Autosenteret Storo AS
Juridisk navn:  Autosenteret Storo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22153590
Vitaminveien 1B Vitaminveien 1B Fax: 22713710
0485 Oslo 485 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 953117754
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 6/12/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.95%
Resultat  
  
25.87%
Egenkapital  
  
21.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 25.063.000 26.095.000 25.797.000 24.381.000 23.297.000
Resultat: 3.669.000 2.915.000 598.000 2.143.000 1.868.000
Egenkapital: 17.474.000 14.352.000 12.161.000 12.399.000 11.019.000
Regnskap for  Autosenteret Storo AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 25.063.000 26.095.000 25.797.000 24.381.000 23.297.000
Driftskostnader -24.440.000 -24.372.000 -24.474.000 -22.657.000 -21.689.000
Driftsresultat 624.000 1.723.000 1.322.000 1.724.000 1.607.000
Finansinntekter 4.208.000 1.203.000 102.000 441.000 272.000
Finanskostnader -1.163.000 -11.000 -827.000 -22.000 -11.000
Finans 3.045.000 1.192.000 -725.000 419.000 261.000
Resultat før skatt 3.669.000 2.915.000 598.000 2.143.000 1.868.000
Skattekostnad -147.000 -424.000 -336.000 -563.000 -446.000
Årsresultat 3.522.000 2.491.000 262.000 1.580.000 1.421.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.326.000 14.351.000 12.655.000 12.144.000 9.912.000
Sum omløpsmidler 4.329.000 3.545.000 2.935.000 3.715.000 4.540.000
Sum eiendeler 20.655.000 17.896.000 15.590.000 15.859.000 14.452.000
Sum opptjent egenkapital 17.374.000 14.252.000 12.061.000 12.299.000 10.919.000
Sum egenkapital 17.474.000 14.352.000 12.161.000 12.399.000 11.019.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.181.000 3.544.000 3.429.000 3.460.000 3.432.000
Sum gjeld og egenkapital 20.655.000 17.896.000 15.590.000 15.859.000 14.451.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.168.000 25.009.000 24.665.000 23.287.000 22.280.000
Andre inntekter 895.000 1.086.000 1.132.000 1.094.000 1.017.000
Driftsinntekter 25.063.000 26.095.000 25.797.000 24.381.000 23.297.000
Varekostnad -9.983.000 -10.305.000 -10.192.000 -9.214.000 -8.969.000
Lønninger -6.636.000 -6.420.000 -6.355.000 -6.180.000 -5.372.000
Avskrivning -541.000 -515.000 -490.000 -437.000 -332.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.280.000 -7.132.000 -7.437.000 -6.826.000 -7.016.000
Driftskostnader -24.440.000 -24.372.000 -24.474.000 -22.657.000 -21.689.000
Driftsresultat 624.000 1.723.000 1.322.000 1.724.000 1.607.000
Finansinntekter 4.208.000 1.203.000 102.000 441.000 272.000
Finanskostnader -1.163.000 -11.000 -827.000 -22.000 -11.000
Finans 3.045.000 1.192.000 -725.000 419.000 261.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 0 0 0
Årsresultat 3.522.000 2.491.000 262.000 1.580.000 1.421.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 467.000 531.000 558.000 65.000 72.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 787.000 1.029.000 1.293.000 1.444.000 1.580.000
Sum varige driftsmidler 787.000 1.029.000 1.293.000 1.444.000 1.580.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.072.000 12.792.000 10.804.000 10.635.000 8.260.000
Sum anleggsmidler 16.326.000 14.351.000 12.655.000 12.144.000 9.912.000
Varebeholdning 916.000 655.000 752.000 787.000 900.000
Kundefordringer 156.000 183.000 74.000 179.000 0
Andre fordringer 87.000 109.000 213.000 1.768.000 910.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.171.000 2.598.000 1.897.000 981.000 2.730.000
Sum omløpsmidler 4.329.000 3.545.000 2.935.000 3.715.000 4.540.000
Sum eiendeler 20.655.000 17.896.000 15.590.000 15.859.000 14.452.000
Sum opptjent egenkapital 17.374.000 14.252.000 12.061.000 12.299.000 10.919.000
Sum egenkapital 17.474.000 14.352.000 12.161.000 12.399.000 11.019.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.261.000 1.065.000 961.000 1.487.000 1.962.000
Betalbar skatt 197.000 452.000 345.000 556.000 404.000
Skyldig offentlige avgifter 595.000 708.000 698.000 619.000 487.000
Utbytte 0 -300.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.128.000 1.019.000 1.426.000 798.000 579.000
Sum kortsiktig gjeld 3.181.000 3.544.000 3.429.000 3.460.000 3.432.000
Sum gjeld og egenkapital 20.655.000 17.896.000 15.590.000 15.859.000 14.451.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.148.000 1.000 -494.000 255.000 1.108.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 0.9 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.6 0.9 1.1
Soliditet 84.6 80.2 7 78.2 76.3
Resultatgrad 2.5 6.6 5.1 7.1 6.9
Rentedekningsgrad 0.5 156.6 1.6 98.4 170.8
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 23.4 16.4 9.1 13.7 13.0
Signatur
28.11.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.11.2008
PROKURA HVER FOR SEG:
ARILD GRØNSTAD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex