Autosenteret Nykirke AS
Juridisk navn:  Autosenteret Nykirke AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33078256
Kopstadveien 40 Kopstadveien 40 Fax:
3180 Nykirke 3180 Nykirke
Fylke: Kommune:
Vestfold Horten
Org.nr: 989315269
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 1/2/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.49%
Resultat  
  
-27.82%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 33.848.000 32.706.000 31.327.000 26.255.000 27.643.000
Resultat: 1.697.000 2.351.000 2.521.000 1.999.000 1.472.000
Egenkapital: 1.115.000 1.115.000 485.000 118.000 865.000
Regnskap for  Autosenteret Nykirke AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 33.848.000 32.706.000 31.327.000 26.255.000 27.643.000
Driftskostnader -32.151.000 -30.371.000 -28.795.000 -24.260.000 -26.203.000
Driftsresultat 1.697.000 2.335.000 2.532.000 1.995.000 1.439.000
Finansinntekter 9.000 24.000 8.000 26.000 45.000
Finanskostnader -9.000 -8.000 -18.000 23.000 11.000
Finans 0 16.000 -10.000 49.000 56.000
Resultat før skatt 1.697.000 2.351.000 2.521.000 1.999.000 1.472.000
Skattekostnad -400.000 -573.000 -655.000 -546.000 -402.000
Årsresultat 1.297.000 1.778.000 1.867.000 1.453.000 1.070.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 675.000 741.000 683.000 700.000 993.000
Sum omløpsmidler 5.574.000 5.136.000 5.404.000 6.227.000 5.193.000
Sum eiendeler 6.249.000 5.877.000 6.087.000 6.927.000 6.186.000
Sum opptjent egenkapital 1.011.000 1.011.000 381.000 14.000 761.000
Sum egenkapital 1.115.000 1.115.000 485.000 118.000 865.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.135.000 4.761.000 5.602.000 6.809.000 5.321.000
Sum gjeld og egenkapital 6.250.000 5.876.000 6.087.000 6.927.000 6.186.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.831.000 32.678.000 31.297.000 26.194.000 27.594.000
Andre inntekter 16.000 29.000 30.000 61.000 49.000
Driftsinntekter 33.848.000 32.706.000 31.327.000 26.255.000 27.643.000
Varekostnad -17.177.000 -16.424.000 -15.906.000 -13.212.000 -14.283.000
Lønninger -7.860.000 -7.542.000 -6.866.000 -6.101.000 -6.450.000
Avskrivning -401.000 -400.000 -300.000 -251.000 -360.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.713.000 -6.005.000 -5.723.000 -4.696.000 -5.110.000
Driftskostnader -32.151.000 -30.371.000 -28.795.000 -24.260.000 -26.203.000
Driftsresultat 1.697.000 2.335.000 2.532.000 1.995.000 1.439.000
Finansinntekter 9.000 24.000 8.000 26.000 45.000
Finanskostnader -9.000 -8.000 -18.000 23.000 11.000
Finans 0 16.000 -10.000 49.000 56.000
Konsernbidrag -73.000 -163.000 0 0 -730.000
Utbytte -1.224.000 -985.000 -1.500.000 -2.200.000 0
Årsresultat 1.297.000 1.778.000 1.867.000 1.453.000 1.070.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 123.000 103.000 80.000 76.000 90.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 552.000 638.000 603.000 1.248.000 1.808.000
Sum varige driftsmidler 552.000 638.000 603.000 624.000 904.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 675.000 741.000 683.000 700.000 993.000
Varebeholdning 1.013.000 1.100.000 1.099.000 1.047.000 770.000
Kundefordringer 3.000 6.000 0 47.000 3.000
Andre fordringer 147.000 153.000 54.000 124.000 455.000
Sum investeringer 0 0 1.997.000 0 0
Kasse, bank 4.412.000 3.876.000 2.254.000 5.067.000 4.184.000
Sum omløpsmidler 5.574.000 5.136.000 5.404.000 6.227.000 5.193.000
Sum eiendeler 6.249.000 5.877.000 6.087.000 6.927.000 6.186.000
Sum opptjent egenkapital 1.011.000 1.011.000 381.000 14.000 761.000
Sum egenkapital 1.115.000 1.115.000 485.000 118.000 865.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.601.000 1.313.000 1.028.000 2.265.000 2.528.000
Betalbar skatt 398.000 544.000 659.000 532.000 133.000
Skyldig offentlige avgifter 584.000 553.000 270.000 252.000 105.000
Utbytte -1.224.000 -985.000 -1.500.000 -2.200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.552.000 2.352.000 3.645.000 3.759.000 2.555.000
Sum kortsiktig gjeld 5.135.000 4.761.000 5.602.000 6.809.000 5.321.000
Sum gjeld og egenkapital 6.250.000 5.876.000 6.087.000 6.927.000 6.186.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 439.000 375.000 -198.000 -582.000 -128.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9
Soliditet 17.8 1 8 1.7 14.0
Resultatgrad 5 7.1 8.1 7.6 5.2
Rentedekningsgrad 188.6 291.9 140.7 -87.9 -134.9
Gjeldsgrad 4.6 4.3 11.6 57.7 6.2
Total kapitalrentabilitet 27.3 40.1 41.7 29.2 24.0
Signatur
09.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex