Autosenteret Lunner As
Juridisk navn:  Autosenteret Lunner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61322690
Hadelandsvegen 2384 Hadelandsvegen 2384 Fax:
2730 Lunner 2730 Lunner
Fylke: Kommune:
Oppland Lunner
Org.nr: 912977528
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 12/3/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hetor Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.45%
Resultat  
  
27.33%
Egenkapital  
  
9.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.869.000 8.332.000 8.247.000 8.540.000 8.347.000
Resultat: 969.000 761.000 103.000 783.000 1.133.000
Egenkapital: 488.000 444.000 869.000 793.000 223.000
Regnskap for  Autosenteret Lunner As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.869.000 8.332.000 8.247.000 8.540.000 8.347.000
Driftskostnader -7.889.000 -7.567.000 -8.136.000 -7.750.000 -7.191.000
Driftsresultat 980.000 766.000 112.000 790.000 1.156.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -12.000 -6.000 -10.000 -9.000 -25.000
Finans -11.000 -5.000 -9.000 -8.000 -24.000
Resultat før skatt 969.000 761.000 103.000 783.000 1.133.000
Skattekostnad -225.000 -186.000 -27.000 -213.000 -305.000
Årsresultat 744.000 575.000 76.000 570.000 828.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 135.000 227.000 331.000 109.000 176.000
Sum omløpsmidler 2.217.000 2.161.000 1.399.000 2.203.000 2.253.000
Sum eiendeler 2.352.000 2.388.000 1.730.000 2.312.000 2.429.000
Sum opptjent egenkapital 388.000 344.000 769.000 693.000 123.000
Sum egenkapital 488.000 444.000 869.000 793.000 223.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 171.000
Sum kortsiktig gjeld 1.864.000 1.943.000 861.000 1.520.000 2.036.000
Sum gjeld og egenkapital 2.352.000 2.387.000 1.730.000 2.313.000 2.430.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.829.000 8.308.000 8.227.000 8.510.000 8.344.000
Andre inntekter 41.000 24.000 20.000 30.000 3.000
Driftsinntekter 8.869.000 8.332.000 8.247.000 8.540.000 8.347.000
Varekostnad -4.210.000 -3.874.000 -4.111.000 -4.071.000 -4.125.000
Lønninger -1.802.000 -1.800.000 -1.780.000 -1.746.000 -1.545.000
Avskrivning -126.000 -128.000 -157.000 -81.000 -74.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.751.000 -1.765.000 -2.088.000 -1.852.000 -1.447.000
Driftskostnader -7.889.000 -7.567.000 -8.136.000 -7.750.000 -7.191.000
Driftsresultat 980.000 766.000 112.000 790.000 1.156.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -12.000 -6.000 -10.000 -9.000 -25.000
Finans -11.000 -5.000 -9.000 -8.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -700.000 -1.000.000 0 0 -700.000
Årsresultat 744.000 575.000 76.000 570.000 828.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 40.000 45.000 22.000 14.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 87.000 173.000 301.000 87.000 168.000
Sum varige driftsmidler 87.000 173.000 301.000 87.000 168.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum anleggsmidler 135.000 227.000 331.000 109.000 176.000
Varebeholdning 487.000 482.000 403.000 507.000 392.000
Kundefordringer 40.000 20.000 103.000 66.000 19.000
Andre fordringer 47.000 35.000 43.000 55.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.644.000 1.624.000 850.000 1.575.000 1.800.000
Sum omløpsmidler 2.217.000 2.161.000 1.399.000 2.203.000 2.253.000
Sum eiendeler 2.352.000 2.388.000 1.730.000 2.312.000 2.429.000
Sum opptjent egenkapital 388.000 344.000 769.000 693.000 123.000
Sum egenkapital 488.000 444.000 869.000 793.000 223.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 171.000
Leverandørgjeld 478.000 331.000 344.000 804.000 497.000
Betalbar skatt 220.000 209.000 35.000 226.000 305.000
Skyldig offentlige avgifter 260.000 217.000 181.000 202.000 192.000
Utbytte -700.000 -1.000.000 0 0 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 206.000 186.000 301.000 287.000 341.000
Sum kortsiktig gjeld 1.864.000 1.943.000 861.000 1.520.000 2.036.000
Sum gjeld og egenkapital 2.352.000 2.387.000 1.730.000 2.313.000 2.430.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 353.000 218.000 538.000 683.000 217.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.6 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.2 1.2 1.0
Soliditet 20.7 18.6 50.2 34.3 9.2
Resultatgrad 1 9.2 1.4 9.3 13.8
Rentedekningsgrad 81.7 127.7 11.2 87.9 46.3
Gjeldsgrad 3.8 4.4 1 1.9 9.9
Total kapitalrentabilitet 41.7 32.1 6.5 34.2 47.6
Signatur
23.12.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex