Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Autosenteret Stranda AS
Juridisk navn:  Autosenteret Stranda AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70261450
Postboks 16 Sjøgata 11 Fax: 70265169
6201 Stranda 6200 Stranda
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Stranda
Org.nr: 979875010
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 5/16/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Klokk As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.56%
Resultat  
  
-104.55%
Egenkapital  
  
-1125%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.954.000 10.715.000 10.588.000 9.993.000 10.813.000
Resultat: -135.000 -66.000 104.000 225.000 91.000
Egenkapital: -147.000 -12.000 55.000 -49.000 -273.000
Regnskap for  Autosenteret Stranda AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.954.000 10.715.000 10.588.000 9.993.000 10.813.000
Driftskostnader -11.946.000 -10.682.000 -10.419.000 -9.664.000 -10.624.000
Driftsresultat 8.000 32.000 169.000 328.000 189.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -143.000 -98.000 -66.000 -104.000 -98.000
Finans -143.000 -98.000 -66.000 -104.000 -98.000
Resultat før skatt -135.000 -66.000 104.000 225.000 91.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -135.000 -66.000 104.000 225.000 91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 81.000 104.000 119.000 175.000 216.000
Sum omløpsmidler 1.412.000 1.506.000 1.371.000 1.093.000 1.036.000
Sum eiendeler 1.493.000 1.610.000 1.490.000 1.268.000 1.252.000
Sum opptjent egenkapital -247.000 -112.000 -45.000 -149.000 -373.000
Sum egenkapital -147.000 -12.000 55.000 -49.000 -273.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 18.000
Sum kortsiktig gjeld 1.640.000 1.621.000 1.435.000 1.317.000 1.507.000
Sum gjeld og egenkapital 1.493.000 1.609.000 1.490.000 1.268.000 1.252.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.739.000 10.437.000 10.324.000 9.752.000 10.559.000
Andre inntekter 215.000 279.000 264.000 240.000 254.000
Driftsinntekter 11.954.000 10.715.000 10.588.000 9.993.000 10.813.000
Varekostnad -10.297.000 -8.971.000 -8.828.000 -8.357.000 -9.242.000
Lønninger -1.125.000 -1.082.000 -1.061.000 -840.000 -814.000
Avskrivning -48.000 -36.000 -56.000 -41.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -476.000 -593.000 -474.000 -426.000 -528.000
Driftskostnader -11.946.000 -10.682.000 -10.419.000 -9.664.000 -10.624.000
Driftsresultat 8.000 32.000 169.000 328.000 189.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -143.000 -98.000 -66.000 -104.000 -98.000
Finans -143.000 -98.000 -66.000 -104.000 -98.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -135.000 -66.000 104.000 225.000 91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 81.000 104.000 119.000 175.000 216.000
Sum varige driftsmidler 81.000 104.000 119.000 175.000 216.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 81.000 104.000 119.000 175.000 216.000
Varebeholdning 280.000 562.000 573.000 501.000 527.000
Kundefordringer -2.000 -2.000 -6.000 -3.000 -1.000
Andre fordringer 906.000 857.000 643.000 494.000 433.000
Sum investeringer 0 0 2.000 4.000 4.000
Kasse, bank 228.000 88.000 159.000 97.000 74.000
Sum omløpsmidler 1.412.000 1.506.000 1.371.000 1.093.000 1.036.000
Sum eiendeler 1.493.000 1.610.000 1.490.000 1.268.000 1.252.000
Sum opptjent egenkapital -247.000 -112.000 -45.000 -149.000 -373.000
Sum egenkapital -147.000 -12.000 55.000 -49.000 -273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 588.000 613.000 529.000 588.000 618.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 18.000
Leverandørgjeld 588.000 707.000 630.000 455.000 613.000
Betalbar skatt 0 0 0 -10.000 0
Skyldig offentlige avgifter 122.000 48.000 27.000 26.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 343.000 253.000 249.000 258.000 262.000
Sum kortsiktig gjeld 1.640.000 1.621.000 1.435.000 1.317.000 1.507.000
Sum gjeld og egenkapital 1.493.000 1.609.000 1.490.000 1.268.000 1.252.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -228.000 -115.000 -64.000 -224.000 -471.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4
Soliditet -9.8 -0.7 3.7 -3.9 -21.8
Resultatgrad 0.1 0.3 1.6 3.3 1.7
Rentedekningsgrad 0.1 0.3 2.6 3.2 1.9
Gjeldsgrad -11.2 -135.1 26.1 -26.9 -5.6
Total kapitalrentabilitet 0.5 2 11.3 25.9 15.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex