Autosenteret Karasjok AS
Juridisk navn:  Autosenteret Karasjok AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78466356
Suomageaidnu 1 Suomageaidnu 1 Fax: 78466032
9730 Karasjok 9730 Karasjok
Fylke: Kommune:
Finnmark Karasjohka Karasjok
Org.nr: 984250169
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 1/1/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Regnskapsfører: Regnskap Og Rådgivning Alta As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.22%
Resultat  
  
-4.48%
Egenkapital  
  
-9.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 36.427.000 33.050.000 30.744.000 29.829.000 27.526.000
Resultat: -140.000 -134.000 223.000 324.000 -57.000
Egenkapital: 1.354.000 1.494.000 1.627.000 1.466.000 1.230.000
Regnskap for  Autosenteret Karasjok AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 36.427.000 33.050.000 30.744.000 29.829.000 27.526.000
Driftskostnader -36.547.000 -33.183.000 -30.519.000 -29.502.000 -27.573.000
Driftsresultat -120.000 -132.000 225.000 327.000 -46.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 1.000 1.000
Finanskostnader -20.000 -3.000 -5.000 -4.000 -11.000
Finans -19.000 -2.000 -1.000 -3.000 -10.000
Resultat før skatt -140.000 -134.000 223.000 324.000 -57.000
Skattekostnad 0 0 -63.000 -87.000 0
Årsresultat -140.000 -134.000 161.000 237.000 -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 156.000 100.000 158.000 151.000 245.000
Sum omløpsmidler 2.488.000 2.248.000 2.586.000 2.221.000 2.023.000
Sum eiendeler 2.644.000 2.348.000 2.744.000 2.372.000 2.268.000
Sum opptjent egenkapital 1.254.000 1.394.000 1.527.000 1.366.000 1.130.000
Sum egenkapital 1.354.000 1.494.000 1.627.000 1.466.000 1.230.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.290.000 854.000 1.117.000 905.000 1.039.000
Sum gjeld og egenkapital 2.644.000 2.348.000 2.744.000 2.371.000 2.269.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.983.000 32.673.000 30.363.000 29.409.000 27.217.000
Andre inntekter 444.000 377.000 381.000 420.000 309.000
Driftsinntekter 36.427.000 33.050.000 30.744.000 29.829.000 27.526.000
Varekostnad -31.041.000 -27.964.000 -25.661.000 -24.936.000 -22.855.000
Lønninger -3.005.000 -2.921.000 -2.834.000 -2.505.000 -2.844.000
Avskrivning -37.000 -59.000 -100.000 -94.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.464.000 -2.239.000 -1.924.000 -1.967.000 -1.774.000
Driftskostnader -36.547.000 -33.183.000 -30.519.000 -29.502.000 -27.573.000
Driftsresultat -120.000 -132.000 225.000 327.000 -46.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 1.000 1.000
Finanskostnader -20.000 -3.000 -5.000 -4.000 -11.000
Finans -19.000 -2.000 -1.000 -3.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -140.000 -134.000 161.000 237.000 -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 151.000 95.000 153.000 146.000 240.000
Sum varige driftsmidler 151.000 95.000 153.000 146.000 240.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 156.000 100.000 158.000 151.000 245.000
Varebeholdning 1.036.000 1.136.000 1.011.000 1.082.000 1.344.000
Kundefordringer 79.000 51.000 49.000 26.000 79.000
Andre fordringer 6.000 7.000 0 15.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.367.000 1.053.000 1.527.000 1.097.000 600.000
Sum omløpsmidler 2.488.000 2.248.000 2.586.000 2.221.000 2.023.000
Sum eiendeler 2.644.000 2.348.000 2.744.000 2.372.000 2.268.000
Sum opptjent egenkapital 1.254.000 1.394.000 1.527.000 1.366.000 1.130.000
Sum egenkapital 1.354.000 1.494.000 1.627.000 1.466.000 1.230.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 613.000 463.000 506.000 353.000 417.000
Betalbar skatt 0 0 63.000 87.000 0
Skyldig offentlige avgifter 138.000 137.000 248.000 153.000 150.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 540.000 254.000 300.000 312.000 472.000
Sum kortsiktig gjeld 1.290.000 854.000 1.117.000 905.000 1.039.000
Sum gjeld og egenkapital 2.644.000 2.348.000 2.744.000 2.371.000 2.269.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.198.000 1.394.000 1.469.000 1.316.000 984.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.6 2.3 2.5 1.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1.4 1.3 0.7
Soliditet 51.2 63.6 59.3 61.8 54.2
Resultatgrad -0.3 -0.4 0.7 1.1 -0.2
Rentedekningsgrad 4 82.0 -4.1
Gjeldsgrad 1 0.6 0.7 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet -4.5 -5.6 8.3 13.8 -2.0
Signatur
18.04.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
18.04.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex