Autosenteret Ringebu AS
Juridisk navn:  Autosenteret Ringebu AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61280174
Ringebu Ringebu Fax: 61278703
2630 Ringebu 2630 Ringebu
Fylke: Kommune:
Oppland Ringebu
Org.nr: 987282495
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 9/1/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.46%
Resultat  
  
-115.99%
Egenkapital  
  
-13.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.960.000 14.891.000 15.369.000 15.006.000 14.316.000
Resultat: -71.000 444.000 551.000 782.000 287.000
Egenkapital: 472.000 543.000 201.000 207.000 167.000
Regnskap for  Autosenteret Ringebu AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.960.000 14.891.000 15.369.000 15.006.000 14.316.000
Driftskostnader -14.966.000 -14.426.000 -14.803.000 -14.218.000 -14.027.000
Driftsresultat -6.000 464.000 566.000 788.000 289.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -65.000 -20.000 -14.000 -6.000 -1.000
Finans -65.000 -20.000 -14.000 -6.000 -1.000
Resultat før skatt -71.000 444.000 551.000 782.000 287.000
Skattekostnad 0 -102.000 -142.000 -212.000 -68.000
Årsresultat -71.000 342.000 410.000 571.000 220.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.673.000 1.513.000 1.217.000 1.000.000 442.000
Sum omløpsmidler 1.110.000 1.140.000 1.450.000 1.685.000 1.415.000
Sum eiendeler 2.783.000 2.653.000 2.667.000 2.685.000 1.857.000
Sum opptjent egenkapital 272.000 343.000 1.000 7.000 -33.000
Sum egenkapital 472.000 543.000 201.000 207.000 167.000
Sum langsiktig gjeld 92.000 142.000 192.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.219.000 1.968.000 2.274.000 2.477.000 1.691.000
Sum gjeld og egenkapital 2.783.000 2.653.000 2.667.000 2.684.000 1.858.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.322.000 14.258.000 14.723.000 14.379.000 13.683.000
Andre inntekter 638.000 632.000 646.000 628.000 633.000
Driftsinntekter 14.960.000 14.891.000 15.369.000 15.006.000 14.316.000
Varekostnad -7.735.000 -7.409.000 -7.848.000 -7.551.000 -7.433.000
Lønninger -3.868.000 -3.642.000 -3.777.000 -3.539.000 -3.291.000
Avskrivning -103.000 -92.000 -114.000 -142.000 -281.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.260.000 -3.283.000 -3.064.000 -2.986.000 -3.022.000
Driftskostnader -14.966.000 -14.426.000 -14.803.000 -14.218.000 -14.027.000
Driftsresultat -6.000 464.000 566.000 788.000 289.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -65.000 -20.000 -14.000 -6.000 -1.000
Finans -65.000 -20.000 -14.000 -6.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -416.000 -530.000 0
Årsresultat -71.000 342.000 410.000 571.000 220.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 148.000 236.000 217.000 300.000 442.000
Sum varige driftsmidler 148.000 236.000 217.000 300.000 442.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.525.000 1.277.000 1.000.000 700.000 0
Sum anleggsmidler 1.673.000 1.513.000 1.217.000 1.000.000 442.000
Varebeholdning 824.000 908.000 987.000 819.000 845.000
Kundefordringer 30.000 10.000 26.000 25.000 21.000
Andre fordringer 15.000 28.000 37.000 65.000 86.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 241.000 193.000 400.000 776.000 463.000
Sum omløpsmidler 1.110.000 1.140.000 1.450.000 1.685.000 1.415.000
Sum eiendeler 2.783.000 2.653.000 2.667.000 2.685.000 1.857.000
Sum opptjent egenkapital 272.000 343.000 1.000 7.000 -33.000
Sum egenkapital 472.000 543.000 201.000 207.000 167.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 325.000 309.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 92.000 142.000 192.000 0 0
Leverandørgjeld 785.000 815.000 808.000 905.000 898.000
Betalbar skatt 0 102.000 142.000 212.000 68.000
Skyldig offentlige avgifter 286.000 287.000 386.000 336.000 138.000
Utbytte 0 0 -416.000 -530.000 0
Annen kortsiktig gjeld 822.000 455.000 522.000 495.000 587.000
Sum kortsiktig gjeld 2.219.000 1.968.000 2.274.000 2.477.000 1.691.000
Sum gjeld og egenkapital 2.783.000 2.653.000 2.667.000 2.684.000 1.858.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.109.000 -828.000 -824.000 -792.000 -276.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4
Soliditet 1 20.5 7.5 7.7 9.0
Resultatgrad - 3.1 3.7 5.3 2.0
Rentedekningsgrad -0.1 23.2 40.4 131.3 289.0
Gjeldsgrad 4.9 3.9 12.3 12.0 10.1
Total kapitalrentabilitet -0.2 17.5 21.2 29.4 15.6
Signatur
02.10.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex