Autosenteret Jevnaker AS
Juridisk navn:  Autosenteret Jevnaker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61310050
Samsmoveien 2 Samsmoveien 2 Fax: 61310105
3520 Jevnaker 3520 Jevnaker
Fylke: Kommune:
Oppland Jevnaker
Org.nr: 985032777
Aksjekapital: 220.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 10/23/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.61%
Resultat  
  
-54.91%
Egenkapital  
  
1.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.092.000 12.759.000 12.977.000 12.908.000 12.722.000
Resultat: 340.000 754.000 277.000 940.000 319.000
Egenkapital: 583.000 577.000 761.000 557.000 878.000
Regnskap for  Autosenteret Jevnaker AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.092.000 12.759.000 12.977.000 12.908.000 12.722.000
Driftskostnader -12.742.000 -11.992.000 -12.684.000 -11.932.000 -12.396.000
Driftsresultat 350.000 767.000 293.000 976.000 325.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -10.000 -15.000 -17.000 -37.000 -7.000
Finans -9.000 -14.000 -16.000 -36.000 -6.000
Resultat før skatt 340.000 754.000 277.000 940.000 319.000
Skattekostnad -84.000 -187.000 -73.000 -261.000 -87.000
Årsresultat 256.000 566.000 204.000 679.000 232.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 699.000 819.000 596.000 727.000 500.000
Sum omløpsmidler 1.621.000 1.927.000 1.758.000 2.562.000 2.028.000
Sum eiendeler 2.320.000 2.746.000 2.354.000 3.289.000 2.528.000
Sum opptjent egenkapital 363.000 357.000 541.000 337.000 658.000
Sum egenkapital 583.000 577.000 761.000 557.000 878.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 133.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.737.000 2.170.000 1.592.000 2.599.000 1.650.000
Sum gjeld og egenkapital 2.320.000 2.747.000 2.353.000 3.289.000 2.528.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.777.000 12.440.000 12.626.000 12.423.000 12.381.000
Andre inntekter 315.000 319.000 351.000 485.000 340.000
Driftsinntekter 13.092.000 12.759.000 12.977.000 12.908.000 12.722.000
Varekostnad -6.290.000 -5.918.000 -6.360.000 -5.975.000 -6.312.000
Lønninger -2.841.000 -2.702.000 -2.689.000 -2.596.000 -2.582.000
Avskrivning -235.000 -221.000 -236.000 -180.000 -164.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.376.000 -3.151.000 -3.399.000 -3.181.000 -3.338.000
Driftskostnader -12.742.000 -11.992.000 -12.684.000 -11.932.000 -12.396.000
Driftsresultat 350.000 767.000 293.000 976.000 325.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -10.000 -15.000 -17.000 -37.000 -7.000
Finans -9.000 -14.000 -16.000 -36.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -750.000 0 -1.000.000 0
Årsresultat 256.000 566.000 204.000 679.000 232.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 68.000 72.000 83.000 80.000 141.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 631.000 748.000 513.000 647.000 359.000
Sum varige driftsmidler 631.000 748.000 513.000 647.000 359.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 699.000 819.000 596.000 727.000 500.000
Varebeholdning 727.000 736.000 655.000 779.000 601.000
Kundefordringer 46.000 58.000 16.000 9.000 20.000
Andre fordringer 120.000 127.000 159.000 119.000 154.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 728.000 1.006.000 927.000 1.655.000 1.254.000
Sum omløpsmidler 1.621.000 1.927.000 1.758.000 2.562.000 2.028.000
Sum eiendeler 2.320.000 2.746.000 2.354.000 3.289.000 2.528.000
Sum opptjent egenkapital 363.000 357.000 541.000 337.000 658.000
Sum egenkapital 583.000 577.000 761.000 557.000 878.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 133.000 0
Leverandørgjeld 771.000 609.000 650.000 795.000 1.097.000
Betalbar skatt 81.000 176.000 75.000 199.000 65.000
Skyldig offentlige avgifter 233.000 257.000 285.000 255.000 227.000
Utbytte -250.000 -750.000 0 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 402.000 377.000 583.000 349.000 262.000
Sum kortsiktig gjeld 1.737.000 2.170.000 1.592.000 2.599.000 1.650.000
Sum gjeld og egenkapital 2.320.000 2.747.000 2.353.000 3.289.000 2.528.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -116.000 -243.000 166.000 -37.000 378.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1.1 1.0 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.7 0.7 0.9
Soliditet 25.1 2 32.3 16.9 34.7
Resultatgrad 2.7 6 2.3 7.6 2.6
Rentedekningsgrad 3 51.1 17.2 26.4 46.6
Gjeldsgrad 3 3.8 2.1 4.9 1.9
Total kapitalrentabilitet 15.1 2 12.5 29.7 12.9
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex