Autosenteret Otta As
Juridisk navn:  Autosenteret Otta As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61230046
Mullersgate 27 Mullersgate 27 Fax:
2670 Otta 2670 Otta
Fylke: Kommune:
Oppland Sel
Org.nr: 996072738
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 10/7/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.41%
Resultat  
  
60.51%
Egenkapital  
  
51.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 25.229.000 24.397.000 23.425.000 22.936.000 21.485.000
Resultat: 825.000 514.000 1.208.000 1.483.000 1.381.000
Egenkapital: 352.000 232.000 341.000 150.000 150.000
Regnskap for  Autosenteret Otta As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 25.229.000 24.397.000 23.425.000 22.936.000 21.485.000
Driftskostnader -24.254.000 -23.761.000 -22.152.000 -21.391.000 -20.028.000
Driftsresultat 975.000 635.000 1.274.000 1.545.000 1.456.000
Finansinntekter -9.000 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -142.000 -121.000 -65.000 -63.000 -76.000
Finans -151.000 -121.000 -65.000 -62.000 -75.000
Resultat før skatt 825.000 514.000 1.208.000 1.483.000 1.381.000
Skattekostnad -194.000 -129.000 -305.000 -411.000 -373.000
Årsresultat 631.000 385.000 904.000 1.072.000 1.008.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.272.000 2.810.000 3.533.000 676.000 1.121.000
Sum omløpsmidler 2.129.000 2.034.000 2.722.000 3.234.000 2.230.000
Sum eiendeler 6.401.000 4.844.000 6.255.000 3.910.000 3.351.000
Sum opptjent egenkapital 252.000 132.000 241.000 50.000 50.000
Sum egenkapital 352.000 232.000 341.000 150.000 150.000
Sum langsiktig gjeld 3.149.000 1.800.000 2.402.000 993.000 1.275.000
Sum kortsiktig gjeld 2.900.000 2.813.000 3.512.000 2.766.000 1.926.000
Sum gjeld og egenkapital 6.401.000 4.845.000 6.255.000 3.909.000 3.351.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.353.000 23.523.000 22.412.000 21.940.000 20.550.000
Andre inntekter 876.000 874.000 1.013.000 996.000 935.000
Driftsinntekter 25.229.000 24.397.000 23.425.000 22.936.000 21.485.000
Varekostnad -11.931.000 -11.614.000 -10.892.000 -10.641.000 -10.143.000
Lønninger -5.468.000 -5.520.000 -5.190.000 -4.854.000 -4.555.000
Avskrivning -695.000 -612.000 -322.000 -538.000 -490.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.160.000 -6.015.000 -5.748.000 -5.358.000 -4.840.000
Driftskostnader -24.254.000 -23.761.000 -22.152.000 -21.391.000 -20.028.000
Driftsresultat 975.000 635.000 1.274.000 1.545.000 1.456.000
Finansinntekter -9.000 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -142.000 -121.000 -65.000 -63.000 -76.000
Finans -151.000 -121.000 -65.000 -62.000 -75.000
Konsernbidrag -511.000 -494.000 -713.000 -1.072.000 -1.509.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 631.000 385.000 904.000 1.072.000 1.008.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 50.000 91.000 41.000 108.000 41.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.108.000 1.556.000 1.633.000 567.000 1.080.000
Sum varige driftsmidler 3.108.000 1.556.000 1.633.000 567.000 1.080.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.114.000 1.163.000 1.858.000 0 0
Sum anleggsmidler 4.272.000 2.810.000 3.533.000 676.000 1.121.000
Varebeholdning 1.243.000 1.360.000 1.509.000 1.299.000 1.216.000
Kundefordringer 490.000 119.000 347.000 387.000 247.000
Andre fordringer 97.000 335.000 140.000 334.000 -172.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 299.000 221.000 726.000 1.213.000 939.000
Sum omløpsmidler 2.129.000 2.034.000 2.722.000 3.234.000 2.230.000
Sum eiendeler 6.401.000 4.844.000 6.255.000 3.910.000 3.351.000
Sum opptjent egenkapital 252.000 132.000 241.000 50.000 50.000
Sum egenkapital 352.000 232.000 341.000 150.000 150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 209.000 950.000 456.000 0
Sum langsiktig gjeld 3.149.000 1.800.000 2.402.000 993.000 1.275.000
Leverandørgjeld 1.343.000 1.369.000 1.272.000 1.392.000 1.204.000
Betalbar skatt 0 23.000 0 81.000 0
Skyldig offentlige avgifter 347.000 304.000 242.000 293.000 292.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.210.000 908.000 1.048.000 544.000 430.000
Sum kortsiktig gjeld 2.900.000 2.813.000 3.512.000 2.766.000 1.926.000
Sum gjeld og egenkapital 6.401.000 4.845.000 6.255.000 3.909.000 3.351.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -771.000 -779.000 -790.000 468.000 304.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.8 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.3 0.7 0.6
Soliditet 5.5 4.8 5.5 3.8 4.5
Resultatgrad 3.9 2.6 5.4 6.7 6.8
Rentedekningsgrad 6.9 5.2 19.6 24.5 19.2
Gjeldsgrad 17.2 19.9 17.3 25.1 21.3
Total kapitalrentabilitet 15.1 13.1 20.4 39.5 43.5
Signatur
17.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex