Autosenteret Raufoss As
Juridisk navn:  Autosenteret Raufoss As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61159440
Storgata 69 Storgata 69 Fax:
2830 Raufoss 2830 Raufoss
Fylke: Kommune:
Oppland Vestre Toten
Org.nr: 996187993
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 11/8/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.87%
Resultat  
  
14.77%
Egenkapital  
  
0.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.854.000 7.635.000 7.109.000 27.726.000 29.366.000
Resultat: -733.000 -860.000 -734.000 -414.000 -254.000
Egenkapital: -2.622.000 -2.644.000 -1.785.000 -1.050.000 -636.000
Regnskap for  Autosenteret Raufoss As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.854.000 7.635.000 7.109.000 27.726.000 29.366.000
Driftskostnader -8.556.000 -8.469.000 -7.814.000 -28.118.000 -29.596.000
Driftsresultat -702.000 -834.000 -705.000 -392.000 -230.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -32.000 -25.000 -29.000 -22.000 -24.000
Finans -32.000 -25.000 -29.000 -22.000 -23.000
Resultat før skatt -733.000 -860.000 -734.000 -414.000 -254.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -733.000 -860.000 -734.000 -414.000 -254.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 823.000 975.000 867.000 216.000 169.000
Sum omløpsmidler 857.000 835.000 1.197.000 753.000 1.250.000
Sum eiendeler 1.680.000 1.810.000 2.064.000 969.000 1.419.000
Sum opptjent egenkapital -3.478.000 -2.744.000 -1.885.000 -1.150.000 -736.000
Sum egenkapital -2.622.000 -2.644.000 -1.785.000 -1.050.000 -636.000
Sum langsiktig gjeld 2.990.000 2.938.000 2.210.000 900.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 1.311.000 1.516.000 1.639.000 1.119.000 1.955.000
Sum gjeld og egenkapital 1.679.000 1.810.000 2.064.000 969.000 1.419.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.357.000 7.213.000 6.713.000 27.401.000 29.355.000
Andre inntekter 498.000 422.000 396.000 324.000 11.000
Driftsinntekter 7.854.000 7.635.000 7.109.000 27.726.000 29.366.000
Varekostnad -4.198.000 -3.966.000 -3.802.000 -24.464.000 -25.968.000
Lønninger -1.938.000 -2.205.000 -1.873.000 -1.860.000 -1.942.000
Avskrivning -185.000 -164.000 -81.000 -48.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.235.000 -2.134.000 -2.058.000 -1.746.000 -1.656.000
Driftskostnader -8.556.000 -8.469.000 -7.814.000 -28.118.000 -29.596.000
Driftsresultat -702.000 -834.000 -705.000 -392.000 -230.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -32.000 -25.000 -29.000 -22.000 -24.000
Finans -32.000 -25.000 -29.000 -22.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -733.000 -860.000 -734.000 -414.000 -254.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 823.000 975.000 867.000 216.000 169.000
Sum varige driftsmidler 823.000 975.000 867.000 216.000 169.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 823.000 975.000 867.000 216.000 169.000
Varebeholdning 629.000 602.000 722.000 614.000 1.070.000
Kundefordringer 52.000 2.000 35.000 4.000 11.000
Andre fordringer 35.000 69.000 126.000 54.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 141.000 161.000 314.000 82.000 129.000
Sum omløpsmidler 857.000 835.000 1.197.000 753.000 1.250.000
Sum eiendeler 1.680.000 1.810.000 2.064.000 969.000 1.419.000
Sum opptjent egenkapital -3.478.000 -2.744.000 -1.885.000 -1.150.000 -736.000
Sum egenkapital -2.622.000 -2.644.000 -1.785.000 -1.050.000 -636.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 335.000 262.000 219.000 338.000 485.000
Sum langsiktig gjeld 2.990.000 2.938.000 2.210.000 900.000 100.000
Leverandørgjeld 436.000 751.000 1.121.000 404.000 1.129.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 152.000 126.000 108.000 158.000 165.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 387.000 377.000 191.000 219.000 177.000
Sum kortsiktig gjeld 1.311.000 1.516.000 1.639.000 1.119.000 1.955.000
Sum gjeld og egenkapital 1.679.000 1.810.000 2.064.000 969.000 1.419.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -454.000 -681.000 -442.000 -366.000 -705.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1
Soliditet -156.2 -146.1 -86.5 -108.4 -44.8
Resultatgrad -8.9 -10.9 -9.9 -1.4 -0.8
Rentedekningsgrad -21.9 -33.4 -24.3 -17.8 -9.5
Gjeldsgrad -1.6 -1.7 -2.2 -1.9 -3.2
Total kapitalrentabilitet -41.8 -46.1 -34.2 -40.5 -16.1
Signatur
17.11.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
17.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex