Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Autosenteret Løten As
Juridisk navn:  Autosenteret Løten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41414496
Dalstuvegen 1 Dalstuvegen 1 Fax:
2340 Løten 2340 Løten
Fylke: Kommune:
Hedmark Løten
Org.nr: 913406931
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 3/7/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Thor Gudmund Olsen As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.38%
Resultat  
  
-274.47%
Egenkapital  
  
-124.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.233.000 5.310.000 5.082.000 4.068.000 2.722.000
Resultat: -176.000 -47.000 547.000 -273.000 -399.000
Egenkapital: -317.000 -141.000 -95.000 -642.000 -369.000
Regnskap for  Autosenteret Løten As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.233.000 5.310.000 5.082.000 4.068.000 2.722.000
Driftskostnader -6.363.000 -5.307.000 -4.478.000 -4.275.000 -3.081.000
Driftsresultat -129.000 3.000 604.000 -207.000 -359.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -47.000 -50.000 -57.000 -66.000 -40.000
Finans -46.000 -49.000 -57.000 -66.000 -40.000
Resultat før skatt -176.000 -47.000 547.000 -273.000 -399.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -176.000 -47.000 547.000 -273.000 -399.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 706.000 459.000 561.000 730.000 894.000
Sum omløpsmidler 829.000 735.000 649.000 225.000 281.000
Sum eiendeler 1.535.000 1.194.000 1.210.000 955.000 1.175.000
Sum opptjent egenkapital -347.000 -171.000 -125.000 -672.000 -399.000
Sum egenkapital -317.000 -141.000 -95.000 -642.000 -369.000
Sum langsiktig gjeld 1.077.000 812.000 957.000 1.096.000 313.000
Sum kortsiktig gjeld 776.000 523.000 348.000 500.000 1.231.000
Sum gjeld og egenkapital 1.536.000 1.194.000 1.210.000 954.000 1.175.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.233.000 5.310.000 5.082.000 4.068.000 2.722.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.233.000 5.310.000 5.082.000 4.068.000 2.722.000
Varekostnad -2.849.000 -2.214.000 -2.067.000 -1.714.000 -1.269.000
Lønninger -2.168.000 -1.630.000 -1.173.000 -1.381.000 -1.084.000
Avskrivning -144.000 -235.000 -219.000 -211.000 -111.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.202.000 -1.228.000 -1.019.000 -969.000 -617.000
Driftskostnader -6.363.000 -5.307.000 -4.478.000 -4.275.000 -3.081.000
Driftsresultat -129.000 3.000 604.000 -207.000 -359.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -47.000 -50.000 -57.000 -66.000 -40.000
Finans -46.000 -49.000 -57.000 -66.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -176.000 -47.000 547.000 -273.000 -399.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 65.000 41.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 641.000 419.000 561.000 730.000 894.000
Sum varige driftsmidler 706.000 459.000 561.000 730.000 894.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 706.000 459.000 561.000 730.000 894.000
Varebeholdning 386.000 353.000 245.000 135.000 125.000
Kundefordringer 185.000 167.000 74.000 23.000 55.000
Andre fordringer 18.000 71.000 20.000 5.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 240.000 144.000 311.000 61.000 74.000
Sum omløpsmidler 829.000 735.000 649.000 225.000 281.000
Sum eiendeler 1.535.000 1.194.000 1.210.000 955.000 1.175.000
Sum opptjent egenkapital -347.000 -171.000 -125.000 -672.000 -399.000
Sum egenkapital -317.000 -141.000 -95.000 -642.000 -369.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.077.000 812.000 957.000 1.096.000 313.000
Leverandørgjeld 351.000 170.000 76.000 260.000 1.020.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 226.000 163.000 143.000 95.000 76.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 199.000 191.000 129.000 146.000 135.000
Sum kortsiktig gjeld 776.000 523.000 348.000 500.000 1.231.000
Sum gjeld og egenkapital 1.536.000 1.194.000 1.210.000 954.000 1.175.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.000 212.000 301.000 -275.000 -950.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 1.9 0.5 0.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 1.2 0.2 0.2
Soliditet -20.6 -11.8 -7.9 -67.3 -31.4
Resultatgrad -2.1 0.1 11.9 -5.1 -13.2
Rentedekningsgrad -2.7 0.1 10.6 -3.1 -9.0
Gjeldsgrad -5.8 -9.5 -13.7 -2.5 -4.2
Total kapitalrentabilitet -8.3 0.3 49.9 -21.7 -30.6
Signatur
12.06.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
KOLBU JON ØYVIND
SVEEN ROBERT
Prokurister
12.06.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
PROKURA HVER FOR SEG
KOLBU JON ØYVIND
SVEEN ROBERT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex