Autosenteret Tretten As
Juridisk navn:  Autosenteret Tretten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61276431
Kongsveien Kongsveien Fax:
2635 Tretten 2635 Tretten
Fylke: Kommune:
Oppland Øyer
Org.nr: 899102282
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 10/17/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.9%
Resultat  
  
340.59%
Egenkapital  
  
105.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 25.948.000 24.737.000 24.258.000 25.004.000 24.675.000
Resultat: 243.000 -101.000 -104.000 163.000 -102.000
Egenkapital: 10.000 -176.000 -96.000 -17.000 -134.000
Regnskap for  Autosenteret Tretten As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 25.948.000 24.737.000 24.258.000 25.004.000 24.675.000
Driftskostnader -25.689.000 -24.830.000 -24.347.000 -24.837.000 -24.767.000
Driftsresultat 258.000 -94.000 -88.000 166.000 -93.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -8.000 -15.000 -4.000 -10.000
Finans -15.000 -8.000 -15.000 -4.000 -10.000
Resultat før skatt 243.000 -101.000 -104.000 163.000 -102.000
Skattekostnad -56.000 21.000 24.000 -45.000 28.000
Årsresultat 186.000 -80.000 -79.000 117.000 -75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 111.000 215.000 191.000 56.000 161.000
Sum omløpsmidler 1.524.000 1.165.000 1.261.000 1.182.000 1.162.000
Sum eiendeler 1.635.000 1.380.000 1.452.000 1.238.000 1.323.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 -206.000 -126.000 -47.000 -164.000
Sum egenkapital 10.000 -176.000 -96.000 -17.000 -134.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.625.000 1.555.000 1.549.000 1.255.000 1.457.000
Sum gjeld og egenkapital 1.635.000 1.379.000 1.453.000 1.238.000 1.323.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.927.000 24.699.000 24.228.000 24.973.000 24.665.000
Andre inntekter 21.000 38.000 30.000 31.000 10.000
Driftsinntekter 25.948.000 24.737.000 24.258.000 25.004.000 24.675.000
Varekostnad -23.181.000 -22.089.000 -21.582.000 -22.163.000 -22.108.000
Lønninger -1.556.000 -1.631.000 -1.614.000 -1.518.000 -1.484.000
Avskrivning -52.000 -48.000 -38.000 -62.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -900.000 -1.062.000 -1.113.000 -1.094.000 -1.117.000
Driftskostnader -25.689.000 -24.830.000 -24.347.000 -24.837.000 -24.767.000
Driftsresultat 258.000 -94.000 -88.000 166.000 -93.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -8.000 -15.000 -4.000 -10.000
Finans -15.000 -8.000 -15.000 -4.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 186.000 -80.000 -79.000 117.000 -75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 64.000 42.000 18.000 61.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 99.000 151.000 149.000 38.000 100.000
Sum varige driftsmidler 99.000 151.000 149.000 38.000 100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 111.000 215.000 191.000 56.000 161.000
Varebeholdning 941.000 1.006.000 968.000 924.000 769.000
Kundefordringer 10.000 3.000 6.000 2.000 14.000
Andre fordringer 88.000 38.000 31.000 50.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 486.000 118.000 256.000 206.000 309.000
Sum omløpsmidler 1.524.000 1.165.000 1.261.000 1.182.000 1.162.000
Sum eiendeler 1.635.000 1.380.000 1.452.000 1.238.000 1.323.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 -206.000 -126.000 -47.000 -164.000
Sum egenkapital 10.000 -176.000 -96.000 -17.000 -134.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 173.000 417.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 291.000 1.126.000 866.000 962.000 1.197.000
Betalbar skatt 5.000 0 0 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 61.000 93.000 104.000 112.000 100.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.268.000 164.000 162.000 178.000 160.000
Sum kortsiktig gjeld 1.625.000 1.555.000 1.549.000 1.255.000 1.457.000
Sum gjeld og egenkapital 1.635.000 1.379.000 1.453.000 1.238.000 1.323.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -101.000 -390.000 -288.000 -73.000 -295.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 0.8 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.4 0.1 0.2 0.3 0.3
Soliditet 0.6 -12.8 -6.6 -1.4 -10.1
Resultatgrad 1 -0.4 -0.4 0.7 -0.4
Rentedekningsgrad 17.2 -11.8 -5.9 41.5 -9.3
Gjeldsgrad 162.5 -8.8 -16.1 -73.8 -10.9
Total kapitalrentabilitet 15.8 -6.8 -6.1 13.4 -7.0
Signatur
18.11.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
18.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex