Autosenteret Kjellstad E 18 AS
Juridisk navn:  Autosenteret Kjellstad E 18 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32226880
Kjellstad Kjellstad Fax: 32226889
3402 Lier 3402 Lier
Fylke: Kommune:
Buskerud Lier
Org.nr: 987856432
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 2/7/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Hetor Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.43%
Resultat  
  
0.36%
Egenkapital  
  
-0.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 32.725.000 32.585.000 32.450.000 31.130.000 148.057.000
Resultat: 3.045.000 3.034.000 2.885.000 2.980.000 2.341.000
Egenkapital: 2.227.000 2.237.000 2.269.000 2.261.000 2.200.000
Regnskap for  Autosenteret Kjellstad E 18 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 32.725.000 32.585.000 32.450.000 31.130.000 148.057.000
Driftskostnader -29.685.000 -29.553.000 -29.570.000 -28.211.000 -145.793.000
Driftsresultat 3.039.000 3.032.000 2.880.000 2.919.000 2.264.000
Finansinntekter 28.000 21.000 37.000 73.000 89.000
Finanskostnader -21.000 -20.000 -33.000 -12.000 -12.000
Finans 7.000 1.000 4.000 61.000 77.000
Resultat før skatt 3.045.000 3.034.000 2.885.000 2.980.000 2.341.000
Skattekostnad -707.000 -736.000 -728.000 -817.000 -632.000
Årsresultat 2.338.000 2.298.000 2.157.000 2.164.000 1.709.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 554.000 501.000 699.000 829.000 718.000
Sum omløpsmidler 9.028.000 9.198.000 9.631.000 8.625.000 7.675.000
Sum eiendeler 9.582.000 9.699.000 10.330.000 9.454.000 8.393.000
Sum opptjent egenkapital 2.123.000 2.133.000 2.165.000 2.157.000 2.096.000
Sum egenkapital 2.227.000 2.237.000 2.269.000 2.261.000 2.200.000
Sum langsiktig gjeld 1.354.000 1.593.000 1.470.000 575.000 464.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000.000 5.869.000 6.591.000 6.618.000 5.728.000
Sum gjeld og egenkapital 9.581.000 9.699.000 10.330.000 9.454.000 8.392.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.430.000 30.333.000 30.129.000 28.643.000 145.766.000
Andre inntekter 2.295.000 2.252.000 2.321.000 2.487.000 2.291.000
Driftsinntekter 32.725.000 32.585.000 32.450.000 31.130.000 148.057.000
Varekostnad -16.284.000 -16.026.000 -16.370.000 -15.117.000 -133.463.000
Lønninger -7.579.000 -7.977.000 -7.519.000 -7.780.000 -7.017.000
Avskrivning -239.000 -247.000 -262.000 -258.000 -263.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.583.000 -5.303.000 -5.419.000 -5.056.000 -5.050.000
Driftskostnader -29.685.000 -29.553.000 -29.570.000 -28.211.000 -145.793.000
Driftsresultat 3.039.000 3.032.000 2.880.000 2.919.000 2.264.000
Finansinntekter 28.000 21.000 37.000 73.000 89.000
Finanskostnader -21.000 -20.000 -33.000 -12.000 -12.000
Finans 7.000 1.000 4.000 61.000 77.000
Konsernbidrag -2.348.000 -2.330.000 -2.148.000 -2.103.000 -1.654.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.338.000 2.298.000 2.157.000 2.164.000 1.709.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 115.000 121.000 121.000 133.000 172.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 439.000 380.000 577.000 696.000 546.000
Sum varige driftsmidler 439.000 380.000 577.000 696.000 546.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 554.000 501.000 699.000 829.000 718.000
Varebeholdning 1.058.000 917.000 1.014.000 1.133.000 949.000
Kundefordringer 13.000 37.000 36.000 29.000 15.000
Andre fordringer 504.000 34.000 63.000 115.000 101.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.454.000 8.210.000 8.518.000 7.348.000 6.611.000
Sum omløpsmidler 9.028.000 9.198.000 9.631.000 8.625.000 7.675.000
Sum eiendeler 9.582.000 9.699.000 10.330.000 9.454.000 8.393.000
Sum opptjent egenkapital 2.123.000 2.133.000 2.165.000 2.157.000 2.096.000
Sum egenkapital 2.227.000 2.237.000 2.269.000 2.261.000 2.200.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.354.000 1.593.000 1.470.000 575.000 464.000
Leverandørgjeld 1.565.000 1.350.000 1.136.000 1.601.000 1.622.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 614.000 676.000 684.000 655.000 716.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.822.000 3.843.000 4.770.000 4.362.000 3.391.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000.000 5.869.000 6.591.000 6.618.000 5.728.000
Sum gjeld og egenkapital 9.581.000 9.699.000 10.330.000 9.454.000 8.392.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.028.000 3.329.000 3.040.000 2.007.000 1.947.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.5 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.3 1.2 1.2
Soliditet 23.2 23.1 2 23.9 26.2
Resultatgrad 9.3 9.3 8.9 9.4 1.5
Rentedekningsgrad 144.7 151.6 87.3 249.3 196.1
Gjeldsgrad 3.3 3.3 3.6 3.2 2.8
Total kapitalrentabilitet 3 31.5 28.2 31.6 28.0
Signatur
20.01.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex