betalbar skatt 0 39.000 5.000 92.000 86.000
Skyldig offentlige avgifter 123.000 87.000 88.000 133.000 132.000
Utbytte -100.000 0 0 -320.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 191.000 142.000 161.000 143.000 123.000
Sum kortsiktig gjeld 711.000 348.000 710.000 1.011.000 823.000
Sum gjeld og egenkapital 923.000 721.000 959.000 1.266.000 1.154.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 48.000 253.000 151.000 95.000 189.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.7 1.2 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.7
Soliditet 2 51.7 2 20.1 28.7
Resultatgrad -0.8 3.1 0.1 5.9 5.8
Rentedekningsgrad -3.6 24.3 0.9 68.0 159.0
Gjeldsgrad 3.4 0.9 2.9 4.0 2.5
Total kapitalrentabilitet -5.1 23.6 0.6 26.9 27.6
Signatur
10.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex